Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 24. 3. 2021
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 25.03.2021
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2020 odvysielal upútavku na program Tri billboardy kúsok za Ebbingom, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej vysielateľ nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, z dôvodu, že dňa 9. 9. 2020 poskytoval retransmisiu troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;

- rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom L-MEDIA s.r.o. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;

- rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom Televízia Liptov, a.s. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 12. 3. 2021 odvysielal program Správy RTVS (príspevok Smrť po očkovaní AtraZenecou), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2021 o cca 00:36 hod. odvysielal program Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o., začatého z podozrenia na porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu vzniku podozrenia z nevyužívania frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- zmenila licenciu TD/177 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Raj vysielateľovi Raj Production, s.r.o. v časti právne skutočnosti;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/348 spoločnosti Slovanet, a.s.;


- uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin (uplynutie objektívnej lehoty, premlčanie) sťažnosti na vysielanie programu Krimi noviny (Kto je zodpovedný za smrť?), zo dňa 18. 11. 2019 (MAC TV, s.r.o., JOJ);
uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina, zo dňa 23. 1. 2021 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Pumpa, zo dňa 16. 1. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti, vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Cesta do Ameriky, zo dňa 2. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);


Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 3. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Ivana Čaučíková, hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 24. 3. 2021

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28875/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-24-3-2021/