Tisková zpráva z 11. zasedání Rady, konaného dne 19. 7. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.07.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení sedmi správních řízení. Rada na svém 11. zasedání udělila dvě licence:


Společnosti JOE Media s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W pro program HEY Radio a společnosti KVIFF.TV a.s., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů s názvem programu KVIFF.TV live.

Na 11. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, Klatovy 92,4 MHz / 100 W, Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W.


- Rada na veřejném slyšení v řízení sp.zn. 2022/319/zab o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 103,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 33 / 49 25 11; Karlovy Vary sídliště 105,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 12 / 50 14 18; Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42; Plzeň stadion 1 103,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 45; Tachov 3 105,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 38 52 / 49 47 05; Železná Ruda město 105,6 MHz / 25 W, souřadnice WGS 84: 13 14 14 / 49 07 48 projednala se žadateli otázky týkající se jejich programové skladby.

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava město 99,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 16 34 / 49 49 41, pro program HEY Radio do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2016/283/zab, č.j. RRTV/4222/2017-zab ze dne 21.2.2017 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Domažlice-Vavřinec 106,5 MHz / 0,1 kW; Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 0,15 kW; Vsetín 93,5 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Harrachov 87,6 MHz / 20 W na nové stanoviště Harrachov 2 87,6 MHz / 20 W souřadnice WGS 84, 15 25 46 / 50 46 02, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio Černá Hora (licence č.j.: Ru/135/98) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Velké Meziříčí 91,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Velké Meziříčí 9 91,2 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 15 59 29 / 49 21 41, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio Vysočina (licence č.j.: Ru/279/00) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W na nové stanoviště Ústí nad Labem 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 14 / 50 40 50, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W na nové stanoviště Mýto 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 44 42 / 49 47 46, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W na nové stanoviště Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 36 33 / 49 09 39, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2011/394/CUN, prodlouženo sp. zn.: 2017/879/blu) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W na nové stanoviště Měřín 94,7 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 53 48 / 49 23 43, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2013/831/zab, prodlouženo sp.zn.: 2020/210/str) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52, žadatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, program Rádio Dálnice (licence sp. zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Valašské Meziříčí-Štěpánov 92,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 17 58 51 / 49 27 51, žadatele AZ Media a.s., IČ: 25648837, se sídlem Palackého třída 908, Brno, PSČ 612 00, program Rock Radio (licence sp.zn. 2013/784/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Rádio Student, s.r.o., IČ: 26241790, se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 Brno - Veveří, zanikla ke dni 30. června 2022 na základě podání č.j. RRTV/8129/2022-vra doručeného Radě dne 30. června 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Free Rádio (licence sp.zn. 2014/1181/zab, č.j. RRTV/11326/2017-str ze dne 8. srpna 2017) šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 0,1 kW. O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 25396676, doručeným Radě dne 24. června 2022 pod č.j. RRTV/7971/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 22. června 2022 zahájil vysílání programu RADIO ČAS-FM (licence sp.zn.2011/392/str) na vysílači Uherské Hradiště 2 102,7 MHz / 150 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2021/818/zab, č.j. RRTV/6693/2022-zab ze dne 7. června 2022, jímž byl provozovateli udělen souhlas se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů.

- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada souhlasí s navrženým postupem pro rozhodování v řízeních o prodloužení rozhlasových licencí po 10. 10. 2022 a informuje provozovatele rozhlasového vysílání o postupu a době platnosti u licencí prodloužených po 10. říjnu 2022.

- Rada uděluje společnosti KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, se sídlem: Praha 1, Panská 892/1, PSČ 110 00, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: KVIFF.TV live; základní programová specifikace: živé přenosy související s děním na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, kulturní zpravodajství, infotainment, filmové ukázky, krátké, hrané a dokumentární filmy, hudební přenosy; časový rozsah vysílání: po dobu trvání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary každý den od 0:00 do 24:00; identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání: www.kviff.tv; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká Republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. května 2022, pod č.j. RRTV/6200/2022-vra a doplněné 10. června 2022, pod č.j. RRTV/7108/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ 241 41 372, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) v návaznosti na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, spis. zn.: 2012/99/sve/Reg, ze dne 12. března 2012, spočívající v převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele televizního vysílání na třetí osobu, společnost A 11 s.r.o., IČ 271 20 805, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, a změně zakladatelské listiny, a to v rozsahu dle žádosti ze dne 29. června 2022, č.j. RRTV/8079/2019-vra, ve znění doplnění ze dne 7. července 2022, č.j. RRTV/8211/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti NOEL, s.r.o., IČ: 48908991, se sídlem: Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. Ru/124/02/1570 ze dne 14.5.2002 ve znění pozdějších změn, spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek, a to v zúžení územního rozsahu vysílání o k. ú. Ostrovačice a v ukončení vysílání infokanálu v této lokalitě k 31. prosinci 2022, v rozsahu žádosti doručené Radě dne 28. června 2022 pod č.j. RRTV/8034/2022-vra.

- Rada upozorňuje provozovatele Město Horní Slavkov, IČ 002 59 322, se sídlem Dlouhá 634, 35731 Horní Slavkov, na porušení ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., a to že nezahájil televizní vysílání programu TV Horní Slavkov ve lhůtě do 360 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence č.j. RRTV/5991/2021-zem, spis. zn.: 2021/250/zem, ze dne 4. května 2021, tj. do 12. května 2022. Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada podle § 29 odst. 1 zákona č 231/2001 Sb. registruje provozovateli Antik Telecom CZ s.r.o., IČ: 24823341, se sídlem Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp. zn. 2016/110/smu/Tan, č.j. RRTV/1059/2016-smu ze dne 5. dubna 2016, spočívající ve změně vysílání prostřednictvím družice na kabelové systémy pro území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), dle podání doručeného dne 31. května 2022 pod č.j. RRTV/5585/2022-vra a jeho doplnění doručeného dne 30. června 2022 č.j. RRTV/8131/2022-vra.

- Rada se seznámila se žádostí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 21. 7. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29832/tiskova-zprava-z-11-zasedani-rady-konaneho-dne-19-7-2022/