Tisková zpráva z 21. zasedání RRTV, konaného dne 19. 12. 2023
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 22.12.2023
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 21 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona. Rada na svém 21. zasedání udělila společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. dvě licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice pro programy FILMCAFE ROMANIA a FILMCAFE HUNGARY.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha 91,9 MHz / 5 kW na Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 MHz / 2 kW na Praha Petřín 98,1 MHz / 2 kW, žadatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, program KISS (licence č.j.: Ru/116/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s podáním Martina Černého, IČ: 18386407, doručeným Radě dne 21. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13438/2023-vra, spočívajícím v reakci na oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu se změnou společníka ve společnosti provozovatele Londa spol. s r. o. ze společnosti Agrofert, a.s. na společnost KAPRAIN CHEMICAL LIMITED.

- Rada uděluje společnosti Radiospol s. r. o. Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 276 66 395, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2014/806/zab ze dne 16. prosince 2014) se souborem technických parametrů Veselí nad Moravou 103, 6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, IČO 253 96 676, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2020/746/zab ze dne 18. října 2022) se souborem technických parametrů Svitavy 1 98,9 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r .o., se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, IČO 253 96 676, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2014/596/zab ze dne 2. prosince 2014) se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2018/883/zab ze dne 2.1.2021) se souborem technických parametrů Vsetín 106,7 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2014/233/zab ze dne 30.9.2014) se souborem technických parametrů Nový Jičín silo 91,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2013/968/zab ze dne 22.7.2014) se souborem technických parametrů Bruntál 88,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. 2012/264/zab ze dne 21.3.2013) se souborem technických parametrů Ostrava město 99,9 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, o udělení transformační licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas Rock (licence sp. zn. RRTV/2023/324/zab ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Brno Barvičova 95,9 MHz / 0,05 kW; Drysice 88,6 MHz / 0,05 kW; Holubice 96,1 MHz / 0,05 kW; Horní Heršpice 94,1 MHz / 0,05 kW; Javůrek 94,2 MHz / 0,05 kW; Křepice 94,2 MHz / 0,05 kW; Mikulov 94,2 MHz / 0,05 kW; Slavíč 90,2 MHz / 0,05 kW; Vyškov 91,9 MHz / 0,05 kW, neboť žádost nebyla Radě doručena nejdříve po uplynutí 100 dní od udělení licence.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 253 96 676 se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, o udělení transformační licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Čas (licence sp. zn. RRTV/2023/325/zab ze dne 5.9.2023) se souborem technických parametrů Jihlava Rudný 99,4 MHz / 0,8 kW, Měřín 94,7 MHz / 0,05 kW a Velká Bíteš 101,0 MHz / 0,05 kW, neboť žádost nebyla Radě doručena nejdříve po uplynutí 100 dní od udělení licence.

- Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: FILMCAFE ROMANIA; základní programová specifikace: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa; časový rozsah vysílání: 0:00-24:00 hod; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Rumunsko; hlavní jazyk vysílání: rumunský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. 12. 2023, RRTV/14117/2023-vac.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Rumunsko o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILMCAFE ROMANIA šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa.

- Rada uděluje právnické osobě AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, podle § 25 zákona č. 231/2001 licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na dobu 12 let, označení (název) programu: FILMCAFE HUNGARY; základní programová specifikace: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa; časový rozsah vysílání: 0:00-24:00 hod; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Maďarsko; hlavní jazyk vysílání: maďarský jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. 12. 2023, RRTV/14123/2023-vac.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgán členského státu Evropské unie, na jehož území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Maďarsko o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČO: 27112501 se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00, k televiznímu vysílání programu FILMCAFE HUNGARY šířeném prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Převážně filmy uváděné v kinech a určené pro televizi a méně výrazně minisérie, seriály a různé pořady související s kinematografií všech žánrů, produkované hlavně ve Spojených státech amerických a sekundárně v Evropě, Asii a dalších částech světa.

- Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/3002/2015-zem, spis. zn.: RRTV/2015/697/zem, ze dne 25. srpna 2015, k provozování televizního vysílání programu O2TV Tenis šířeného prostřednictvím kabelových systémů, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 3 CZ, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13811/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, k provozování televizního vysílání programu O2TV Sport8 šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení názvu programu na Premier Sport 3 SK a rozšířením výčtu států, na jejichž území je vysílání programu zcela nebo převážně směřováno, o Slovensko, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. listopadu 2023 pod č.j. RRTV/13811/2023-vra, ve znění doplnění doručeného dne 6. prosince 2023 pod č.j. RRTV/14295/2023-vra.

- Rada na základě své pravomoci dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, žádá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o vysvětlení ve věci programu MTV Italy, šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/2544/2023-zil, sp.zn. RRTV/2023/103/zil ze dne 21. února 2023, a Comedy Central Italy, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence č.j. RRTV/8295/2023-blu, sp.zn. RRTV/2023/626/blu ze dne 18. července 2023, a to o sdělení informací týkajících se jurisdikčních kritérií předmětných programů.

- Rada registruje provozovateli, společnosti Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 800, se sídlem Ortenovo náměstí 1571/15a, Holešovice, 170 00 Praha 7, změnu skutečností uvedených v žádostech o registraci, sp.zn. 2012/767/sve/adm, č.j. sve/4200/2012 ze dne 30. listopadu 2012, podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v změně seznamu společníků, ke které dojde převodem 33,5% obchodního podílu ve výši vkladu 67 000,- Kč ve společnosti Prague Digital TV s.r.o., IČ: 289 91 800, ze společnosti MEDIAPOLI GROUP s.r.o., IČ: 286 03 982, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 68/165, PSČ 709 00, a v převodu 66,5% obchodního podílu ve výši vkladu 133 000,- Kč v téže společnosti z pana Ing. Pavla Frombergera a to v obou případech na společnost České Radiokomunikace a.s., IČ: 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle oznámení ze dne 11. prosince 2023, č.j. RRTV/14595/2023-vra.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ 28970438, sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha, jakožto provozovatele programu MTV France, směrovaného mj. na území Francie a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2022 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (sp. zn. RRTV/2022/643/fia), k dodržování přísnějších pravidel
obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s pořady, které se nedoporučují pro osoby mladší 18 let, k čemuž nedošlo při vysílání pořadu Frenchie Shore např. dne 11. listopadu 2023 od 23:00 hodin.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a na základě čl. 4 odst. 2 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) vyzývá provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Pobřežní 620/3, Praha, PSČ 186 00, jakožto provozovatele programu FILM CAFE, směrovaného na území Maďarska a vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 3. ledna 2012 o udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. FIA/76/2012, spis. zn. 2011/1052/FIA/Che), k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním pořadu A nagy fehér (Velký bílý/Great White) dne 13. října 2023 od 14:07 hodin na programu FILM CAFE (Maďarsko).

- Rada postupuje podání č. j. RRTV/13455/2023-vra Radě pre mediálne služby.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele V.O.X. TV s.r.o., IČ 14223571, doručeného Radě dne 16. listopadu 2023, toto potvrzení: Poskytovatel V.O.X. TV s.r.o., IČ 14223571, se sídlem Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, byl dne 19. prosince 2023 zapsán do Seznamu poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována pod názvem V.O.X. TV, umístěná na internetové adrese https://voxtv.cz.

- Rada se seznámila s prohlášeními poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, jimiž prokázali, že se na ně vztahuje pravomoc České republiky na základě některého z kritérií podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 132/2010 Sb.


V Praze dne 21. 12. 2023, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30613/tiskova-zprava-z-21-zasedani-rrtv-konaneho-dne-19-12-2023/