Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 24.05.2024 - 15:31:09   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 6. zasedání RRTV, konaného dne 4. 4. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 07.04.2023Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání projednala 53 bodů programu. Vyhodnotila 11 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona. Rada uložila tři pořádkové pokuty:


- Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pořádkovou pokutu ve výši 5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, které umístěné produkty obsahoval pořad Nebezpečné vztahy, odvysílaný dne 13. listopadu 2022 od 18:16 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu.

- Provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pořádkovou pokutu ve výši 5000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, které umístěné produkty obsahoval pořad Týden podle Jaromíra Soukupa, odvysílaný dne 16. listopadu 2022 od 21:32 hodin na programu Televize Barrandov, resp. z jakého důvodu provozovatel uvedený pořad označil jako pořad obsahující umístění produktu.

- Provozovateli TKR Jašek, s.r.o., pořádkovou pokutu ve výši 1000 Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení ve věci záznamu vysílání programu Infokanál Obce Hošťálková.

- Rada dále uložila napomenutí společnosti Testuj.to s.r.o., pro porušení § 5n odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Somavedic, odvysílaného dne 5. prosince 2021 v čase 13:39-13:44 hodin na programu Prima, jako součást teleshoppingového bloku s názvem Vychytávky Extra. V rámci teleshoppingu byly propagovány přístroje Somavedic, které dle sdělení hosta ve studiu, zástupkyně platformy testuj.to, eliminují negativní dopady elektromagnetického záření („Princip fungování somavediku, který eliminuje negativní dopady elektromagnetického záření, vycházejí samozřejmě i z komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí a vlastně působení toho somavediku je na principu minerálů a vzácných kamenů. V každém kusu je totiž několik minerálů a drahých kovů a každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ajurvédské medicíny a podle poznatků Nikola Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak dochází k působení na celou domácnost“). V přímé souvislosti s působením přístroje Somavedic je zde rovněž prezentována osobní zkušenost hosta se snížením nemocnosti dětí („Moje děti byly často nemocné a dostal se ke mně somavedic ambr, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké naděje, tak i přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme somavedik ambr doma, tak jsou na tom děti o mnoho lépe.“), čímž došlo k porušení zákazu reklamy na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.

