ORF - změna kódů pro digitální satelitní přijímače
Autor: Petr Miklík , e-mail: petr.miklik@seznam.cz Přidané: 17.03.2009
Od 16. 3. 2009 se využívají nové kódy pro dekódování digitálního satelitního signálu ORF 1, ORF 2, ORF 1 HD, ATV, Puls 4 a Austria 9. Z důvodů autorských práv vysílatel ORF digitální televizní programy ORF 1 a ORF 2 musí vysílat ze satelitu kódovaně. Pro řádný příjem je třeba přístupová karta ORF a receiver pro systém Cryptoworks.


Některé satelitní receivery, které byly v posledních letech na trhu, umožňovaly příjem televizních programů ORF i bez platné digitální satelitní karty ORF (ORF Digital-Sat-Karte). Z důvodu zabezpečení se vysílatel ORF zavázal, že v pravidelných intervalech provede „změnu klíčů” (= nahrátí nových kódů pro dekódování signálu). Toto opatření způsobí, že receiver s neautorizovaným software už nebude dekódovat a přijímat programy ORF.

Nové kódy, které se využívají od 16. 3. 2009, se nahrávají ze satelitu. Zpravidla nemá „změna klíčů” žádný dopad na příjem ORF, protože satelitní receiver s řádným software a platnou digitální satelitní kartou ORF signál automaticky dekóduje.

V případě neautorizovaného příjmu v době změny kódů dojde ke ztrátě příjmu programů ORF, ATV, Puls 4 a Austria 9. Pro další příjem rakouské satelitní televizní nabídky je tak třeba certifikovaný přijímač se systémem Cryptoworks a digitální satelitní kartu ORF. Může se však stát, že receiver s platnou digitální satelitní kartou ORF nové kódy nepřevezme a tak dojde ke ztrátě programů ORF. V takovém případě je to problém software receiveru nebo modulu a tedy výrobce přístroje, protože funkční receiver musí vždy správně provést změnu kódů. Internet: www.orf.at, http://digital.orf.at.


S využitím zdroje: infosat.de, 16. 3. 2009, volně upraveno a zkráceno 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/3291/orf-zmena-kodu-pro-digitalni-satelitni-prijimace/