ČASO podala žalobu u Soudního dvora EU proti rozhodnutí EK ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání
Autor: ČASO , e-mail: info@caso.tv Přidané: 26.07.2021
Česká asociace satelitních operátorů z.s. podala žalobu u Soudního dvora Evropské Unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání. Touto žalobou vedenou pod č. T-363/21 se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise zn. SA.55805.


V tomto rozhodnutí dospěla Komise k závěru, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro provozování multiplexů zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou, nicméně ho začala šetřit pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra. ČASO je nadále přesvědčeno, že tento krok definici opatření veřejné podpory splňuje a že příslušné rozhodnutí Komise je tedy nesprávné. ČASO bude své argumenty uplatňovat jak v této žalobě u SDEU, tak v paralelním šetření Komise vedeném Generálním ředitelstvím pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT).

ČASO bude také nadále aktivně pokračovat ve své stížnosti i proti další veřejné podpoře pro platformu zemského televizního vysílání, kterou je proplácení nákladů na souběžné vysílání při přechodu na DVB-T2. Podporu pro svojí pozici vidí mimo jiné v nedávném rozhodnutí Komise (z června tohoto roku), podle kterého byla finanční podpora pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008 nepřípustným selektivním zvýhodněním této platformy na úkor jiných technologií (včetně satelitní) a tedy nedovolená. Na základě tohoto definitivního rozhodnutí Komise budou příslušné platby od příjemců bezodkladně vymáhány.


S ohledem na to, že poslední setkání ČASO s novináři proběhlo už před více než 2 lety, konkrétně v červnu 2019, shrnujeme v dále naše aktivity a související události ve věci veřejné podpory pro platformu zemského televizního vysílání od tohoto data. V tomto shrnutí uvádíme mj. i doposud nepublikovaný úspěch člena ČASO v žalobě proti Ministerstvu průmyslu a obchodu z prosince minulého roku:


Leden 2020

Rozhodnutí Evropské komise (Komise) SA.55742, které schválilo úhradu přímých nákladů českých operátorů zemského televizního vysílání vyvolaných opuštěním pásma 700 MHz. Toto souhlasné rozhodnutí(1) se týká jediné části veřejné podpory pro platformu zemského televizního vysílání vyplývající z vládní Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání z roku 2016(2), proti které ČASO nenamítá ve své stížnosti u Komise. Pro analýzu tohoto rozhodnutí odkazujeme na článek na serveru Digizone z dubna 2020(3).


Listopad 2020

Výhra ve sporu s Úřadem pro dohled nad financováním politických stran a hnutí (Úřad) ve věci inzerátu „Sobotka v buldozeru“. Tímto rozsudkem(4) dal Nejvyšší správní soud zapravdu ČASO ve sporu s Úřadem, který ČASO pokutoval za údajné nedodržení pravidel pro předvolební kampaň v roce 2017. To mělo spočívat v uveřejnění inzerátu známého jako „Sobotka v buldozeru“. Úřad své rozhodnutí následně zrušil.


Duben 2021

Rozhodnutí Komise SA.55805 konstatující, že bezplatné prodloužení kmitočtových přídělů pro multiplexy zemského televizního vysílání jejich stávajícím držitelům do roku 2030 není veřejnou podporou. Komise tímto rozhodnutím(6) zamítla stížnost ČASO z pohledu pravidel pro veřejnou podporu, nicméně v rámci svých struktur jí předala Generálnímu ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) pro podezření z porušení pravidel pro přidělování rádiového spektra.


Červen 2021

Komise potvrdila své předešlé zamítavé rozhodnutí SA.28599 ohledně finanční podpory pro přechod zemského televizního vysílání z analogového na digitální ve Španělsku v letech 2005 až 2008. Přestože text rozhodnutí nebyl k dnešnímu datu zveřejněn, je z příslušné tiskové zprávy(7) zřejmé, že Komise pouze doplnila zevrubnější analýzou své předešlé rozhodnutí se shodným závěrem. Tato analýza potvrdila nepřípustnost selektivního zemského televizního vysílání na úkor jiných technologií (včetně satelitní). Předmětné platby budou od jejich příjemců bezodkladně vymáhány.


Červen 2021

Podání žaloby u Soudního dvora Evropské Unie vedené pod č. T-363/21(8), kterým se ČASO domáhá zrušení rozhodnutí Komise SA.55805


Červenec 2021

Rozhodnutí Komise SA.60062, kterým schválila kompenzace mimořádných přímých nákladů českých operátorů zemského televizního vysílání v rámci režimu COVID-19. Text rozhodnutí(9) nebyl k dnešnímu datu zveřejněn.


Patrik Brom, člen představenstva, Česká asociace satelitních operátorů, 26. 7. 2021

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29142/caso-podala-zalobu-u-soudniho-dvora-eu-proti-rozhodnuti-ek-ve-prospech-ceskych-operatoru-zemskeho-televizniho-vysilani/