Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 16. 1. 2024
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 20.01.2024
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání projednala 78 bodů programu. Vyhodnotila 24 stížností diváků a posluchačů, vydala 11 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada uložila napomenutí společnosti Rada na svém 1. zasedání udělila celkem sedm licencí k provozování vysílání, a to licenci pro COUNTRY RADIO; pro HEY Radio, pro OK TV, tři licence pro Warner TV šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, družice a vysílačů, a jednu licenci pro regionální televizní vysílání programu Televize Ústeckého kraje (UTV), šířeného prostřednictvím vysílačů.


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třinec nemocnice 99,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 41 26 / 49 40 28 a Ústí nad Labem Předlice 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Jeseník město 4 99,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 12 42 / 50 13 38; Mohelnice 2 90,9 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 53 16 / 49 46 54; Rakovník I 98,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 29 44 / 50 07 56; Sokolov II 96,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 40 27 / 250 10 26; Sušice 5 87,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 30 59 / 49 15 03; Třinec I 87,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 18 40 30 / 49 40 10; Valašské Meziříčí Štěpánov 98,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 13 / 49 27 38; Velká Bíteš Čikov 101,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 08 40 / 49 15 52, pro program COUNTRY RADIO na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Ústí nad Labem Předlice 101,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50 a Černice 87,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 24 58 / 49 41 01, pro program HEY Radio na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Přimda 91,9 MHz /100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Přimda 91,9 MHz /100 W, souřadnice WGS 84:12 40 41 / 49 40 24.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2016/1060/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 101,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp. zn.: RRTV/2016/1060/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha Strahov I 101,6 MHz / 100 W na nové stanoviště Praha Strahov I 101,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 23 08 / 50 04 49.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem, Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio COLOR (licence sp.zn. RRTV/2007/277/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha 90,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem, Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program Radio COLOR (licence sp.zn. RRTV/2007/277/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha 90,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Praha Strahov I 90,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 23 08 / 50 04 49.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu program KISS (licence sp.zn. Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 MHz / 2 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program KISS (licence sp.zn. Ru/116/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Praha 98,1 MHz / 2 kW na nové stanoviště Praha Petřín I 98,1 MHz / 2 kW, souřadnice WGS 84: 14 22 33 / 50 04 47.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha 91,9 MHz / 5 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program RADIO 1 (licence č.j.: Ru/112/01), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Praha 91,9 MHz / 5 kW na nové stanoviště Praha Petřín 91,9 MHz / 2 kW, souřadnice WGS 84: 14 23 04 / 50 04 52.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada neuděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli Rádio Pálava s.r.o., IČ: 27663141, se sídlem Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, souhlas se sloučením licence č.j. Ru/647/00/3271 ze dne 14. listopadu 2000 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Jih šířeného prostřednictvím vysílačů, a licence č.j. 2008/1043/CUN/Int ze dne 7. prosince 2010 k rozhlasovému vysílání programu Rádio Jih šířeného prostřednictvím vysílačů, a to z důvodu rozdílných konců platností licencí.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/1119/zab ze dne 8.11.2016) se souborem technických parametrů Česká Lípa vodárna 92,7 MHz / 100 W a Rumburk 102,6 MHz / 100 W. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/352/zab ze dne 5.4.2016) se souborem technických parametrů České Budějovice 91,6 MHz / 200 W. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/540/zab ze dne 1. prosince 2015) se souborem technických parametrů Opava 96,0 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/416/zab ze dne 5. dubna 2016) se souborem technických parametrů Brno 97,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2016/1060/zab ze dne 6. června 2017) se souborem technických parametrů Praha Strahov 101,6 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2007/493/mal ze dne 11. ledna 2011) se souborem technických parametrů Benešov 89,3 MHz / 5 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2021/251/zab ze dne 19. července 2022) se souborem technických parametrů Ostrava 99, 5 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/117/zab ze dne 1. března 2016) se souborem technických parametrů Znojmo 88,0 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. RRTV/2020/219/zab ze dne 23.3.2021) se souborem technických parametrů České Budějovice 104,8 MHz / 0,05 kW a Liberec město 95,1 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2015/67/zab ze dne 3.11.2015) se souborem technických parametrů Opava město 90,1 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2015/405/zab ze dne 3.5.2016) se souborem technických parametrů Český Krumlov 92,5 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 497 02 785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, PSČ 128 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio COLOR (licence sp. zn. 2015/751/zab ze dne 2.2.2016) se souborem technických parametrů Znojmo 92,4 MHz / 0,1 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada uděluje společnosti OK Music Television s.r.o., IČ: 19716877, se sídlem Hartigova 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3, podle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: OK TV; základní programová specifikace: Hudba, lifestyle a zábava vyrobené v ČR, ale také videoklipy z celého světa; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 7. prosince 2023 pod č.j. RRTV/14297/2023-vra a jejího doplnění doručeného dne 5. ledna 2023 pod č.j. RRTV/499/2024-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Warner TV; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na seriály, filmy, dokumentární filmy a další pořady americké produkce; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. prosince 2023 pod č.j. RRTV/14214/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: Warner TV; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na seriály, filmy, dokumentární filmy a další pořady americké produkce; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. prosince 2023 pod č.j. RRTV/14215/2023-vra.

