Problémy s financovaním RTVS môžu viesť k ďalšiemu rušeniu programových služieb
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 06.11.2022
Dlhodobé problémy financovania verejnoprávneho RTVS boli jednou s kľúčových tém mimoriadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo vo štvrtok 3. novembra. Na mimoriadne rokovanie k tomuto bodu boli pozvaní aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR, ktorí sa však nezúčastnili.


RTVS dlhodobo čelí veľkým problémom v oblasti financovania, ktoré sa prehĺbili po oslobodení vybraných skupín obyvateľstva od platenia koncesionárskych poplatkov. Prijatím nového mediálneho zákona pribudli RTVS zároveň ďalšie zákonné povinnosti v oblasti vysielania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré so sebou prinášajú výrazný nárast finančných nákladov. Hlavné piliere financovania telerozhlasu v súčasnosti tvoria koncesionárske poplatky, Zmluva so štátom a príjmy z vysielania reklamy. V súčasnosti prebiehajú rokovania manažmentu RTVS s kľúčovými ministerstvami a je dôležité, aby sa čo najskôr uzatvorili, inak je ohrozené ďalšie fungovanie inštitúcie.

„Momentálne pracujeme na novej Zmluve so štátom, ktorá by mala byť schválená v najbližších týždňoch a zároveň rokujeme o výške kompenzácií za výpadky z koncesií, ktoré môžeme očakávať. Bez garancie finančných zdrojov nie je možné nastaviť rozpočet RTVS na rok 2023. Ide o problém, ktorý si vyžaduje systémové riešenie, ale je dlhodobo odsúvaný. Ministerstvo kultúry navrhuje ako riešenie legislatívnu zmenu Zákona o RTVS. V súčasnej vládnej situácii, je však takáto zmena behom na dlhé trate a pre nás je kľúčové rýchle riešenie. V opačnom prípade budeme môcť plniť len tie záväzky, ktoré nám ukladá zákon a budeme musieť výrazne obmedziť programovú ponuku RTVS,“ upozorňuje na vážnosť situácie generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Mimoriadneho rokovania Rady RTVS sa napriek pozvaniu nezúčastnili zástupcovia Ministerstva kultúry. Rada RTVS vo svojom uznesení „vyslovuje poľutovanie nad neúčasťou zástupcov MK SR na mimoriadnom rokovaní Rady RTVS 3.11.2022“ a konštatuje, že „bez aktívneho prístupu zainteresovaných inštitúcií môže mať manažment RTVS problém zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2023 bez reštrikčných opatrení, ktoré by viedli k rušeniu ďalších programových služieb RTVS, ako aj k možnému obmedzeniu plnenia zákonných úloh verejnoprávneho vysielateľa.“

„Rada RTVS dlhodobo upozorňuje na nevyhovujúci model financovania RTVS a na absenciu systémových legislatívnych zmien, ktoré by v prvom rade zvýšili nezávislosť verejnoprávneho média a takisto aj stabilizovali finančnú situáciu v RTVS. Bez systémovej zmeny financovania RTVS môže byť ohrozené plnenie aj základných úloh určených zákonom a samozrejme nebude umožnený ani rozvoj RTVS v ďalších rokoch,“ dopĺňa predseda Rady RTVS Igor Gallo.


Bratislava, 4. november 2022, Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29988/problemy-s-financovanim-rtvs-m-zu-viest-k-dalsiemu-ruseniu-programovych-sluzieb/