Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 7. 3. 2023
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 12.03.2023
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala 26 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona. Rada na svém 4. zasedání udělila jednu licenci Josefu Týcovi, k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz / 50 W a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W pro program RÁDIO OTAVA.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz:

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uděluje Josefu Týcovi, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 59 41 / 49 40 24 a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 32 07 / 49 14 41, pro program RÁDIO OTAVA na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Radio West Plzeň, s.r.o., IČ: 25217569, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 - Západ (licence č.j.: Ru/196/97), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klatovy centrum 107,5 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio West Plzeň, s.r.o., IČ: 25217569, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, programu EVROPA 2 - Západ (licence č.j.: Ru/196/97), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klatovy centrum 107,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 07 / 49 23 45.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu EVROPA 2 - Morava (licence č.j.: Ru/31/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Břeclav 95,8 MHz, alt. 89,7 nebo 98,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada neuděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program EVROPA 2 - Morava (licence č.j.: Ru/31/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Břeclav 95,8 MHz, alt. 89,7 nebo 98,7 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně kmitočtu, výkonu a stanoviště Rokycany 94,4 MHz / 100 W na Rokycany 107,6 MHz / 200 W souřadnice WGS84: 49 44 30 / 13 36 22.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 1. března 2023, ve změně označení názvu programu z Nick SpongeBob na Nicktoons od 1. dubna 2023, ve změně označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 29. května 2023,ve změně označení názvu programu z Nick SpongeBob na Nick Loud House od 3. července 2023, ve změně označení názvu programu z Nick Loud House na Nick SpongeBob od 31. července 2023, ve změně označení programu z Nick SpongeBob na Nicktoons od 4. září 2023, ve změně označení názvu programu z Nicktoons na Nick Loud House od 30. října 2023, ve změně označení názvu progamu z Nick Loud House na Nick SpongeBob od 27. listopadu 2023, ve změně označení programu z Nick SpongeBob na Nicktoons od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 16. února 2023, č.j.: RRTV/1917/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech, s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. července 2023, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 31. července 2023, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa od 4. září 2023,ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 2. října 2023, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa od 30. října 2023, ve změně označení programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. prosince 2023, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 16. února 2023, č.j.: RRTV/1915/2023-vra.

- Rada se podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 10. února 2023 pod č.j. RRTV/1807/2023 - vra, o ukončení vysílání televizního programu Paramount Channel, šířeného prostřednictvím družice na základě licence sp. zn. RRTV/2019/39/smu, č.j. RRTV/9309/2019 -smu ze dne 23. července 2019, ke dni 31. ledna 2023.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o, IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. RRTV/2019/539/smu, č.j. RRTV/9309/2019-smu ze dne 23. července 2019, k provozování televizního vysílání programu Paramount Channel, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 10. února 2023. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele Czech Digital Group, a.s., IČ: 258 42 609, se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, spočívající ve změně programové nabídky Czech Digital Group, a.s., o ukončení vysílání televizního programu 1+1 v celoplošné Vysílací síti 23, šířeného jako převzaté vysílání, dle podání č.j. RRTV/1644/2023-vra doručeným dne 6. února 2023.


V Praze dne 9. 3. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30170/tiskova-zprava-ze-4-zasedani-rrtv-konaneho-dne-7-3-2023/