Tisková zpráva ze 17. zasedání RRTV, konaného dne 1. 11. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 04.11.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 17. zasedání projednala 31 bodů programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala šest upozornění na porušení zákona. Na 17. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W.


Rada na svém 17. zasedání udělila dvě licence, a to licenci společnosti TV Extra Partners s.r.o. k provozování televizního vysílání programu DVTV Extra, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a společnosti Stanice O, a.s. licenci k provozování televizního vysílání programu O (Óčko), šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada na veřejném slyšení v rámci řízení sp.zn. 2022/144/zab o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W projednala s žadatelem otázky týkající se jeho programové skladby.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2015/1119/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2015/1119/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 32 54 / 50 42 03.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12032/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/503/zab, č.j. RRTV/10903/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12033/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu Měřín 94,7 MHz / 50 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/505/zab, č.j. RRTV/10923/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12034/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu Mýto 92,0 MHz / 50 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/507/zab, č.j. RRTV/10905/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852474, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12035/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtu Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Rádio Dálnice šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/504/zab, č.j. RRTV/10925/2022-vra ze dne 13. září 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele JUKE BOX, spol. s r.o. IČ: 25396676, doručeným Radě 12. října 2022 pod č.j. RRTV/12036/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 11. října 2022 na kmitočtech Vsetín 96,1 MHz / 100 W a Vsetín 2 106,7 MHz 100 W zahájil vysílání programu RADIO ČAS-FM šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/651/zab, č.j. RRTV/10908/2022-vra ze dne 13. září 2022 a rozhodnutí Rady sp.zn. RRTV/2022/650/zab, č.j. RRTV/10920/2022-vra ze dne 13. září 2022.

- Rada uděluje společnosti TV Extra Partners s.r.o., IČ: 17336724, se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5 Smíchov 150 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na dobu 12 let, označení (název) programu: DVTV Extra; základní programová specifikace: publicistický program specificky zaměřený na politické, ekonomické, kulturní a společenské dění v České republice a ve světě; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílaní: Česká republika, katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. září 2022, č.j. RRTV/11224/2022-vra, ve znění doplnění ze dne 12. října 2022, č.j. RRTV/12056/2022-vra.

- Rada uděluje společnosti Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: O (Óčko); základní programová specifikace: Hudební televizní program; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; specifikace přenosového systému: internet; informace o přístupu k vysílání: www.ocko.tv; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 9. listopadu 2018, pod č.j. RRTV/19266/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 20. listopadu 2018, č.j. RRTV/19791/2018-vra.


V Praze dne 3. 11. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29985/tiskova-zprava-ze-17-zasedani-rrtv-konaneho-dne-1-11-2022/