Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pripravuje ďalší z Cyklu organových koncertov pod Pyramídou
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 15.02.2023
Druhý koncert 25. ročníka Cyklu organových koncertov pod Pyramídou sa uskutoční 19. februára o 10.30 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Organový repertoár tentokrát predstaví český organista žijúci v Nemecku Jan Doležel. Poslucháč i Rádia Devín si môžu koncert vypočuť v priamom prenose v rozhlasovom vysielaní.


Na druhom koncerte 25. ročníka Cyklu organových koncertov pod Pyramídou rozoznie výnimočný rozhlasový nástroj český organista žijúci v Nemecku Jan Doležel. S obľubou hrá najmä závažné, avšak menej známe alebo málo uvádzané diela organového repertoáru poväčšine českých autorov. Aj v programe jeho nedeľného recitálu v Slovenskom rozhlase dominujú diela českej literatúry – Adagio svetoznámeho Leoša Janáčka, u nás takmer neznámy Svatováclavský triptych – pre našu hudobnú kultúru dôležitého skladateľa Vítězoslava Nováka a Chorálová predohra súčasného mladého českého skladateľa Vojtěcha Esterleho. Okrem toho zaznie hudba Felixa Mendelssohna Bartholdyho a ranobarokového skladateľa Johanna Ulricha Steigledera.

Organový koncert v ý nimo čn é ho organistu Jana Doležela si môžete vypočuť v nedeľu 19. februá ra o 10.30 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovensk é ho rozhlasu a v priamom prenose vo vysielaní Rádia Devín.


Program koncertu:

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Allegro B Dur

Leoš Janáček (1854-1928)

Adagio (1884)

Johann Ulrich Steigleder (1593-1635)

Tabulatur Buch Darinnen Daß Vatter unser (1627)

Variácia 4 – Coral im Discant
Variácia 19 – Coral im Baß
Variácia 40 – Auff Toccata Manier

Vojtěch Esterle (*1987)

Chorálová predohra Svaté Boží požehnání

Vítězslav Novák (1870-1949)

Svatováclavský triptych, op. 70

Toccata
Ciacona
Fuga

Viac informácií o koncertoch nájdete na webovej stránke https://sosr.rtvs.sk/ .


Bratislava, 14. február 2023, Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30131/symfonicky-orchester-slovenskeho-rozhlasu-pripravuje-dalsi-z-cyklu-organovych-koncertov-pod-pyramidou/