Rada vyhlásila výberové konanie, voľných je devätnásť rozhlasových frekvencií
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 06.07.2022
Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 6. júla 2022 druhé tohtoročné výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila podľa zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle a na webovej stránke. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 14. hodiny dňa 19. augusta 2022, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

Súčasťou výberového konania bude ako zvyčajne verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. september 2022. Rovnako ako rozhodovanie Rady o prideľovaní frekvencií bude prístupné verejnosti.

Vo výberovom konaní je zaradených devätnásť rozhlasových frekvencií, tri z nich z dôvodu ich uvoľnenia odňatím na žiadosť vysielateľa (93,0 MHz Brezno a 92,7 MHz Žarnovica – D.EXPRES, k.s.) alebo blížiacim sa koncom platnosti licencie (104,5 MHz Košice – KISS rádio s.r.o.); zvyšné frekvencie sa do aktuálneho výberového konania preniesli z predošlých, v ktorých neboli pridelené žiadnemu subjektu.

Patria medzi ne aj atraktívne frekvencie, ktoré boli v tohtoročnom jarnom výberovom konaní zaradené ako trojice s podmienkou spoločnej prideliteľnosti. Tú stanovil Regulačný úrad ako technický správca frekvenčného spektra, viacerí uchádzači sa však o niektoré z frekvencií prihlásili samostatne, preto Rada požiadala Regulačný úrad o zaujatie stanoviska k tejto spornej skutočnosti. Keďže z jeho obsahu nebolo možné jednoznačne odčítať, či je možné prideliť tieto kmitočty aj samostatne, Rada konania týkajúce sa pridelenia frekvencií z trojíc Banská Bystrica - Bratislava (Devínska) – Trnava a Martin – Žilina – Ružomberok zastavila a iniciovala stretnutie s Regulačným úradom s cieľom odstrániť akékoľvek nejasnosti a pochybnosti v týchto konaniach a nastaviť mechanizmy pre účelnejšiu súčinnosť pri prideľovaní frekvencií v nadchádzajúcich konaniach. Výsledkom stretnutia je okrem iného dohoda na účasti zástupcu Regulačného úradu na každom ústnom vypočutí žiadateľov, aby mohol promptne reagovať na prípadne nezrovnalosti a vzniknuté otázky a tým prispieť k čo najefektívnejšiemu využívaniu frekvenčného spektra.

Podmienku spoločnej prideliteľnosti Regulačný úrad zachoval len pri dvojici 98,7 MHz Martin a 98,7 MHz Žilina; frekvenciu Trnava 97,6 MHz z druhej spomenutej trojice podľa úradu nie je možné opakovane zaradiť do výberového konania. Spoločne bude vzhľadom na ich technické parametre Rada prideľovať aj frekvencie 104,1 MHz Prešov a 104,2 MHz Domaša.

V aktuálnom výberovom konaní sú zaradené všetky momentálne voľné rozhlasové frekvencie, ktorých prideľovaniu nebránia technické kolízie alebo právne skutočnosti; žiadna z nich nie je novo skoordinovaná. Ich kompletný zoznam je uvedený v nasledujúcej tabuľke.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 6. 7. 2022
 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29811/rada-vyhlasila-vyberove-konanie-volnych-je-devatnast-rozhlasovych-frekvencii/