Slovenská televízia a rozhlas si bude pripomínať 80. výročie SNP počas celého leta. Vysielanie vyvrcholí 29. augusta
Autor: STVR , e-mail: info@stvr.sk Přidané: 08.07.2024
29. august 2024 bude patriť okrúhlemu 80. výročiu SNP a Slovenská televízia a rozhlas si túto významnú udalosť slovenských dejín bude pripomínať vo svojom televíznom i rozhlasovom vysielaní počas celého leta. Divákom ponúkne premiérové relácie, ale aj kultové filmové klasiky či reprízy zaujímavých programov. Vysielanie vyvrcholí 29. augusta priamymi prenosmi z celonárodnych osláv 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré budú môcť sledovať televízni diváci na Jednotke, ale rovnako ich rozhlasovým poslucháčom sprostredkuje aj Rádio Regina.


Jednotka

Jednotka si tému SNP pripomína každú nedeľu dopoludnia od 30. júna cyklom krátkych poviedok Moje povstanie, ktoré zaujmú najmä mladších divákov, a to aj vďaka hereckému obsadeniu. Téma výročia bude rezonovať aj v rámci Zlatej klasiky, do ktorej budú v auguste zaradené filmy Prerušená pieseň, Keby som mal pušku, Život na úteku a Choď a nelúč sa. V období osláv SNP sa diváci Jednotky môžu tešiť aj na filmové klasiky Slnko vychádza nad Prašivou, Kapitán Dabač, či Vlčie diery. V premiére uvedie prvý okruh STVR dokument Dagmar Mozolovej s názvom Nezabudni na mňa. Jednotka zaradí do vysielania aj filmy s témou SNP s detskými hrdinami, a to Leto na Rovniach, Sivá húska či Explózia. Diváci sa môžu tešiť aj na filmy Nedodržaný sľub (28. augusta) a Tlmočník (29. augusta).

V deň osláv, 29. augusta, odvysiela Jednotka priamy prenos z Pietnej spomienky s kladením vencov a s príhovormi najvyšších ústavných činiteľov. Neskôr popoludní si diváci budú môcť pozrieť aj priamy prenos zo slávnostnej vojenskej prehliadky a celonárodné oslavy 80. výročia SNP vyvrcholia na Jednotke priamym prenosom z večerného galaprogramu z Banskej Bystrice.


Dvojka

Dvojka si 80. výročie SNP začne pripomínať premiérovým obsahom už od 6. júla každú sobotu predpoludním uvedením 9-dielnej cestopisnej série Cesta hrdinov SNP, ktorá vznikla v banskobystrickom štúdiu STVR v spolupráci s Kreatívnym centrom v Banskej Bystrici. Dokumentárna novinka mapuje najdôležitejšiu turistickú magistrálu na Slovensku, ktorej absolvovanie sa v posledných rokoch stalo populárne. Tí, ktorí ju prešli, dokumentujú svoje putovanie fotografiami či videami, s ktorými sa často prezentujú na sociálnych sieťach. Z ošiaľu „prejsť esenpéčku“ sa však vytratila symbolika a mnohým uniká podstata tejto cesty a síce, že vedie historickými lokalitami, ktoré sú presiaknuté krvou povstalcov. Dnešní pútnici zo sociálnych sietí sa hrdia prekonávaním samých seba. Čo však vedia o skutočnom utrpení a odhodlaní v zime 1944/1945 na hrebeni Nízkych Tatier či v Údolí smrti? Televízne putovanie bude poctou skutočným hrdinom. Dvojka divákom počas sobôt ponúka aj seriály s tematikou SNP – do 13. júla bude vysielať šesťdielny seriál Naši synovia a od 27. júla sa diváci môžu tešiť na ďalší šesťdielny seriál V tieni vlkov.

