Nadácia Markíza štartuje veľký projekt boja proti šikane
Autor: TV Markíza , e-mail: info@markiza.sk Přidané: 06.10.2020
Cieľom projektu s názvom "Odpíšeme ti" je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. Chceme začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší - medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.


Iba spoločnými silami dokážeme zastaviť šikanu! Nadácia Markíza sa rozhodla zareagovať na obrovský celospoločenský problém súčasnosti a počnúc dnešným dňom, od pondelka 5. októbra 2020, spúšťa svoj prvý samostatný projekt s názvom „Odpíšeme ti“. Projekt je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie. "V Nadácii Markíza si uvedomujeme mimoriadnu závažnosť tejto témy, rozhodli sme sa preto v spolupráci s našimi partnermi pripraviť projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň aj priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov, a otvoriť diskusiu v školách, ale aj v rodinách," povedala Marianna Trnavská, predsedníčka správnej rady Nadácie Markíza.

Partnermi projektu sú Linka detskej istoty, n. o. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornou garantkou je renomovaná detská psychologička s dlhoročnou praxou PaedDr. Petra Arslan Šinková, ktorá pri projekte stojí od jeho začiatku. Kvalitatívny výskum zrealizovaný agentúrou Insight Diver potvrdil závažnosť témy, jej neustálu prítomnosť, ako aj existenciu obáv a strachu z riešenia, či nedôvery voči dospelým a pasivity pri riešení. Obeťou šikany sa môže stať každé dieťa bez ohľadu na svoj sociálny status, rovnako ako sa môže stať agresorom. Následne nastáva ťažká situácia, z ktorej treba vyjsť a nájsť riešenie. Častokrát nielen dieťa, ale aj dospelý nevie, ako správne zareagovať, čo urobiť.

Práve preto od dnešného dňa začína fungovať web www.odpisemeti.sk, ktorý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj e-mailom zaslaným na adresu 116111@ldi.sk a cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

"Problém šikanovania nedokážu deti a mladí ľudia často riešiť sami - potrebujú pomoc! Prežívanie takejto situácie výrazne ovplyvňuje osobnostný, sociálny a edukatívny vývin detí a mládeže a súčasne negatívne vplýva na ich telesný a zdravotný stav. Neošetrené zážitky predikujú dlhodobé následky, prechádzajúce často do dospelosti, preto každá aktivita v záujme prevencie a eliminácie šikanovania je potrebná a vítaná," konštatuje Linka detskej istoty, n. o.

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované témy práve v školskom prostredí, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto rovnako vníma dôležitosť prevencie šikany a vytvorenie zdravého prostredia pre deti v školských zariadeniach. „Považujem za dôležité, aby škola nebola iba miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak bude cítiť bezpečne. Som preto veľmi rád, že ako ministerstvo spolupracujeme na týchto aktivitách, ktoré pomáhajú predchádzať šikane a robia zo škôl lepšie, tolerantnejšie a bezpečnejšie miesta,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Projekt sprevádza komunikačná kampaň, ktorej kreatívne a strategické uchopenie, ako aj stvárnenie témy, zastrešuje oceňovaná reklamná agentúra Made by Vaculik. Hlavným pilierom kampane je krátky filmový príbeh zo školského prostredia, v ktorom sa bezproblémový žiak stane obeťou šikany po nevydarenom kope na futbalovom zápase. V spleti posmeškov od spolužiakov pohľadom hľadá pomoc, ale deti ho ignorujú. Až do momentu, kedy sa jedna zo žiačok rozhodne zareagovať.

“Chceli sme v kampani moderným spôsobom ukázať hlavné problémy spojené so šikanovaním – to, že sa to môže stať komukoľvek, a pasivitu okolia. Vybrali sme si značky 'prečítané' a 'odpísané', ktoré sú často zdrojom nervozity v chatových aplikáciách. Nikomu nie je príjemné, keď si jeho správu prijímateľ prečítal a neodpísal na ňu. Presne tento pocit zažívajú obete šikany, ignorované svojim okolím, ale veľmi by im pomohlo, keby niekto z ich prostredia na šikanu zareagoval. Symbol kampane sú preto tri bodky, ktoré v chatovacích aplikáciách znamenajú, že niekto odpisuje na vašu správu. Vo videu sa zobrazia v momente, kedy hrdinka zareaguje na šikanu. Tri bodky sú symbol nádeje, už viac nie ste ignorovaní, pretože vám pomôžeme. Šikana nesmie zostať bez odozvy,” povedal o kampani Mário Lapoš, copywriter z Made by Vaculik, ktorý stojí za jej nápadom.

Na tvorbe hlavného videa sa podieľali známe mená slovenského filmového priemyslu. Kameru mal na starosti čerstvý laureát ocenenia Slnko v sieti za kameru vo filme Amnestie Tomáš Juríček a réžiu Jonáš Karásek, ktorého rukopis nesú úspešné filmy Kandidát a spomínané Amnestie.

Téma šikany bude rozpracovaná aj v obľúbených seriáloch TV Markíza Pán profesor a Oteckovia, venovať sa jej budú tiež spravodajské a publicistické relácie Televízne noviny, Teleráno a Reflex.


O Nadácii Markíza

Poslaním Nadácie Markíza je meniť svet na lepšie miesto pre deti. Pracujeme na realizácii unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje. Nadácia Markíza vznikla v roku 2007 a v súčasnej podobe pôsobí od decembra 2013. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť množstvo dobrých projektov. Spoločnosť MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., zakladateľ Nadácie Markíza, podporuje myšlienky firemnej filantropie a prostredníctvom svojej nadácie sa tak zaraďuje medzi spoločensky zodpovedné firmy, ktorým záleží na skutočných hodnotách.

Viac informácií o Nadácii Markíza a jej činnosti: http://nadacia.markiza.sk
TV spot: https://youtu.be/iVzqIS9TEDg.


Lukáš Kočišek, PR manažér, MARKÍZA - SLOVAKIA, 5. 10. 2020

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28508/nadacia-markiza-startuje-velky-projekt-boja-proti-sikane/