Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV ze dne 3. 12. 2019
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 06.12.2019
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona. Rada na svém 20. zasedání uložila čtyři pokuty:


Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s. pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti.

Provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o. pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti.

Provozovateli TV Osoblaha s.r.o. pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti.

Provozovateli DONEAL, s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 21. února 2019 z časového úseku 9.00-18.00 hodin.


Rada udělila právnické osobě, společnosti MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Paramount Karácsony; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní program zaměřený na americkou produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení; v rozsahu žádosti ze dne 11. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13030/2019-vra, ve znění upřesnění a doplnění žádosti ze dne 18. listopadu 2019, č.j.: RRTV/13461/2019-vra.

Rada prodlužuje společnosti SPORT 5 a.s., IČ 272 02 569, se sídlem Praha 1 - Těšnov 1/1059, PSČ 11000, podle § 39 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., lhůtu k odstranění nedostatků žádosti o udělení licence ze dne 26. dubna 2019, č.j. RRTV/5625/2019-vra, na základě žádosti ze dne 21. listopadu 2019, čj. RRTV/13559/2019-vra, a to o 30 dnů ode dne doručení usnesení o prodloužení lhůty.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, doručeným dne 14. listopadu 2019 pod č.j. RRTV/13196/2019-vra ve znění ze dne 21. listopadu 2019 č.j. RRTV/13564/2019-vra, spočívajícím ve změně ostatních skutečností (programové nabídky) uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání, a to 1) zařazení do programové nabídky českých a) rozhlasových programů Rádio Dálnice, RÁDIO BLATNÁ a Rock Radio; b) televizních programů: Hobby TV, Óčko Black, Be2Can a ČESKOSLOVENSKO; 2) zařazení do programové nabídky zahraničních televizních programů Adventure HD, Nicktoons, Park TV, Extasy HD; 3) ukončení vysílání zahraničních televizních programů Russia Today HD a National Geographic SD; 4) rozdělení programové pozice LEO TV/Extasy na dva samostatné kanály LEO TV nově ve verzi HD a Extasy nově ve verzi HD. Vysílání erotického programu Extasy HD) s časovým rozsahem 24 h denně (v kategorii 18+) bude dostupné koncovému uživateli na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a technického opatření (zadání PIN kódu, jež u Mediaboxů UPC není možné deaktivovat) v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zanikne dne 31. prosince 2019, podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence. spis. zn.: 2011/70/sve/Che, č.j. sve/545/2011 ze dne 8. února 2011, k provozování televizního vysílání programu Megamax, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 18. listopadu 2019 č.j. RRTV/13481/2019-vra. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/681/zab/MED, č.j. bar/2378/2014 ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mariánské Lázně 96,6 MHz / 0,2 kW do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/676/zab, č.j. zab/2836/2014 ze dne 22.7.2014 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kutná Hora 92,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

Rada schválila vyhodnocení priorit roku 2019 a návrh priorit pro rok 2020.

Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.

Rada schválila termíny zasedání RRTV v roce 2020.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 5. 12. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/27683/tiskova-zprava-z-20-zasedani-rrtv-ze-dne-3-12-2019/