Od 12. júla odštartuje na Dvojke aj špeciálny piatkový večerný slot s názvom SNP vo filme. V ňom postupne druhý okruh ponúkne tituly ako Pieseň o sivom holubovi, Zvony pre bosých, Človek na moste, Demeterovci, Ako sa Vinco zaťal, Smrť chodí po horách či Rozhovor s nepriateľom.

Diváci Dvojky budú môcť opäť sledovať aj hodnotnú dvojdielnu diskusiu v relácii o histórii SK dejiny (27. augusta), ktorá sa bude venovať správe povstaleckého územia, úlohe kultúry i divadla v odboji, ako aj propagande a antipropagande či logistike a financovaniu SNP.

V deň 80. výročia uvedie Dvojka v hlavnom vysielacom čase nový dokument STVR Martin Pollack: Pohľad do priepastiv réžii renomovaného dokumentaristu Jaroslava Vojteka. Je inšpirovaný biografickou knihou Smrť v bunkri významného rakúskeho spisovateľa a reportéra Martina Pollacka, ktorý sa viac ako tri desaťročia pokúša vysporiadať s nacistickou minulosťou svojho otca, elitného dôstojníka SS Gerharda Basta. Tematický večer bude pokračovať novým dokumentom Blýskanie pod Tatrami v réžii Michaela Kaboša a Jakuba Taberyho. Dokument je spracovaný zaujímavo aj pre mladšieho diváka, ktorý nemá dostatočný prehľad o prelomovej historickej udalosti našich dejín. Nová dokumentárna tvorba bude zastúpená počas sviatočného dňa aj podvečer. Portfólio rozšíri banskobystrické televízne štúdio aj o biografický dokument v réžii Slavomíra Sochora Návraty do hniezda. Film zachytáva mimoriadne silný vzťah spisovateľa a dramatika Petra Karvaša k svojmu rodnému mestu Banská Bystrica, predovšetkým v historickom kontexte 2. svetovej vojny, ktorá mala výrazný vplyv na jeho tvorbu. Ďalšou sviatočnou premiérou bude aj nový dokument STVR Generál Viest v réžii Milana Homolku. Generál Viest 14. marca 1939 ako prvý spolu s Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajovským a ďalšími podpísal memorandum, v ktorom vystúpil proti činnosti, ktorá viedla k odtrhnutiu Slovenska od Československej republiky. 29. augusta 1939 emigroval cez Maďarsko do Francúzska. Od tohto momentu začína jeho exilová éra života až po príchod na Slovensko v októbri 1944, kedy priletel s jednotkami 2. československej paradesantnej brigády do Banskej Bystrice a prevzal velenie nad bojujúcimi jednotkami povstaleckej armády. Dvojka ponúkne divákom počas sviatočného dňa aj filmy Rozhodnutie, V páse zlomená, či polstoročný archívny klenot Pätnásť životov, ktorý Dvojka uvedie len druhýkrát od r. 1977. Z dokumentárnych filmov možno spomenúť Stopy – boje v Banskej Štiavnici v réžii Petra Gašparíka. Do vysielania bude zaradený aj dokument Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou o účasti Rómov v SNP. Diváci sa môžu tešiť aj na ďalšie tituly ako Východoslovenská armáda, Hruda pamäti, či Financoval som Slovenské národné povstanie.


:24

Spravodajský okruh :24 sa bude 80. výročiu SNP venovať rovnako priebežne počas celého leta. V auguste odvysiela sériu zaujímavých rozhovorov Po stopách SNP z miest, kde sa písali dejiny. Regionálne štáby STVR budú každý deň prinášať hodnotné informácie s cieľom vyzdvihnúť význam Slovenského národné povstania. Vysielanie vyvrcholí 29. augusta oslavami v Banskej Bystrici, ktoré bude :24 vo svojom vysielaní mapovať celý deň.


Rádio Slovensko

pripravuje pre svojich poslucháčov špeciálny Seriál o SNP. Pôjde o cyklus príspevkov o kľúčových bojoch a udalostiach. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom vyberie 20 tém a každej z nich budú venované dva publicistické príspevky.

29. augusta sa bude Rádio Slovensko počas celého dňa venovať téme 80. výročia SNP a do živého vysielania sa budú môcť zapojiť aj poslucháči. Rádio Slovensko prinesie aj rozhovor so spevákom Martinom Harichom. Ten sa narodil 29. augusta a pred časom zhudobnil básne mladých poetov, ktorí padli počas SNP. V čase osláv sa bude téme venovať aj rozhlasové spravodajstvo, ktoré ponúkne v spravodajských blokoch, ako aj do prúdového vysielania, materiály z osláv a rozhovory s odborníkmi z vojenskej oblasti i priamymi účastníkmi SNP.


Rádio Devín

si 80. výročie SNP bude pripomínať počas celého augusta. Každú nedeľu po 19.00 h uvedie v rámci Rozhlasovej hry na nedeľu brilantné rozhlasové hry venované témam z obdobia Slovenského národného povstania – Polnočná omša, Antigona a tí druhí, Pohreb Davida Krakowera a Zastrelený. Predtým, vo formáte Historia Magistra Vitae, uvedie Rádio Devín publicistické návraty k udalostiam SNP.

Augustové sobotné podvečery o 17.00 h uvedie Rádio Devín štvordielny premiérový publicistický cyklus Ivice Ruttkayovej Neznáme príbehy SNP. 14. a 21. augusta. o 19.00 h zaznejú v premiére dva špeciály diskusnej relácie Symposion Márie Michalkovej na témy súvisiace s odkazom SNP.

Sobotné dopoludnia v mesiaci august (po 10.00 h) budú patriť reprízam relácií Dejiny.sk - 80. výročie SNP a širší dobový kontext. Téma SNP bude rezonovať aj vo štvrtkových Fenoménoch o 20.00h so Zuzanou Golianovou,ktoré budúodkazovať na 2. svetovú vojnu a SNP.

Rádio Devín sa téme udalostí SNP bude ešte intenzívnejšie venovať v týždni predchádzajúcom samotnému 80. výročiu udalosti. Postupne uvedie viacero fíčrov, pásiem, hier a poviedok. V deň výročia, 29. augusta,ponúkne Rádio Devín poslucháčom v premiére špeciálne vydanie formátu Na tému s Omarom Mirzom v priamom prenose o 14.00 h z exteriéru areálu Múzea SNP v Banskej Bystrici.Diskusia sa bude venovať téme žien v SNP aj s presahom do súčasného vizuálneho umenia. O 10:00 h na poslucháčov čaká tematicky ladená Ars musica, o 17.00 h Ars litera Ivany Jachymovej, reagujúca na SNP.


Rádio Regina Západ

si 80. výročie SNPpripomenie sériou rozhovorov s historikmi z Historického ústavu SAV, Vojenského historického ústavu, Ústavu pamäti národa. Téme SNP sa Rádio Regina celoslovensky venuje už od 9. januára v relácii Plná poľná a do éteru prináša príbehy priamych účastníkov SNP a ľudí, ktorí ich podporovali a pomáhali im. Relácia bude vysielaná do konca kalendárneho roka. Počas augusta sa poslucháči prostredníctvom vysielania rozhlasového seriálu pomyslene vyberú po stopách pamätníkov SNP. Rádio Regina Západ pripravuje aj rozhlasové pásmo - Príbeh partizána z Hornej Nitry Jozefa Dolníka, ktorý sa nikdy nenašiel. V relácii Dejiny.sk bude pokračovať cyklus Povstanie ako znovuzrodenie národa. Od 2. augusta sa poslucháči môžu tešiť aj na šesť premiér s podtitulom 80. výročie SNP a širší dobový kontext.

V deň výročia, 29. augusta, ponúkne Rádio Regina poslucháčom na celom Slovensku živé vysielanie z celonárodných osláv v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.


Rádio Regina Stred

sa pridá k ostatným programovým službám Slovenského rozhlasu a počas leta sa zameria na významné 80. výročie SNP. Pripravuje premiéry fíčrov Ukradli nám povstanie? a Rómovia v povstaní. Letné mesiace budú patriť i reportážam o putovaní prírodou k pamätným miestam SNP, turistické chodníky totiž neraz vedú popri pamätníkoch hlboko v horách. Svojich poslucháčov zavedie Rádio Regina Stred na Chatu Milana Rastislava Štefánika pod hrebeňom Nízkych Tatier, do okolia Nemeckej a Pohronského Bukovca, na Kalište, do okolia Skleného i Sobotišťa, na Folkmarskú skalu nad Kojšovom a na začiatok Cesty hrdinov SNP, teda na Duklu. Projekt pripravilo v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 80. výročia SNP. Turistické reportáže budú cez prázdniny vysielané v Rádiu Regina Stred vždy v piatok v rannom a predpoludňajšom prúdovom vysielaní.


Rádio Regina Východ

sa zameria na úlohu rozhlasu v boji proti fašizmu. Z dôležitých historických udalostí týkajúcich sa košického štúdia sa bude venovať záchrane rozhlasového zariadenia pred maďarskými Horthyovcami, jeho presťahovanie do Prešova a následne spustenie vysielania ako slobodného vysielača. Tému SNP ponúknu košickí rozhlasoví tvorcovia špecifickou hudobnou formou a to cez pieseň. Pripravia reláciu Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej budú znieť povstalecké piesne z územia východného Slovenska a predstavia prácu folklórnych súborov s touto témou. V cykle Zvony nad krajinou navštívia redaktori jednu z obcí na východe Slovenska, ktorej história je prepojená so SNP.

Rádio Regina Východ pri príležitosti 80. výročia SNP pripravilo pre svojich poslucháčov aj súťaž MOJE SNP. Poslucháči môžu posielať svoje zážitky spojené s SNP (návšteva múzea, turistika, školské výlety, stretnutia s účastníkmi povstania alebo čokoľvek, čo súvisí s témou povstania) a vybrané príbehy budú zaradené do vysielania. Súťaž je podporená publicistikou každú stredu, kedy budú odvysielané rozhovory s ľuďmi, ktorí absolvovali Cestu hrdinov SNP z Dukly na Devín. Hovoriť budú nielen o zážitkoch, ale aj o motivácii a o posolstve Povstania pre dnešnú spoločnosť.


Rádio_FM

sa 80. výročiu Slovenského národného povstania bude venovať prostredníctvom bežného spravodajstva. Odvysiela príspevky pripomínajúce zásadné filmy venované SNP, príspevky o aktivitách organizácií Post Bellum a Mladí proti fašizmu. Súčasťou vysielania bude aj materiál vysvetľujúci spôsob, akým sa partizáni dostávali k zbraniam.


Radio Slovakia International

bude počas letného obdobia vysielať súťaž, v ktorej môžu poslucháči vyhrať ceny so slovenskými folklórnymi motívmi. Otázky sa budú týkať Slovenského národného povstania. Historici z Múzea SNP v Banskej Bystrici prezradia aké boli príčiny povstania, jeho priebeh a význam pre oslobodzovanie slovenského územia v závere druhej svetovej vojny. Pozvánky na kultúrne a turistické podujatia počas leta pre návštevníkov Slovenska zo zahraničia, ale aj cudzincov žijúcich na Slovensku sa objavia predovšetkým v anglickom vysielaní Radia Slovakia International.


Rádio Junior

sa ideovo naviaže na 80. výročie SNP od 20. augusta do 2. septembra. Pásmo Rozálie Vlaskovej Čo by bolo, keby nebolo SNP? bude vlastne hodinkou rozhlasového dejepisu, v ktorej bude učiteľom Juraj Lepiš z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Poslucháčom sa prihovoria dvaja dodnes žijúci hrdinovia povstania – Dalma Špitzerová a Vladimír Strmeň, ktorý sa v partizánskych bojoch ocitol ako 16-ročný chlapec.


Rádio Litera

si bude 80. výročie SNP pripomínať počas celého mesiaca august. Vrcholom bude týždeň od 26. augusta do 1. septembra, v ktorom bude SNP hlavnou témou. Do programu zaradili dramaturgovia množstvo relácií, ktoré v rozhlasovom éteri nezneli dvadsať a viac rokov. Rozhlasové pásmo Marcela Páleša Život mŕtvych riadkov prináša autentické spomienky na obdobie SNP. Spomienky žijúcich pamätníkov strieda rozprávanie o povstaleckých básnikoch. Autora Petra Karvaša inšpirovalo SNP k napísaniu piatich minidrám, ktorým dal spoločný názov Medzihry. Každá z nich prenikavo sonduje vnútorné stavy človeka v zlomových životných okamihoch. Pásmo Ivice Ruttkayovej Stratení v čase: Ženy v protifašistickom odboji ponúka autentické spomienky žien, ktoré boli aktívne v rámci SNP. K autorom, ktorí sa vo svojej tvorbe programovo venovali téme Slovenského národného povstania, patril aj Ján Papp. Ten sa vo svojich spracovaniach zamýšľal nad tým, akú morálku jednotlivci prejavili počas SNP a ako sa vyrovnávali so svojimi činmi počas neho a po ňom. Rozhlasová hra Petra Jaroša Červený spln nebola doposiaľ v Rádiu Litera vysielaná. Mala premiéru v roku 1974 a bola napísaná pri príležitosti 30. výročia SNP. V hre možno počuť známe herecké legendy ako František Dibarbora, Karoa Machata, Viera Topinková, Pavol Mikulík či Július Pántik. Rádio Litera ponúkne poslucháčom i glosu Alexandra Matušku SNP, ľudia, fakty, dejiny, či verše Mikuláša Kováča pod názvom Stena v interpretácii Michala Dočolomanského.


Rádio Pyramída

si 80. výročie SNP pripomenie od 19. augusta do 1. septembra. V bloku Publicistika ponúkne historiografickú interpretáciu tejto dejinnej udalosti. O objektívne hodnotenie skutočného významu SNP sa úspešne pokúsil autor fíčrov Emil Benčík v štvordielnom rozhlasovom umelecko-dokumentárnom pásme Dies veritatis – Deň pravdy, opierajúc sa o písomné a zvukové dokumenty z rozhlasového archívu i svedecké výpovede priamych účastníkov povstania. Redaktor Marián Grebáč do tohto bloku zaradil aj prvú časť rozhlasového trojdielneho dokumentu Zradení povstalci autora Jána Bábika o povojnovom prenasledovaní protifašistických bojovníkov. Autor zaň získal hlavnú cenu Literárneho fondu v kategórii rozhlasová publicistka. Rádio Pyramída odvysiela aj fíčer Teodora Kuhna Viliam Žingor – Partizán. Príbeh Viliama Žingora naplno odhaľuje tvár oboch režimov – nacistickej aj komunistickej diktatúry a ukazuje ich blízku podobnosť. V bloku Literatúra a dráma uvedie Rádio Pyramída rozhlasovú hru Petra Kováčika Viadukt, ktorá získala v roku 1977 hlavnú cenu na festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch. K reflexii SNP sa pridá aj Melánia Puškášová v bloku Klasika, do ktorého vybrala hudobno-slovné relácie s tematikou o hudobnej tvorbe slovenských skladateľov inšpirovanej ideami SNP, ako napríklad Pochod Slovenského národného povstania od Jána Cikkera, výber zo Suchoňových Metamorfóz, či dielo Tibora Andrašovana a Vojtecha Mihálika Zo spomienok partizána: Rozlúčka.


Bratislava, 4. júl 2024, Slonská televízia a rozhlas

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30942/slovenska-televizia-a-rozhlas-si-bude-pripominat-80-vyrocie-snp-pocas-celeho-leta-vysielanie-vyvrcholi-29-augusta/