Asociace komerčních televizí uzavřela přelomovou dohodu o spolupráci s provozovatelem úložišť Hellshare a Hellspy
Autor: AKTV , e-mail: info@aktv.cz Přidané: 11.11.2022
Televizní skupiny Nova, Prima a Óčko uzavřely prostřednictvím Asociace komerčních televizí (AKTV) na počátku letošní podzimní sezóny dohodu o spolupráci se společností I&Q GROUP, vztahující se k platformám pro sdílení obsahu na doménách Hellshare.cz, Hellspy.cz a Hellspy.sk. Tato přelomová dohoda, která je první svého druhu uzavřená mezi nositeli autorských práv a úložištěm, upravuje podmínky aplikace automatických filtrů při vyhledávání obsahu i jeho nahrávání ve vztahu k vybraným autorsky chráněným dílům komerčních vysílatelů.


Zásadního milníku v boji proti nelegálně sdílenému obsahu letos dosáhli komerční vysílatelé. Po několikaměsíčních jednáních dospěli k podpisu dohody se společností I&Q GROUP týkající se file-sharingových platforem (úložišť) provozovaných na doménách Hellshare.cz, Hellpy.cz a Hellspy.sk. Podstata dohody spočívá v aplikaci automatizovaných filtrů názvů, délek a typu souborů při jejich vyhledávání i uploadu uživateli. Tyto filtry budou průběžně upravovány a doplňovány tak, aby reflektovaly chování těch uploaderů, kteří nelegálně šíří audiovizuální díla.

„Naší primární snahou je maximálně snížit množství našeho protiprávně sdíleného obsahu v online prostředí. Do výroby investujeme vysoké částky v řádech stamilionů ročně a takto masivní porušování autorských práv, jakého jsme v České republice svědky, významným způsobem snižuje návratnost našich investic. To se ve výsledku podepisuje zejména na tom, kolik peněz se vrátí do výroby dalšího originálního a atraktivního obsahu pro české diváky,“ říká Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel TV Nova.

„Dohoda se společností I&Q GROUP je pro nás dobrý signál, že lze nalézt společnou řeč, která pomůže předcházet masivnímu znehodnocování našich investic, a která není nepřiměřeně časově ani finančně náročná pro provozovatele úložišť. Rovněž by měl být vyslán signál uploaderům, že sdílení chráněného obsahu není legální. Přístup společnosti I&Q GROUP v této věci velmi oceňujeme, těšíme se na další kooperaci a věříme, že příklad platforem Hellshare a Hellspy inspiruje i další provozovatele. Spolupráci jsme otevření,“ dodává Jan Vlček.

Zásadní součástí dohody je průběžná spolupráce vysílatelů a společnosti I&Q GROUP a aktualizace nastavených filtrů tak, aby nedocházelo k blokování legálně nahraného obsahu, ale zároveň aby jejich účinnost byla co nejvyšší.

„Filtry připravené ve spolupráci s AKTV jsme vyvinuli a nasadili na počátku podzimní televizní sezóny, a máme tak za sebou již několik týdnů jejich testování v praxi. Můžeme tedy konstatovat, že poskytují relativně snadnou a účinnou filtraci autorsky chráněného obsahu, což je pro služby našeho typu zejména důležité ve světle přicházející novely autorského zákona, která nám v této oblasti ukládá nové povinnosti,“ doplňuje Jan Hřebabecký, jednatel společnosti I&Q GROUP.


Marie Fianová, Tajemník, Asociace komerčních televizí, 9. 11. 2022

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29994/asociace-komercnich-televizi-uzavrela-prelomovou-dohodu-o-spolupraci-s-provozovatelem-ulozist-hellshare-a-hellspy/