- Rada uděluje společnosti HBO Europe s.r.o., IČ 61466786, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ 17000, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Warner TV; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na seriály, filmy, dokumentární filmy a další pořady americké produkce; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 4. prosince 2023 pod č.j. RRTV/12416/2023-vra.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ZAK TV s.r.o., IČ: 648 35 669, se sídlem Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Televize Ústeckého kraje (UTV); základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační program; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j.: ČTÚ-43 140/2023-613 ze dne 15. listopadu 2023, doručeného Radě dne 16. listopadu 2023, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; dle žádosti ze dne 19. října 2023, č.j.: RRTV/12386/2023-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 25. října 2023, č.j.: RRTV/12511/2023-vra, doplnění žádosti ze dne 15. listopadu 2023, č.j.: RRTV/13327/2023-vra a 29. listopadu 2023, č. j.: RRTV/14051/2023-vra.

- Rada uděluje provozovateli PK 62, a.s., IČ: 262 11 416, se sídlem Bohdalecká 1420/6, Michle, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/6847/2021-smu, sp. zn.: RRTV/2021/220/smu, ze dne 18. května 2021, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z EXTASY 4K na EXTASY 4K PLATINUM s platností od 1. února 2024, dle žádosti ze dne 13. prosince 2023, č.j.: RRTV/14736/2023-vra.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí:Rada odnímá provozovateli SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 27202569 se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, licenci k provozování televizního programu Sport 5, šířeného prostřednictvím vysílačů (licence č.j. zem/3586/2013, sp.zn. 2013/541/zem/SPO, ze dne 20. srpna 2013) dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu kalendářního roku 2023 nevysílal více než 30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky.

- Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 27202569 se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2023840.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) a § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada odnímá provozovateli SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 27202569 se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, licenci k provozování televizního programu Sport 5, šířeného prostřednictvím družice (licence č.j. zem/3613/2013, sp.zn. 2013/654/zem/SPO, ze dne 20. srpna 2013) dle § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu kalendářního roku 2023 nevysílal více než 30 dnů, aniž mu ve vysílání bránily odůvodněné technické překážky.

- Rada ukládá účastníkovi řízení provozovateli SPORT 5 a.s. v likvidaci, IČ: 27202569 se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, povinnost uhradit náhradu nákladů řízení, které vyvolal účastník porušením své právní povinnosti, a to paušální částkou, která podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., činí 1 000,- Kč. Tuto částku je účastník povinen uhradit do pěti pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2023842.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Minor, příspěvková organizace, týkajícím se Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025 a doloženým potvrzením o jeho projednání s organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením (SONS, ASNEP).

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Akademie múzických umění v Praze, týkajícím se Akčního plánu zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým a pro osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025.

- Rada schválila vyhodnocení priorit roku 2023 a návrh priorit pro rok 2024

- Rada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2024.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za listopad a prosinec roku 2023.


V Praze dne 18. 1. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30663/tiskova-zprava-z-1-zasedani-rrtv-konaneho-dne-16-1-2024/