Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 3. 7. 2024
Autor: RPMS , e-mail: info@rpms.sk Přidané: 07.07.2024


Na zasadnutí Rada okrem iného:- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) za to, že dňa 14. 12. 2023 odvysielal v programe Ranné správy spravodajský príspevok EK zasiahne proti SR, ak bude treba, ktorý obsahoval informácie o možnom zásahu Európskej komisie voči SR kvôli plánovanému zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalším úpravám fungovania justičných orgánov a vyjadrenie predstaviteľa opozičnej politickej strany, a to bez toho, aby obsahoval alebo sprostredkoval aj vyjadrenie alebo stanovisko Vlády SR alebo vládnej koalície, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi televíznej programovej služby WAU (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 27. 11. 2023 počas vysielania programov Súdna sieň, Policajti v akcii a Prvé oddelenie neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom);

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS/STVR) v súvislosti s tým, že dňa 5. 4. 2024 odvysielal v programe Správy RTVS príspevok V Prahe debatovali o verejnoprávnosti s hosťami Ľ. Machajom a R. Zavoralom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 5. 4. 2024 odvysielal v programe Žurnál príspevok Neziskovky opäť na pretrase, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívne a nestranné informácie a zabezpečiť oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru;

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (RTVS/STVR) v súvislosti s tým, že dňa 24. 4. 2024 odvysielal v programe Aktuálne :24 rozhovor s K. Gunišovou o výročnej správe ľudskoprávnej organizácie Amnesty International za rok 2023, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (RTVS/STVR) v súvislosti s tým, že dňa 25. 4. 2024 odvysielal v programe Svet :24 príspevok Stav ľudských práv vo svete s hosťom R. Slobodom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ 24 (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 2. 5. 2024 odvysielal programe Noviny príspevok Mazáka odvolali zo Súdnej rady SR, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Dobré rádio (Dr. FM, s. r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 106,4 MHz Prievidza na účely, na ktoré mu bola pridelená - začala správne konanie voči vysielateľovi rozhlasovej programovej služby SKY Rádio (JF Property group s.r.o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 95,0 MHz Humenné a 106,6 MHz Poprad na účely, na ktoré mu boli pridelené;


- uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:

 príspevku Farmári vyrazili na protestné jazdy v relácii Aktuálne :24 odvysielaného dňa 19. 2. 2024 (RTVS 24, RTVS), v ktorom podávateľovi podnetu prekážalo, že použité zábery neboli označené ako archívne resp. ilustračné;

 príspevku Prezidentka vyzvala ľudí, aby išli voliť v programe Ranné správy RTVS odvysielaného dňa 4. 4. 2024 (Jednotka, RTVS 24, RTVS), v ktorom podľa podávateľa podnetu mohlo dôsjť k porušeniu volebného moratória;

 programu Tlačová beseda odvysielaného dňa 5. 4. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorom boli odvysielané tlačové konferencie politických subjektov PS a SaS, pričom podávateľ podnetu ich považoval za antikampaň proti P. Pellegrinimu v čase volebného moratória;

 relácie Na telo odvysielanej dňa 14. 4. 2024 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) s hosťami M. Majerským, M. Kňažkom a J. Banášom, ktorej podávateľ podnetu vyčítal manipulatívnosť a neobjektívnosť;

 programu Z prvej ruky odvysielaného dňa 22. 4. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS) s hosťami M. Kadríkom a O. Foltýnom, ktorého výber hostí podľa podávateľa podnetu neposkytol poslucháčom vyvážené, objektívne a nestranne informácie;

 programu Slnko v sieti odvysielanému dňa 26. 4. 2024 (Jednotka, RTVS), v súvislosti s ktorým podávatelia podnetov namietali údajné spolitizovanie, zneužitiu priameho prenosu podujatia na šírenie osobných subjektívnych politických názorov hostí a politickú reklamu v čase kampane pred eurovoľbami;

 príspevku Prejavy na konferencii 20 rokov členstva v EÚ v relácii Aktuálne :24 odvysielaného dňa 2. 5. 2024 (RTVS 24, RTVS) s hosťom R. Štefančíkom, ktorý podávateľ podnetu považoval za názorovo nevyvážený a chýbala mu v ňom patričná oponentúra;

 relácie O 5 minút 12 odvysielanej dňa 5. 5. 2024 (Jednotka, RTVS) s hosťami A. Dankom a B. Gröhlingom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážali vulgarizmy a skákanie do reči zo strany A. Danka;

 relácie Správy odvysielanej dňa 16. 5. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.), v ktorej podľa podávateľa podnetu odzneli zavádzajúce a klamlivé informácie ohľadom atentátnika na premiéra R. Fica;

 programu Overovňa odvysielaného dňa 17. 5. 2024 (Rádio Slovensko, RTVS), v ktorom podľa podávateľa podnetu odzneli nepravdivé informácie o atentátnikovi na premiéra R. Fica;

 relácie Král na ťahu odvysielanej dňa 22. 5. 2024 (TA3, C.E.N. s.r.o.) s hosťami R. Kaliňákom, M. Šutajom-Eštokom a P. Žigom, ktorá bola podľa podávateľa podnetu názorovú nevyvážená a jednostranná.


Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 3. 7. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD. vedúca komunikačného odboru Rada pre mediálne služby, 4. 7. 2024

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30941/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rady-pre-medialne-sluzby-dna-3-7-2024/