Tisková zpráva ze 13. zasedání RRTV, konaného dne 21. 7. 2020
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 24.07.2020
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání projednala 32 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení šesti řízení o přestupku. Rada udělila společnosti TV Nova s.r.o., dvě licence k provozování televizního vysílání programů Nova a Nova sport 1 šířených prostřednictvím družice.


- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava - Poruba, doručeným Radě dne 25.06.2020, č.j.: RRTV/10343/2020-vra, spočívajícím v zahájení vysílání dne 25. 06.2020 na stanovišti Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW (přesun ze stanoviště Devět křížů), program Rádio Dálnice (licence sp.zn 2013/831/zab). Souhlas byl udělen rozhodnutím sp.zn.: RRTV/2019/301/zab.

- Rada udělila právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení (název) programu: Nova; základní programová specifikace: plnoformátový televizní program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. 6. 2020,č. j. RRTV/10484/2020-vac.

- Rada udělila právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let, označení (název) programu: Nova sport 1; základní programová specifikace: televizní sportovní program; časový rozsah vysílání: 18 - 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 29. 6. 2020, č. j. RRTV/10473/2020-vac.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky převzatého vysílání, a to „Televizní programy vyřazené z programové nabídky převzatého vysílání: LTV PLUS“, v rozsahu podání ze dne 26. června 2020, č.j. RRTV/10364/2020-vra.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, DVB-T2, DAB, spočívající ve změně programové nabídky, a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 30. června 2020 v souvislosti se spuštěním rozhlasového programu Radio Beat v síti CRa DAB+ dne 17. června 2020 a ukončením vysílání televizních programů Retro Music Television a regionalnitelevize.cz v DVB-T Regionální vysílací síti 8 a Regionální vysílací síti 20. Regionální vysílací síť 8: Tv NOE / Tv NOE HD; Regionální vysílací síť 20: K datu 30. 6. 2020 není v Regionální vysílací síti 20 šířen žádný převzatý televizní program; Celoplošná přechodová vysílací sít 12: ŠLÁGR TV, Tv NOE; celoplošná Vysílací síť 22: ŠLÁGR TV, Tv NOE, síť DAB+, DAB III. pásmo (vysílače Praha město / 7A, Praha - Strahov / 10 D, Plzeň - Košutka / 6D a Ostrava - Hošťálkovice / 7D) a DAB vysílací síti, L-band (vysílač Praha město, kmitočtový blok LI): EVROPA 2, FREKVENCE 1, ZET, RÁDIO IMPULS, Rock Zone, Český Impuls, Rádio Dechovka, Radio BLANÍK, Hitrádio City, EXPRES FM, Radio Beat, v rozsahu podání ze dne 1. července 2020, č.j. RRTV/10482/2020-vra. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky a to doložení aktuálního přehledu programové nabídky šířené prostřednictvím jednotlivých sítí elektronických komunikací ke dni 30. června 2020, tj. ke dni ukončení vysílání televizního programu Retro Music Television v DVB-T Regionální vysílací síti 12. Regionální vysílací síť 12: K datu 30. 6. 2020 není v Regionální vysílací síti 12 šířen žádný převzatý televizní program; celoplošná Vysílací síť 3: ŠLÁGR TV; Celoplošná vysílací síť 23: ŠLÁGR TV, Tv NOE, Rádio Dechovka, NASA TV UHD; v rozsahu podání ze dne 1. července 2020, č.j. RRTV/10481/2020-vra. Ostatní programy šířené prostřednictvím výše uvedených sítí elektronických komunikací jsou šířeny na základě příslušných licencí RRTV k provozování rozhlasového a televizního digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů.

- Rada se seznámila s výkladovými pokyny k revidované směrnici AVMS, které vydala Evropská komise dne 7. července 2020

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 23. 7. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28302/tiskova-zprava-ze-13-zasedani-rrtv-konaneho-dne-21-7-2020/