Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 11. 2. 2020
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 14.02.2020
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 31 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada udělila jednu licenci provozovateli RKR, s.r.o., a to k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu Classic Praha, šířeného prostřednictvím vysílačů.


Rada uznala vinným zadavatele obchodního sdělení, společnost BellaSalute s.r.o., pro porušení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., neboť zadáním obchodního sdělení/oznámení sponzora pořadu s motivem „Medvědi na vlasy“, v němž je prezentován produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, odvysílaného dne 15. července 2019 v čase 6:08:48 hodin na programu NOVA, došlo k porušení povinnosti, aby reklama obsahovala zákonný text „doplněk stravy“. V předmětném obchodním sdělení text informující o faktu, že zobrazovaný přípravek IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY je doplněk stravy, absentuje v obrazové i zvukové složce. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě.

Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RKR, s.r.o., IČ: 601 98 184, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00 Praha, licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu Classic Praha, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 251 13 054, se sídlem Radlická 3294/10, PSČ 150 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů (licence sp. zn. 2019/648/blu, č.j RRTV/13116/2019-blu ze dne 5. 11. 2019) dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání, který je nově vymezen územím „Praha a Středočeský kraj, Plzeň a Plzeňský kraj, Ostrava a Moravskoslezský kraj“.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 4. února 2020 pod č.j. RRTV/1841/2020-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc leden 2020 dle uvedeného přehledu, a s oznámením provozovatele Radio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, doručeným Radě dne 24. ledna 2020 pod č.j. RRTV/1585/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Rádio Západ šířeného prostřednictvím vysílačů dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2018/425/zab ze dne 4. června 2019.

Rada zastavila podle § 86 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., řízení z moci úřední o přestupku dle § 60 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívajícím ve vysílání televizního programu Lounge TV prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na webových stránkách www.loungetv.cz bez potřebného oprávnění dle zákona č. 231/2001 Sb., a to v období od října 2019 do současnost, neboť se uvedený skutek nestal.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele RTI cz s.r.o., IČ 252 24 905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů v systému T - DAB v pásmu III. a L - bandu, registrace č.j. FIA/4132/2011, spis. zn.: 2011/941/FIA/RTI, ze dne 13. prosince 2011, spočívající ve změně programové nabídky, a to rozšíření o rozhlasový program Český rozhlas - Karlovy Vary a Rádio Západ, v rozsahu dle podání ze dne 29. ledna 2020, č.j. RRTV/1655/2020-vra.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Prague Digital TV s.r.o., IČ 289 91 800, se sídlem Ortenovo nám. 1571/15a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j. sve/4200/2012, spis. zn.: 2012/767/sve/adm, ze dne 30. října 2012, spočívající ve změně programové nabídky, a to: dnem 31. ledna 2020 dochází v Regionální síti 4 vysílající na kanále 46 v Praze a okolí k ukončení vysílání programu RETRO a CS Mystery jako převzatého vysílání s tím, že aktuálně budou od 1. února 2020 v Regionální síti 4 vysílány tyto programy: Praha TV a rozhlasové stanice Rádio Dechovka, Český Impuls; v rozsahu dle žádosti podání ze dne 4. února 2020, č.j. RRTV/1856/2020-vra.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 28. ledna 2020, pod č.j.: RRTV/1635/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu NickToons dne 17. ledna 2020, licence, č.j.: RRTV/9310/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/511/fia, ze dne 23. července 2019, šířeného prostřednictvím družice.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 13. 2. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/27869/tiskova-zprava-z-3-zasedani-rrtv-konaneho-dne-11-2-2020/