Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 23.06.2024 - 09:33:22   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Stanice a vysílače | Články
 

Tisková zpráva z 8. zasedání RRTV, konaného dne 28. 5. 2024

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.gov.cz Přidané: 31.05.2024


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 8. zasedání projednala 39 bodů programu. Vyhodnotila 16 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Na 8. zasedání proběhlo jedno veřejné slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W a Třinec I 106,5 MHz / 50 W.


Rada na svém 8. zasedání udělila licenci společnosti KVIFF.TV a.s. k provozování televizního vysílání programu KVIFF.TV Channel šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:


- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Klimkovice 88,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 09 39 / 49 47 59 a Třinec I 106,5 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 40 23 / 49 40 04 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2, PSČ 180 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2017/236/zab ze dne 9.1.2018) se souborem technických parametrů Uherské Hradiště 88,2 MHz / 0,2 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje společnosti Radio Kroměříž s.r.o., IČ: 293 75 401, se sídlem Konšelská 1403/2, PSČ 180 00 Praha, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Radio Kroměříž (licence sp. zn. 2014/805/zab ze dne 19.7.2016) se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz / 0,05 kW. Transformační licence nezanikne dříve, než uplynutím tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.

- Rada neuděluje provozovateli JUKE BOX spol. s r. o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu společného obchodního podílu ve společnosti JUKE BOX spol. s r. o., a to z Mgr. et Me. Nikoly Chrenčíkové Pařízkové, Mgr. et Bc. Kateřiny Pařízkové a Bc. Radima Pařízka, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba, neboť tato změna není v souladu s ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada uděluje provozovateli Radiospol s.r.o., IČ: 276 66 395, se sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu společného obchodního podílu ve společnosti Radiospol s.r.o., a to z Mgr. et Me. Nikoly Chrenčíkové Pařízkové, Mgr. et Bc. Kateřiny Pařízkové a Bc. Radima Pařízka, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ: 241 76 214, se sídlem Stavební 992/1, 708 00 Ostrava - Poruba, neboť tato změna by nevedla k neudělení licencí na základě veřejných slyšení.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, se sídlem Olomoucká 3419/7, Židenice, 618 00 Brno, doručeným dne 3.5.2024 pod č.j. RRTV/5524/2024-vra, spočívajícím v informaci o výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc duben 2024.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ: 49241931, se sídlem Na příkopě 859, Nové Město, 110 00 Praha 1, doručeným dne 9.5.2024 č.j. RRTV/5619/2024-vra, spočívajícím ve změně zakladatelské listiny v souladu se souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který byl společnosti udělen rozhodnutím č.j. RTV/4913/2024-str, sp. zn. RRTV/2024/458/str ze dne 16. dubna 2024.

Rada udělila společnosti KVIFF.TV a.s., IČ: 10780777, se sídlem Panská 892/1, Praha 1 - Nové Město, 110 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: KVIFF.TV Channel; základní programová specifikace: Televizní program zaměřený na filmy, seriály, dokumentární filmy a reportáže evropské a americké produkce; výčet států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: čeština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, identifikace přenosového systému: dálkový přístup, internet, mezinárodní soukromé zabezpečené IP přenosové sítě, informace o přístupu k vysílání: IPTV aplikace, set top boxy; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 29. dubna 2024 pod č.j. RRTV/5394/2024-vra a doplnění ze dne 13. května 2024 pod čj. RRTV/5721/2024-vra.

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2024/475/hou, č.j. RRTV/5058/hou ze dne 17. dubna 2024, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Nick Jr Commercial, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Slovensko, na základě žádosti doručené dne 15. května 2024 pod č.j. RRTV/5812/2024-vra.

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2024/475/hou, č.j. RRTV/5058/hou ze dne 17. dubna 2024, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Nick Jr Commercial, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Slovensko, na základě žádosti doručené dne 15. května 2024 pod č.j. RRTV/5812/2024-vra.

- Rada podle § 21 odst. 1 písm. d), zákona č. 231/2001 Sb. uděluje provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci sp. zn. RRTV/2024/464/fia, č.j. RRTV/5813/hou ze dne 17. dubna 2024, spočívající v rozšíření výčtů států, na jejichž území má být vysílání programu Nick Jr Global, šířeného prostřednictvím družice zcela nebo převážně směrováno, a to o Nizozemsko, na základě žádosti doručené dne 15. května 2024 pod č.j. RRTV/5813/2024-vra.

- Rada neuděluje provozovateli TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j. RRTV/12469/2023-fia, spis. zn.: RRTV/2023/963/fia, ze dne 24. října 2023, na základě žádosti provozovatele ze dne 16. února 2023, č.j. RRTV/1919/2023-vra, podle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., a to s převodem podílu ve společnosti TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, spočívající v převodu 100 % obchodního podílu vlastněného společností Radio Čas s.r.o., IČ 258 17 183, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, na společnost R-Stump Media s.r.o., IČ 241 76 214, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 Ostrava, neboť tato změna není v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 231/2001Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 odst. 1, písm. a) a f), § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorňuje provozovatele TP Pohoda s.r.o., IČ 268 52 683, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, na porušení ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že předem nepožádal Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/12469/2023-fia, spis. zn.: RRTV/2023/963/fia, ze dne 24. října 2023, a to že převedl 5% obchodní podíl společníka Ing. Romana Jeřábka, rovnající se vkladu ve výši 20 000,- Kč, na společníka Radio Čas s.r.o., IČ 258 17 183, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava; Rada stanovuje provozovateli lhůtu k nápravě 30 dnů ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele OK Music Television s.r.o., IČ 197 168 77, doručeným Radě pod č.j. RRTV/5817/2024-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu OK TV od 16. května 2024.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za březen a duben roku 2024.


V Praze dne 30. 5. 2024, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílán


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.05.2024 • Z jedenástich voľných frekvencií prejavili uchádzačizáujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni
18.05.2024 • Evropa 2 vládne komerčním rádiím a rádio KISS dál posiluje
15.05.2024 • Zábava nezná hranic: Prima COOL SK startuje na Slovensku již 27. května
19.04.2024 • RTVS oznamuje plánovanú rekonštrukciu vysielača FM Banská Bystrica Suchá Hora
15.04.2024 • Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 10. 4. 2024
14.03.2024 • Skupina Prima rozšíří své působení na slovenském televizním trhu

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist