Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 23. 5. 2023
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.05.2023
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání projednala 53 bodů programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala 14 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada uložila jednu pořádkovou pokutu provozovateli SPORT 5 a.s., neboť bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení (vyžádané písemným přípisem ze dne 21. března 2023, č.j. RRTV/2728/2023-zem doručeným žadateli dne 27. března 2023), z jakého důvodu nereagoval na žádost Rady ze dne 19. ledna 2023, č.j. RRTV/1043/2023-zem, o vyjádření ve věci vydání potvrzení příslušného finančního úřadu, že žadatel SPORT 5 a.s., nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, které jsou nezbytné pro odstranění nedostatků žádosti o udělení licence.


Rada na 9. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW pro program SIGNÁL RÁDIO BRNO a jednu licenci společnosti REGIO content s.r.o. k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program TV R.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 23. května 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno Nebovid 98,1 MHz / 0,5 kW, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04, pro program SIGNÁL RÁDIO BRNO na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/1095/zab, č.j. 2017/1095/zab ze dne 4.9.2018 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Hodonín Doly 101,6 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/341/zab, č.j. 2019/341/zab ze dne 19.11.2019 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Náchod 3, 99,7 MHz / 0,1 kW, o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2017/395/zab, č.j. 2017/395/zab ze dne 10.10.2017 k rozhlasovému vysílání programu Rock Radio šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Třebíč, 103,7 MHz / 0,1 kW, o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/731/zab, č.j. RRTV/639/2021-zab ze dne 12.1.2021 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat šířenému prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Šumperk-Kolšov 107,6 MHz / 0,5 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2018/161/zab, č.j. RRTV/9058/2019-str ze dne 4.6.2019 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Mokrá 89,2 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2021/730/zab, č.j. RRTV/5539/2022-blu ze dne 26.4.2022 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2021/151/zab, č.j. RRTV/9042/2021-zab ze dne 20.7.2021 k rozhlasovému vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Broumov 87,6 MHz / 0,05 kW; Trutnov město 87,6 MHz / 0,1 kW; Náchod 3 87,6 MHz / 0,05 kW; Mladá Boleslav město 87,6 MHz / 0,1 kW; Jičín město 87,6 MHz / 0,1 kW; Liberec 87,6 MHz / 0,2 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli ORLICKO Media s.r.o., IČ: 040 95 766, se sídlem Na Štěpnici 1272, PSČ 562 06 Ústí nad Orlicí, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2020/718/zab, č.j. RRTV/6448/2021-zab ze dne 4.5.2021 k rozhlasovému vysílání programu Radio Orlicko šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Hradec Králové 3 105,1 MHz / 0,05 kW; Vamberk 2 92,4 MHz / 0,05 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 10. října 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Příbram-město 97,3 MHz / 50 W, žadatele Josefa Týce, Palackého 26, Blatná, PSČ 388 01, IČ: 03299805, program RÁDIO OTAVA (licence sp.zn.: RRTV/2022/754/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka (licence sp.zn.: 2014/955/zab), a to o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W a změně stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice 96,8 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Rádio Dechovka (licence sp.zn.: 2014/955/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Češnovice 95,5 MHz / 400 W na stanoviště České Budějovice 95,5 MHz / 80 W souřadnice WGS 84: 14 28 52 / 48 59 56 a změnou stanoviště a výkonu kmitočtu České Budějovice 96,8 MHz / 200 W na stanoviště Hamr-Kosky 96,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 53 06 / 48 57 04.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Praha-Zbraslav 1062 kHz / 20 kW a přidělení kmitočtu České Budějovice 954 kHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 9131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j.: Ru/91/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Praha-Zbraslav 1062 kHz / 20 kW na stanoviště PRAHA 639 kHz / 20 kW, souřadnice WGS84: 14 53 11 / 50 03 45 a přidělení kmitočtu České Budějovice 954 kHz / 5 kW, souřadnice WGS84: 14 29 37 / 48 59 19.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Hitrádio Contact (licence č.j.: Ru/284/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, programu Hitrádio Contact (licence č.j.: Ru/284/00), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Hodkovice nad Mohelkou 106,6 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 05 15 / 50 40 09.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 34 26 / 49 12 07; Drysice 88,6 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 04 15 / 49 21 00; Holubice 96,1 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 48 49 / 49 11 04; Horní Heršpice 94,1 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 36 33 / 49 09 39; Javůrek 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 21 44 / 49 15 05; Křepice 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 44 03 / 48 59 47; Mikulov 94,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43; Slavíč 2 90,2 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 39 08 / 49 32 52; Vyškov 91,9 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 17 01 19 / 49 16 13 se lhůtou pro doručení žádostí do 22. června 2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 800 W souřadnice WGS84: 15 36 27 / 49 26 24; Měřín 94,7 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 15 53 48 / 49 23 43; Velká Bíteš 101,0 MHz / 50 W souřadnice WGS84: 16 13 29 / 49 16 16 se lhůtou pro doručení žádostí do 22. června 2023.