- Rada schválila Výroční zprávu RRTV za rok 2022.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2016/774/zab, č.j. RRTV/11372/2017-zab ze dne 8.8.2017 k rozhlasovému vysílání programu HEY Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Zlín 105,8 MHz / 0,05 kW; Velké Meziříčí 97,8 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 14. srpna 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2018/270/zab, č.j. RRTV/11647/2019- zab ze dne 1. října 2019 k rozhlasovému vysílání programu RADIO 1 šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Boskovice 2 101,1 MHz / 200 W, Břeclav I 92,4 MHz / 50 W, Domažlice Vavřinec 90,8 MHz / 200 W, Hodonín Doly 92,2 MHz / 50 W, Nový Jičín Silo 107,7 MHz / 100 W, Slavíč 94,6 MHz / 200 W, Velké Meziříčí 5 91,6 MHz / 100 W a Žďár nad Sázavou 1 91,9 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2016/1039/zab, č.j. RRTV/5693/2018-zab ze dne 23. ledna 2018 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Slavíč 96,1 MHz / 100 W, Nový Jičín Silo 105,5 MHz / 100 W, Břeclav I 94,6 MHz / 100 W, Boskovice 1 96,6 MHz / 150 W, Žďár nad Sázavou 1 98,7 MHz / 100 W, Turnov 1 103,0 MHz / 200 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- - Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2016/1040/zab, č.j. RRTV/5867/2018- blu ze dne 23. ledna 2018 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Uherské Hradiště 98,3 MHz / 100 W a Vsetín 105,7 MHz / 100 W o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/353/zab, č.j. RRTV/8331/2018-zab ze dne 20.3.2018 k rozhlasovému vysílání programu KISS šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Bruntál město 89,9 MHz / 0,2 kW; Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 0,1 kW; Cheb Špitálský vrch 93,6 MHz / 0,1 kW; Louny 107,0 MHz / 0,1 kW; Most 2 105,1 MHz / 0,1 kW; Náchod 2 107,1 MHz / 0,1 kW; Pelhřimov 101,2 MHz / 0,1 kW; Rumburk 92,4 MHz / 0,1 kW; Trutnov 2 89,4 MHz / 0,2 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/78/zab, č.j. RRTV/6014/2020-zab ze dne 7.4.2020 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 0,2 kW; Prachatice město 107,9 MHz / 0,1 kW; Bruntál město 107,5 MHz / 0,1 kW; Litomyšl 93,5 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/686/str, č.j. RRTV/14870/2021-str ze dne 23.11.2021 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Bruntál 94,6 MHz / 0,2 kW; Mariánské Lázně 97,2 MHz / 0,2 kW; Prachatice 88,2 MHz / 0,1 kW; Litomyšl - Nedošín 103,7 MHz / 0,2 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli EFB NETWORK s.r.o., IČ: 05748208, se sídlem V Oblouku 114, Čestlice, 25 101, zanikla dne 15. března 2023, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu UP NETWORK, šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družic, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/233/fia, č.j.: RRTV/6302/2017-fia, ze dne 4. dubna 2017, dle žádosti ze dne 13. března 2023, č. j.: RRTV/3255/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada vydává podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravné rozhodnutí ve věci udělení licence společnosti Ústecká média s.r.o. k vysílání programu Ústecká TV (č.j. RRTV/1624/2022-zem) tak, že výrok rozhodnutí správně zní takto: Rada uděluje společnosti Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí. Označení (název) programu: Ústecká TV; základní programová specifikace: zpravodajsko-informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; územní rozsah vysílání: Ústecký kraj v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne 15. prosince 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje. Další programové podmínky: Programová skladba: zpravodajství, publicistické pořady tematické magazíny, kultura a sport, vlastní upoutávky a reklama; program Ústecká TV bude lineárním vysíláním, s vysílacím blokem (30-240 min.), který bude obměňován (aktualizován) minimálně jedenkrát za týden. Jednotlivé pořady budou pak tvořeny rozhovory, publicistikou, magazíny apod. Ty pak budou odděleny upoutávkami, reklamními bloky v zákonném rámci, eventuálně teleshoppingem. Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: do programu nebudou zařazeny žádné části programu převzaté od jiného provozovatele vysílání. Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: Nebudou poskytovány. Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: Vzhledem k regionálnímu územnímu rozsahu programu se podpora evropské tvorby nesleduje. Rada dále podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí Rady č.j. RRTV/1624/2022-zem ze dne 18. ledna 2022 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí je nahrazen výše uvedeným opraveným výrokem.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele : Centrum českých filmů s.r.o., IČ 09277447, sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10, PSČ 10600 doručeného Radě dne 9. března 2023, toto potvrzení: Poskytovatel Centrum českých filmů s.r.o., IČ 09277447, se sídlem Jabloňová 2929/30, Praha 10, PSČ 10600, byla dne 4. dubna 2023 zapsána do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 5. prosince 2022 pod názvem České kino, umístěná na internetových stránkách www.ceskekino.cz.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele RFE/RL, Inc., odštěpný závod IČ 613 89 269, doručeného Radě dne 10. března 2023, toto potvrzení: Poskytovatel RFE/RL, Inc., odštěpný závod IČ 613 89 269, se sídlem Vinohradská 3333/159a, Praha, PSČ 100 00, byl dne 4. dubna 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č.132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 10. března 2023 pod názvem Current Time (v ruštině Nastojaščeje vremja), umístěná na adresách http://www.currenttime.tv, https://www.youtube.com/@CurrentTimeTV, https://www.instagram.com/currenttime.tv/, https://www.facebook.com/currenttimetv.

- Rada schvaluje program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční v rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2023.


V Praze dne 6. 4. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
02.04.2023 • Brzký přechod současných FM stanic do digitálu zatím nehrozí...
24.03.2023 • Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 21. 3. 2023
24.03.2023 • Placené televizní služby využívá 72 procent Čechů
23.03.2023 • Diváků s placenou televizí je u nás o třetinu méně než na Slovensku
12.03.2023 • Tisková zpráva ze 4. zasedání RRTV, konaného dne 7. 3. 2023
23.02.2023 • Tisková zpráva z 3. zasedání RRTV, konaného dne 21. 2. 2023

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist