Tisková zpráva ze 3. zasedání RRTV, konaného dne 20. 2. 2024
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 22.02.2024
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 3. zasedání projednala 70 bodů programu. Vyhodnotila 28 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona. Na 3. zasedání proběhlo veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, Šumperk II 102,9 MHz / 100 W a Zábřeh 105,8 MHz / 100 W.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hranice 1 107,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 17 45 00 / 49 32 53; Šumperk II 102,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 58 46 / 49 57 31; Zábřeh 105,8 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 51 49 / 49 51 43 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Třinec nemocnice 99,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 41 26 / 49 40 28 a Ústí nad Labem Předlice 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 57 13 / 50 40 50, pro program HEY Radio na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Zlín Jižní Svahy 87,9 MHz / 100 W, žadatele 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054 se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, program EXPRES FM (licence sp.zn. RRTV/2021/816/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HEY Radio (licence sp.zn.: RRTV/2015/352/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, program HEY Radio (licence sp.zn.: RRTV/2015/352/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu České Budějovice 91,6 MHz / 200 W na nové stanoviště České Budějovice 7 91,6 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 28 11 / 48 57 33.

- Rada uděluje společnosti Rádio Pálava s.r.o., IČ: 262 30 780, se sídlem Brněnská 3163/38, PSČ 695 01 Hodonín, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program RÁDIO JIH (licence sp. zn. 2008/1043/CUN/Int ze dne 7.12.2010) se souborem technických parametrů Brno-Kohoutovice 105,1 MHz / 0,5 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 261 52 002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha 4, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/988/zab ze dne 5.4.2016) se souborem technických parametrů Český Krumlov 100 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti JOE MEDIA s.r.o., se sídlem Branišovská 187/16, 143 00 Praha 4, IČO 2615 2002, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program HEY Radio (licence sp. zn. 2015/116/zab ze dne 1.12.2015) se souborem technických parametrů Tábor město 99,9 Mhz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada odmítá žádost společnosti Rádio Česká Kanada s.r.o., IČ: 032 22 845, se sídlem Klášterská 140/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec, o udělení transformační licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio Česká Kanada (licence sp. zn. 2014/827/zab ze dne 19.1.2016) se souborem technických parametrů Nová Bystřice 106,9 MHz / 0,2 kW, DačiceČervený vrch 92,9 MHz / 1 kW a Jindřichův Hradec-Políkno 103,6 MHz / 1 kW, neboť žádost neobsahovala všechny zákonem předepsané náležitosti.

- Rada podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje na základě ustanovení čl. II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se sloučením licence č.j. Ru/106/01 ze dne 9.5.2001 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus šířeného prostřednictvím vysílačů (licence nástupnická), a licence sp. zn. 2013/681/zab/MED ze dne 15.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio FM Plus šířeného prostřednictvím vysílačů (licence zanikající).

- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 Praha 1, zaniká ke dni 5. ledna 2024 na základě podání č.j. RRTV/1432/2024-vra, doručeného Radě dne 29. ledna 2024, licence k provozování televizního vysílání programu FILM CAFE, šířeného prostřednictvím družice dle licence sp.zn. 2011/1052/FIA/Che, č.j. FIA/76/2012 ze dne 3. ledna 2012. O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, 186 00 Praha 1, zaniká ke dni 5. ledna 2024 na základě podání č.j. RRTV/1433/2024-vra, doručeného Radě dne 29. ledna 2024, licence k provozování televizního vysílání programu FILM CAFE ROMANIA, šířeného prostřednictvím družice dle licence sp.zn. 2012/594/FIA/Che, č.j. FIA/3007/2012 ze dne 21. srpna 2012. O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Ústecká média s.r.o., IČ: 07083858, se sídlem: Bratislavská 1444/10, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, 400 01, zaniká ke dni 31. ledna 2024 na základě podání č.j. RRTV/1302/2024-vra, doručeného Radě dne 24. ledna 2024, licence k provozování televizního vysílání programu Ústecká TV, šířeného prostřednictvím vysílačů dle licence sp.zn. RRTV/2021/896/zem, č.j. RRTV/1624/2022-zem ze dne 18. ledna 2022. O této skutečnosti vydává Rada provozovateli osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: RRTV/2019/49/fia, č.j. RRTV/2867/2019-fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření výčtu států, na jejichž území má být vysílání programu Nick Music, šířeného prostřednictvím družice, zcela nebo převážně směrováno, o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Českou republiku, Rumunsko, Severní Makedonii a Slovensko, dle žádosti ze dne 30. ledna 2024, č.j.: RRTV/1461/2024-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ZAK TV s.r.o., IČ 648 35 669, doručeným Radě pod č.j. RRTV/1444/2024-vra, spočívajícím v oznámení zahájení vysílání programu Televize Ústeckého kraje ke dni 1. února 2024.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 odst. 1 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., IČ 26509911, sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve spojení s § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním upoutávky na pořad Moje obří péro, dne 13. ledna 2024 od 11:28 hodin na programu Óčko STAR. Upoutávka zvala diváky ke sledování dokumentárního pořadu Moje obří péro, který se věnuje potížím mužů s nadměrně velkými genitáliemi. Upoutávka, která byla odvysílána v dopoledních hodinách, kdy mohou být u televizních obrazovek děti, představila uvedené téma výrazně bulvarizujícím způsobem a za pomoci termínů („péro“) a obrazových prostředků, které mohou vyvolávat konotace s pornografickým obsahem. To mohlo u nezletilých diváků vzbudit deformované představy o lidské sexualitě a narušit tak jejich mravní vývoj. Provozovatel se tím dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, která se dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. vztahuje i ke všem dalším částem vysílání. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

- Rada se seznámila se sdělením Asociace komerčních televizí, z.s. („AKTV“), sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, PSČ 100 00, Praha 10, jež je reakcí na zařazení do seznamu spolupracujících samoregulačních orgánů dle ustanovení § 5 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a rovněž s opraveným zněním etického kodexu.

- Rada se seznámila se stavem vymožených pohledávek předaných Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu.


V Praze dne 22. 2. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30713/tiskova-zprava-ze-3-zasedani-rrtv-konaneho-dne-20-2-2024/