Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 25.04.2024 - 06:37:39   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 18. 4. 2023

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.04.2023


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 15 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona. Na 7. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz / 200 W.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS84: 12 52 12 / 50 14 18 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem, Mohelnická 807, Uničov, PSČ 78391, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/114/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic kmitočtu Přerov 95,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem, Mohelnická 807, Uničov, PSČ 78391, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio BLANÍK (licence č.j.: Ru/114/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic kmitočtu Přerov 95,4 MHz / 100 W na souřadnice WGS 84: 17 26 12 / 49 27 37.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2020/218/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2020/218/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 11 05 / 50 46 23.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli NONSTOP s.r.o., IČ: 494 47 530, se sídlem Marie Hubnerové 12, PSČ 621 00 Brno, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/356/zab, č.j. RRTV/14736/2017-zab ze dne 10.10.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Krokodýl šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Dačice-město 98,5 MHz / 0,25 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2018/163/zab, č.j. RRTV/15148/2018-blu ze dne 17.7.2018 k rozhlasovému vysílání programu Radio Haná okruh SkyRock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Zlín 7 101,2 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/243/zab, č.j. RRTV/13003/2019-zab ze dne 5.11.2019 k rozhlasovému vysílání programu Radio Haná okruh SkyRock šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Kroměříž město 99,9 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Litomyšl 89,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18; Mariánské Lázně město 90,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53; Mělník město 1 106,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 29 41 / 50 20 16; Rychnov nad kněžnou město 90,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 16 17 / 50 08 36; Slavíč 97,3 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 17 39 08 / 49 32 52; Sokolov II 87,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 50 10 27; Turnov 2 100,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 08 24 / 50 35 22 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno město 1 102,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 36 27 / 49 11 28; Jihlava Hosov 106,7 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 15 32 28 / 49 23 19; Karlovy Vary I 93,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 12 52 28 / 50 14 34; Plzeň centrum 94,5 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 13 22 58 / 49 44 46; Ústí nad Labem I 107,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 02 11 / 50 40 30; Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 40 11 / 49 14 13 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. května 2023.

- Rada podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. sve/978/2012, sp. zn. 2012/99/sve/Reg ze dne 13. března 2012, spočívající ve změně označení názvu programu z Náš region TV na A11, v rozsahu žádosti doručené dne 6. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4513/2023-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem: Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3,doručeným dne 6. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4513/2023-vra, spočívajícím v nové podobě loga programu A11.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., IČ: 29143462, se sídlem: Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě neoznámil zahájení vysílání programu Připrav se na budoucnost s programem DofE a každé služby přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil vysílání. Rada provozovateli stanovuje lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, zanikla dne 4. dubna 2023, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM HOME, šířeného prostřednictvím družice, udělená rozhodnutím, sp. zn.: RRTV/2017/625/fia, č.j.: RRTV/11349/2017-fia, ze dne 8. srpna 2017, dle žádosti ze dne 4. dubna 2023, č. j.: RRTV/4441/2023-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením č.j. RRTV/799/2023-vra společnosti goNET s.r.o., IČ 26822580, se sídlem Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava, ve věci přenosu z Poslanecké sněmovny.

- Rada se seznámila s mezinárodními iniciativami v oblasti regulace reklamy a prezentace nezdravých nápojů a potravin v médiích.

- Rada se seznámila s programem webináře k problematice zpřístupňování vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením.

- Rada se seznámila s Position paper on Regulation on the transparency and targeting of political advertising schváleným skupinou ERGA dne 28. března 2023.


V Praze dne 20. 4. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
22.04.2023 • Asociace komerčních televizí se stala mediálním partnerem konferencí Nextv Ad Europe a Nextv Series Europe
20.04.2023 • Rádio_FM otvorí festival Sharpe jedinečnou Sharpe Rádio_FM Night
15.04.2023 • Show Jana Krause – 19. 4. 2023
13.04.2023 • ČT Déčko opět v čele žebříčku nejlépe hodnocených TV stanic u nás
07.04.2023 • Tisková zpráva z 6. zasedání RRTV, konaného dne 4. 4. 2023
02.04.2023 • Brzký přechod současných FM stanic do digitálu zatím nehrozí...

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist