Tisková zpráva ze 12. zasedání RRTV, konaného dne 29. 6. 2021
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 02.07.2021
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání projednala 63 bodů programu. Vyhodnotila 35 stížností diváků a posluchačů, vydala 13 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou řízení o přestupku. Rada udělila provozovateli TV Nova s.r.o. dvě licence k provozování televizního vysílání programů Nova sport 3 a Nova sport 4 šířených prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov město 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 3 87,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav město 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 54 47 / 50 25 26, Jičín město 87,6 MHz /100 W, souřadnice WGS 84: 15 21 36 / 50 26 07, Liberec V 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55, Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53, Prachatice město 88,2 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51, Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18 se lhůtou pro doručení žádostí do 29. července 2021.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli AZ Media a.s., IČ: 256 48 837, se sídlem Palackého třída 908/119, PSČ 612 00 Brno, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu ROCK MAX (licence sp. zn. 2013/1000/zab) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří nedílnou přílohu rozhodnutí.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání Český rozhlas, IČ 45245053, sídlem Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, kdy a v jakých pořadech dal v období pěti měsíců zpětně ve zpravodajství na svých programech prostor odborníkům, kteří vysvětlují rizika očkování proti covid-19, hlasům, které poukazují na negativa očkování (včetně potenciálních nižších standardů při schvalování vakcín) a zprávám, které informují o vážných důsledcích, jež očkování mělo na jednotlivce u nás i v zahraničí. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada uděluje právnické osobě TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha, 15200, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: Nova sport 3; základní programová specifikace: sportovní televizní program; časový rozsah vysílání: 24 h denně; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internet; informace o přístupu k vysílání: Voyo.cz nebo voyo.nova.cz; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. 6. 2021, RRTV/8006/2021-vac.

- Rada prodlužuje provozovateli ATV CZ, s.r.o., IČ: 276 47 234, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, podle § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., dobu platnosti licence, sp. zn.: 2010/1271/KOZ/ATV, č.j.: KOZ/4479/2010, ze dne 7. prosince 2010, ve znění pozdějších změn, k provozování televizního vysílání programu GOLF CHANNEL, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, o dobu 12 let, tzn. do 2. ledna 2035 na základě žádosti doručené dne 31. května 2021, č.j.: RRTV/7048/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 17. června 2021, č.j.: RRTV/7850/2021-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, doručeným Radě dne 14. června 2021 pod č.j. RRTV/7752/2021-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu Prima STAR, vysílaného v DVB-T2 v síti 22 (operátor České Radiokomunikace a.s.) na základě rozhodnutí o udělení licence spis. zn. RRTV/2021/276/fia, č.j. RRTV/6046/2021-fia ze dne 4. května 20201.


V Praze dne 1. 7. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29095/tiskova-zprava-ze-12-zasedani-rrtv-konaneho-dne-29-6-2021/