Tisková zpráva z 13. zasedání RRTV, konaného dne 30. 8. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 01.09.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení. Rada na svém 13. zasedání udělila dvě licence, a to společnosti FIBERA s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu IFK Regionální televize, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a společnosti FILM EUROPE, s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu Film Europe, šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 16 28 26 / 49 44 42 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování ozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab, prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab. prodlouženo sp. zn.: 2019/889/blu), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Slavíč 90,2 MHz / 50 W na nové stanoviště Slavíč 90,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 14 08 31 / 50 30 36.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli TWR live s.r.o., IČ: 082 44 430, se sídlem Horníkova 2562/36, PSČ 628 00 Brno, zaniká ke dni 30. září 2022 na základě podání č.j. RRTV/9137/2022-vra doručeného Radě dne 8. srpna 2022 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio 7 (licence sp. zn. RRTV/2019/487/blu, č.j. RRTV/9312/2019-blu ze dne 23. 7. 2019) šířeného prostřednictvím družic. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 2. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9051/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc červenec 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 10. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9195/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 1. srpna 2022 nastaly právní účinky fúze sloučením, v jejímž důsledku došlo k přechodu jmění zanikajících společností AZ Media a.s., RÁDIO ZLÍN, spol. s r.o., Rádio Contact Liberec spol. s r.o. a První rozhlasová s.r.o. na nástupnickou společnost MEDIA BOHEMIA a.s. v souladu s rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2022/318/str, č.j. RRTV/5027/2022-blu ze dne 12. dubna 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 9. srpna 2022 pod č.j. RRTV/9143/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 6. srpna 2022 na kmitočtu Ostrava město 99,5 MHz / 50 W zahájil vysílání programu HEY Radio šířeného prostřednictvím vysílačů dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2021/251/zab, č.j. RRTV/8891/2022-vra ze dne 19. července
2022. RRTV/9051/2022-vra.

- Rada uděluje provozovateli FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem Frýdecká 201, 739 61, Třinec podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: IFK Regionální televize; základní programová specifikace: Lokální informační program; územní rozsah vysílání: k.ú. Český Těšín, 623164, k.ú. Bystřice nad Olší, 616923, k.ú. Dolní Líštná, 771091, k.ú. Konská, 771015, k.ú. Lyžbice, 771104, k.ú. Nýdek, 708186, k.ú. Oldřichovice, Oldřichovice u Třince, 710032, k.ú. Třinec, 770892, k.ú. Vendryně, 780014; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, smyčka v časovém rozsahu 3 hodiny, aktualizace denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 30. června 2022, pod č.j. RRTV/8207/2022-vra a doplněné 27. července 2022, pod č.j. RRTV/8993/2022-vac a 28. července 2022, pod č.j. RRTV/8984/2022-vra.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: Film Europe; základní programová specifikace: Filmový program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; družice, výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; kabelové systémy, územní rozsah vysílání: Česká republika: Katastrální území celé České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti, ze dne 8. srpna 2022, č.j.: RRTV/9139/2022-vra, 9. srpna 2022, č.j.: RRTV/9175/2022-vac a ze dne 11. srpna 2022, č.j.: RRTV/9496/2022-vra.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Slovenskou republiku, o udělení licence společnosti FILM EUROPE, s.r.o., IČ: 289 22 921, se sídlem V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Film Europe, šířeného prostřednictvím družic a kabelových systémů se základní programovou specifikací: Filmový program.

- Rada podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice licenci sp. zn. RRTV/2019/675/smu, č.j. RRTV/13350/2019 - smu ze dne 19. listopadu 2019 k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.

- Rada podle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. odnímá provozovateli Emporia Style s.r.o., IČ: 08122458, se sídlem: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice licenci sp. zn. RRTV/2019/674/smu, č.j. RRTV/13549/2019- smu ze dne 19. listopadu 2019 k provozování televizního vysílání programu KLENOT TV šířeného prostřednictvím družice, neboť po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, č.j. RRTV/2869/2019-fia, ze dne 28. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu na Nick Jr. Peppa od 1. srpna 2022, Nick Jr Paw Patrol od 1. září 2022 a Nick Jr. Too od 1. ledna 2023, dle žádosti ze dne 29. července 2022, č.j.: RRTV/9002/2022-vra.

- Rada bere na vědomí ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání. pod názvem Seznam Zprávy, umístěné na adrese ttps://www.seznam.cz/zpravy, poskytovatele Seznam.cz, a.s.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 1. 9. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání


 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29888/tiskova-zprava-z-13-zasedani-rrtv-konaneho-dne-30-8-2022/