RTVS rozvíja digitálne rozhlasové vysielanie na Slovensku
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 18.10.2020
RTVS sa dohodla so spoločnosťou Towercom, a.s. na ďalšej spolupráci v oblasti rozvoja digitálneho rozhlasového vysielania na Slovensku. Zmluva na nasledujúce dvojročné obdobie upravuje technicko-ekonomické podmienky šírenia vysielania 9 programových služieb Slovenského rozhlasu prostredníctvom T-DAB+.


Vzhľadom na kapacitu digitálneho rozhlasového multiplexu sú predmetom šírenia nielen štyri programové služby, ktoré si môžu poslucháči naladiť v analógovom FM vysielaní - Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio _FM a Rádio Patria, ale súčasne aj štyri programové služby, ktoré sú vysielané výlučne cestou digitálnej distribúcie - Rádio Junior, Rádio Litera, Rádio Pyramída a Radio Slovak International. K nim pribudne poslucháčsky obľúbená programová služba Rádio Regina v jej regionalizovanej podobe. Zmluvný záväzok v prípade Reginy Východ, Stred a Západ v T-DAB+ vysielaní hovorí o januári 2021, ale snahou oboch strán je priniesť poslucháčom túto programovú službu v čo najkratšom termíne.

Pre poslucháčov žijúcich v oblasti pokrytia miestnych digitálnych multiplexov môže T-DAB+ vysielanie predstavovať modernú, finančne dostupnú alternatívu k aktuálnemu spôsobu príjmu rozhlasového pozemného vysielania.

T-DAB+ vysielanie tak ponúka aj zlepšenie pokrytia rozhlasového vysielania programových služieb Slovenského rozhlasu v stabilnej, digitálnej kvalite.

Príkladom môže byť študentské univerzitné mesto Nitra, kde T-DAB+ vysielanie ponúka medzi mladými poslucháčmi obľúbené, ale v analógovom vysielaní nedostupné pokrytie Rádia _FM.

RTVS verí, že dvojročné obdobie, na ktoré je zmluvný vzťah uzavretý, bude obdobím, v ktorom sa podarí uzavrieť medzinárodné dohovory, ako aj dohodnúť národné legislatívne podmienky pre rozhlasové digitálne vysielanie tak, aby jeho plnohodnotnému rozvoju na Slovensku nič nestálo v ceste.


Bratislava 16.10.2020, Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28545/rtvs-rozvija-digitalne-rozhlasove-vysielanie-na-slovensku/