- Rada se seznámila s analýzou předvolebního vysílání Českého rozhlasu před prezidentskými volbami v roce 2023.

- Rada dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti REGIO content s.r.o., IČ: 17129222, se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: TV R; základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; územní rozsah vysílání: Česká republika; v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. dubna 2023 pod č.j. RRTV/4715/2023-vra a jejího upřesnění č.j. RRTV/4814/2023-vra doručeného dne 19. dubna 2023.

- Rada uděluje provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp.zn. RRTV/2017/632/zem, č.j. RRTV/11428/2017-zem, ze dne 8. srpna 2017, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE zcela nebo převážně směřováno o: Rumunsko; 2. zúžení výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu TV PAPRIKA CENTRAL EUROPE zcela nebo převážně směřováno o: Českou republiku; 3. změna hlavního jazyka vysílání na: maďarštinu, dle žádosti ze dne 21. dubna 2023. č. j.: RRTV/4982/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti Regionální televize CZ s.r.o., IČ:24141372, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady 130 00 Praha 3, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č.j. ve/978/2012, sp. zn. 2012/99/sve/Reg ze dne 13. března 2012 a to: 1) s převodem podílu společnice paní Ing. Evy Stejskalové, bydlištěm Vsetín, Nám. Svobody 1321, PSČ 755 01, ve výši 5 % na celkovém základním kapitálu společnosti Regionální televize CZ s.r.o. odpovídající peněžitému vkladu ve výši 10.000,-Kč na nabyvatele A 11 s.r.o. IČ: 27120805, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 97840; 2) s převodem podílu společníka OUR MEDIA a.s., ve výši 5 % na celkovém základním kapitálu společnosti Regionální televize CZ s.r.o. odpovídající peněžitému vkladu ve výši 10.000,-Kč na nabyvatele A 11 s.r.o. IČ: 27120805, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 97840 a 3) se změnou společenské smlouvy provozovatele tak, že v důsledku převodu budou uvedeni společníci s jejich podíly a vklady, v rozsahu žádosti ze dne 5. května 2023 pod č.j. RRTV/5590/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. PAW Patrol od 31. července 2023, Nick Jr. Peppa od 4.září, Nick Jr. PAW Patrol od 2. října 2023, a Nick Jr. Too od 4. prosince 2023, dle žádosti ze dne 9. května 2023, č. j.: RRTV/5647/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Praha 1, Staré Město, 110 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2872/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/56/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: označení názvu programu z Nicktoons na Nick SpongeBob od 26. května 2023, Nick Loud House od 3. července, Nicktoons od 4. září 2023, Nick Loud House od 30 října 2023, Nick SpongeBob od 27. listopadu 2023, a Nicktoons od 2. ledna 2024, dle žádosti ze dne 9. května 2023, č. j.: RRTV/5646/2023-vra.

- Rada se seznámila s návrhem etického kodexu Asociace krajských televizí (AKTV).

- Rada zapisuje Asociaci krajských televizí na seznam samoregulačních orgánů.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, vyzývá Asociaci televizních organizací (ATO), IČ: 05998090, adresa Salmovská 1534/11, Nové Město, PSČ 120 00, Praha 2, jakožto samoregulační orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., k předložení návrhu etického kodexu, který bude obsahovat soubor pravidel pro provádění samoregulace, stanovící zejména cíle samoregulace, postupy pravidelného, transparentního a nezávislého sledování a vyhodnocování plnění těchto cílů a mechanismus řešení stížností, včetně mechanismu prosazování přiměřených sankcí za porušení stanovených pravidel. Pro předložení návrhu etického kodexu stanovuje Rada lhůtu do 31. července 2023.


V Praze dne 25. 5. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30284/tiskova-zprava-z-9-zasedani-rrtv-konaneho-dne-23-5-2023/