Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV, konaného dne 2. 5. 2023
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 05.05.2023
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání projednala 37 bodů programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona. Rada udělila celkem tři licence, a to společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz / 200 W pro program Radio Spin, společnosti RADIO ENERGIC s.r.o. licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Rádio Energic a společnosti Perinvest, a.s. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program A11 Sport.


Na 8. zasedání proběhla tři veřejná slyšení v řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Český Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W, Dačice 101,8 MHz / 200 W, Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, Tachov 87,9 MHz / 200 W; souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 W a souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW.

Rada jmenovala podle § 11 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, na základě výsledku výběrového řízení a na návrh předsedy Rady Ing. arch. Václava Mencla, jakožto služebního orgánu dle § 10 odst. 1 zákona o státní službě, žadatele Ing. Petra Bartoše na služební místo vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 16 06 01 / 48 53 13 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO ENERGIC s.r.o., IČ: 180 16 987, se sídlem Nerudova 566/9, PSČ 293 01 Mladá Boleslav, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Rádio Energic, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 2. května 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary Sídliště 87,8 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84:12 52 12 / 50 14 18, pro program Radio Spin na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 476 68 962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 Olomouc, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/183/zab, č.j. RRTV/6468/2021-str ze dne 13.4.2021 k rozhlasovému vysílání programu Radio Metropole šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava 100,0 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program KISS (licence č.j.: Ru/117/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava město 2 100,0 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava 106,0 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio Beat (licence č.j.: Ru/138/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v upřesnění souřadnic stanoviště kmitočtu Opava město 2 106,0 MHz / 200 W na souřadnice WGS 84: 17 54 42 / 49 55 50.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Lovosice 105,4 MHz / 100 W, Náchod 2 107,9 MHz / 50 W, Písek město 103,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, PSČ 120 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, programu EVROPA 2 (licence č.j.: Ru/113/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Lovosice 105,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 03 50 / 50 30 48; Náchod 2 107,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 10 28 / 50 25 37; Písek město 103,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 08 58 / 49 18 27.

- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli EVROPA 2 spol. s r.o. (program EVROPA 2; Liberec 88,1 MHz) dne 30. března 2023, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Olomouc 88,1 MHz) dne 30. března 2023, RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. (program Beat; Ostrava 90,4 MHz) dne 30. března 2023, Frekvence 1 a.s. (program Frekvence 1; Hradec Králové 98,4 MHz) dne 30. března 2023, RADIO BONTON a.s. (program Bonton; Ústí nad Labem 96,9 MHz) dne 30. března 2023 a MAX LOYD s.r.o. (program DANCE RADIO; Praha 102,9 MHz) dne 30. března 2023.

- Rada uděluje společnosti Perinvest, a.s., IČ: 226750520, se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, Malá Strana, 150 00 Praha 5, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: A11 Sport; základní programová specifikace: televize se sportovním zaměřením.; časový rozsah vysílání: minimálně 15 až 24 hodin; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 6. dubna 2023, pod č.j. RRTV/4527/2023-vra.


V Praze dne 4. 5. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30254/tiskova-zprava-z-8-zasedani-rrtv-konaneho-dne-2-5-2023/