10 let od ukončení analogového vysílání: satelitní příjem žádanější než kdy jindy
Autor: Petr Miklík , e-mail: Petr.Miklik@seznam.cz Přidané: 29.04.2022
Před deseti lety, dne 30. 4. 2012, proběhlo ukončení analogového vysílání ze satelitu Astra. Tím ekosystém satelitního přenosu byl opět průkopníkem při využití moderních technologií. Důležitými aktéry při přechodu na čistě digitální přenos byly v roce 2012 specializovaní prodejci a montážní firmy. Zajistily to, aby v žádné domácnosti nemusely zůstat obrazovky černé, např. v Německu především partnerské firmy AG SAT.


Přechod na digitální televizi nepřinesl jen výhody: výrazně lepší kvalitu obrazu a zvuku, dostupnost vysílání ve vysokém rozlišení HDTV a větší pestrost programů. K tomu patří mnoho tematických programů, mezinárodních stanic a v Německu všechny zemské a regionální programy veřejnoprávní stanice ARD (tzv. třetí programy) a regionální sdílené vysílání komerčních stanic Sat.1 a RTL. Po ukončení analogového vysílání následoval u stanic ARD a ZDF také přechod jejich dalších programů na vysílání ve vysokém rozlišení.

Deset let po ukončení analogového vysílání je satelitní příjem atraktivnější a žádanější než kdy jindy. Kombinace satelitního příjmu a distribuce signálu pomocí optických sítí tak může výrazně přispět k rozšíření výkonných širokopásmových sítí. Tato výkonnost je základem pro budoucnost satelitního příjmu. Tím satelitní příjem i nadále dlouhodobě zůstává první volbou pro přenos signálu.

Pan Matthias Dienst, předseda představenstva AG SAT registrované sdružení, k tomu řekl: „Satelitní příjem v kombinaci s optickými sítěmi pro mne představuje královskou cestu. Přenosové medium optické sítě nesporně nabízí nejlepší šířku pásma a přenos přes satelit většinu výhod. K tomu nadále patří maximální nabídka programů od standardního do velmi vysokého rozlišení při poměrně nízké spotřebě energie. Mezi tím jsou i nabídky, kde není nutný poplatek ani smluvní vztah. Pomocí satelitní televize lze také optimalizovat osobní stopu CO₂ a datovou kapacitu na internetu vyhradit pro důležitější využití.“

V současnosti je satelitní příjem spolehlivou páteří přenosové techniky, zejména v situacích, kde je poptávka po informacích vysoká a jsou obzvláště žádané aktuální zprávy. Přitom se osvědčila vysílací infrastruktura klasické přenosové cesty navržená pro stálou dostupnost. Speciálně je satelitní příjem doporučován pro jeho vynikající pestrost programů v každé úrovni kvality oproti všem jiným typům příjmu - nejen ve standardním, ale i ve vysokém a velmi vysokém rozlišení.

K tomu lze připojit další aspekt: stálost, zejména ve srovnání se streamováním. Při streamování musí být generován pro každého uživatele samostatný signál a přenášen pomocí internetu (tzv. spojení jedna k jedné/one-to-one). Objem datového toku vyžaduje velké množství disponibilního objemu dat. Oproti tomu u satelitní televize jen jedním signálem je napájeno mnoho miliónů domácností (spojení jedna k mnoha/one-to-many) a to přes hranice států. Pokud se internet nepoužívá jako způsob přenosu jen pro zábavu, nýbrž kapacity jsou potřebné i k využití pro práci na dálku (homeoffice) a pro distanční studium, jsou klasické, na internetu nezávislé způsoby televizního přenosu žádané více než kdy jindy.


S využitím zdroje: André Beyer, Digitalfernsehen.de a AG SAT, 28. 4. 2022, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29689/10-let-od-ukonceni-analogoveho-vysilani-satelitni-prijem-zadanejsi-nez-kdy-jindy/