Tisková zpráva z 18. zasedání Rady, konaného dne 22. 11. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 25.11.2022

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání projednala 43 bodů programu. Vyhodnotila 29 stížností diváků a posluchačů, vydala 16 upozornění na porušení zákona. Rada na svém 18. zasedání uložila čtyři pokuty:


- Provozovateli JS mediální služby s.r.o., pokutu ve výši 5000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení.

- Provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o. v likvidaci, pokutu ve výši 5000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení.

- Provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., pokutu ve výši 40 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení.

- Provozovateli Emporia Style s.r.o., pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinném v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení.

Rada dále uznala vinným provozovatele Mediapoint Consulting s.r.o., pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., účinným v době zahájení řízení, kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2021, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5, účinném v době zahájení řízení. Od uložení správního trestu Rada upustila, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě AQUA content s.r.o., k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program iVodárenství TV.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Orlicko (licence sp.zn.: RRTV/2020/718/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Orlicko (licence sp.zn.: RRTV/2020/718/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W na nové stanoviště a kmitočet Vamberk 2 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS 84, 16 18 19 / 50 06 56.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Hranice 91,9 MHz / 100 W na nové stanoviště Hranice 91,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53, žadatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, program RADIO HANÁ (licence č.j.: Ru/101/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada udělila společnosti AQUA content s.r.o., IČ: 17129303, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10 Hostivař, 102 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na dobu 12 let, označení (název) programu: iVodárenství TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko - publicistické, zábavné, umělecké a vzdělávací formáty s informacemi o vodě, vodním hospodářství a oboru vodárenství a tématech souvisejících s vodou.; časový rozsah vysílání: 24 h denně; územní rozsah vysílaní: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český; v rozsahu dle žádosti doručené dne 26. září 2022, č.j. RRTV/11425/2022-vac, ve znění doplnění ze dne 19. října 2022, č.j. RRTV/12497/2022-vra, 27. října 2022, č.j. RTV/12915/2022-vra a 31. října 2022, č.j. RRTV/12952/2022-vra.

- Rada se seznámila s obsahem Webináře o médiích a výuce organizovaným Evropskou digitální mediální observatoří (EDMO).

- Rada se seznámila s obsahem konference o mediální gramotnosti European Media Literacy Week 2022

- Rada se seznámila s obsahem Webináře o médiích a výuce organizovaným Evropskou digitální mediální observatoří (EDMO).

- Rada se seznámila s obsahem konference o mediální gramotnosti European Media Literacy Week 2022


V Praze dne 24. 11. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30019/tiskova-zprava-z-18-zasedani-rady-konaneho-dne-22-11-2022/