Česká asociace satelitních operátorů vyhrála spor s dohledovým úřadem
Autor: ČASO , e-mail: info@caso.tv Přidané: 26.11.2020
Nejvyšší správní soud („NSS“) rozsudkem z 19.11.2020 zrušil rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí („Úřad“), který České asociaci satelitních operátorů z.s. („ČASO“) uložil pokutu za údajné porušení pravidel předvolební kampaně. Tohoto přestupku se mělo ČASO dopustit tím, že si v květnu 2017 zadalo otištění inzerátu známého jako „Sobotka v buldozeru“, čímž podle Úřadu vstoupilo do volební kampaně, aniž by se před tím zapsalo ve zvláštním registru.


NSS se ztotožnil s argumentem ČASO, že tato karikatura tehdejšího předsedy vlády byla zveřejněna k okamžiku, kdy pan Bohuslav Sobotka vůbec nebyl kandidátem ČSSD pro sněmovní volby a ČASO se tedy nemohlo dopustit přestupku, za který jí Úřad pokutoval.

Patrik Brom, člen představenstva ČASO, k tomuto rozsudku NSS dodal: „Tento rozsudek reflektuje klíčový argument naší asociace, který Úřad vytrvale ignoroval. Postup Úřadu jsme celou dobu vnímali primárně jako pokus státních orgánů o odplatu za to, že jsme si dovolili otevřeně vystoupit proti diskriminačním snahám Ministerstva průmyslu a obchodu poskytnout neoprávněné výhody platformě zemského televizního vysílání. K tomuto účelu slouží MPO jako záminka alokace frekvencí v pásmu 700 MHz pro služby vysokorychlostního internetu a zavádění vysílacího standardu DVB-T2.

Tento rozsudek byl shodou okolností vynesen v čase 4. výročí zahájení tzv. prenotifikačního procesu, ve kterém Česká republika obhajuje před Evropskou komisí své záměry ohledně veřejné podpory pro provozovatele zemského televizního vysílání. Dlužno dodat, že MPO nebylo schopno ani po 4 (!) letech získat od Evropské komise zelenou pro žádné opatření veřejné podpory, které naše asociace napadla. Jelikož MPO svoji snahu nevzdává, jsme odhodláni v našem úsilí pokračovat, a to třeba i další 4 roky.

Chtěli bychom dále využít této příležitosti k poděkování advokátní kanceláři AURIXA, která nás zastupovala jak ve sporu s Úřadem, tak i ve stížnosti u Evropské komise, jakož i mnoha spolupracovníkům, kteří nás doposud v „kauze DVB-T2“ podpořili.“Obr.: inzerát „Sobotka v buldozeru“, květen 2017

Patrik Brom, Člen představenstva České asociace satelitních operátorů, 25. 11. 2020

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28607/ceska-asociace-satelitnich-operatoru-vyhrala-spor-s-dohledovym-uradem/