Piráti v Poľsku zlikvidovaní?
Autor: Ing. Ján Luterán , e-mail: solideur@po.psg.sk Přidané: 24.06.2001
Odkedy existuje kódovanie satelitných televíznych programov, prakticky odvtedy existujú i jednotlivci, ktorí sa snažia nalomiť kódy týchto programov. Tzv. “hackeri” v čistej podobe, ktorí sa snažia iba pre vlastné potešenie dobehnúť svojich kolegov, tvorcov kódu na opačnej strane barikády, existujú dnes už veľmi zriedka.

Oproti začiatkom v dobe analógového kódovania sa z mnohých hackerov stali dobrí obchodníci, ktorí svoje znalosti dokážu dokonale finančne využiť. Existuje akési nepísané pravidlo o tzv. “priateľských kartách”, ktoré sa veselo oficiálne ponúkajú, napríklad v nemecky hovoriacich krajinách, pre tie typy programov, ktorých prevádzkovatelia v danej krajine nemajú zastúpenie. Niekedy je až na počudovanie zistenie o tom, že vo vyspelých krajinách západnej Európy sa nájde obrovské množstvo firiem obchodujúcich s takýmito komoditami, zrejme len vďaka dokonalej znalosti platnej legislatívy. Situácia v prípade tzv. “národných providerov”, ktorí legálne pôsobia v danej krajine je však diametrálne odlišná, pretože títo si oprávnene chránia svoj podnikateľský priestor a tvrdo postihujú tých, ktorí im ukrajujú z ich ziskov.

Veľmi zložitá je situácia v krajinách bývalého východného bloku, kde obyvateľstvo nemá k dispozícii dostatočný výber vlastných zrozumiteľných programov, zvyklo si na príjem voľných satelitných programov a navyše obyvateľstvo neoplýva voľnými finančnými prostriedkami. Akonáhle to teda situácia umožňuje, tak pri existencii atraktívnych programov dochádza i v týchto krajinách k rovnakému javu, ako v západnej Európe.

Typickým príkladom takéhoto stavu je Poľsko, kde sa ale situácia začala radikálne riešiť práve nedávno. V priebehu mesiaca apríl 2001 bola v Lodži zlikvidovaná najväčšia skupina hackerov v strednej Európe. Priebeh udalostí bol zaujímavý tým, že boli zadržaní dvaja vysokoškolskí študenti vo veku 22 a 23 rokov a čerstvý absolvent školy vo veku 25 rokov. Títo aktéri pracovali v dvoch firmách, z ktorých jedna sa zaoberala výrobou kariet a druhá ich predajom. Cez internetovskú stránku sa uskutočňovala ponuka kariet so zaslaním cez kuriéra po zaplatení ceny 200-300 zlotých. V priebehu niekoľkých mesiacov takto zaslali karty minimálne 3000 abonentom, dokonca aj do zahraničia, ako napr. do Francúzska, Holandska, USA, Izraela a Kanady. Polícia pri záťahu zaistila niekoľko stoviek ďalších kariet, 130 strán dokumentácie, vrátane adries klientov, programovacie a kopírovacie zariadenia, ktoré tiež slúžili na kopírovanie kariet do sietí operátorov mobilných telefónov GSM. Podľa platných zákonov hrozí týmto nezodpovedným mladíkom trest väzenia v trvaní 3 rokov.

O tom, že v Poľsku je zrejme trh pirátskych kariet dosť rozšírený svedčí i následná aktivita prevádzkovateľov HBO, UPC Telewizija Kablowa/Wizja TV, Canal+/Cyfra+ a Polsat Cyfrowy, ktoré uzatvorili zmluvu pod názvom “PROTI PIRÁTOM”. Uvedené zmluvné strany sa dohodli, že budú spoločne postupovať proti všetkým aktivitám, poškodzujúcim ich práva, najmä proti pirátskemu napojeniu sa na siete televíznych káblových rozvodov a proti výrobcom a distribútorom falošných kariet a dekóderov. V spoločnom prehlásení týchto firiem sa uvádza, že sú nútené pristúpiť k týmto opatreniam vzhľadom na zvyšujúci sa počet prejavov pirátstva, pretože rovnako, ako na celom svete aj v Poľsku sa prejavuje jeho stúpajúci trend. Zmluvné strany sa dohodli, že budú postupovať spoločne v ochrane nielen svojich práv, avšak budú ochraňovať i práva svojich abonentov.

Spoločnosti sa tiež dohodli na zintenzívnení svojich aktivít na poli troch platforiem. Jedná sa o oblasť technicko-obchodnú, ktorá bude zabezpečovať predaj oficiálnych dekódovacích a prijímacích zariadení. Ďalej o oblasť právnu, ktorá bude zabezpečovať zrozumiteľný výklad platných právnych predpisov, tak aby im porozumela široká verejnosť a v neposlednom rade oblasť vymožiteľnosti práva.

Pre dokonale uplatnenie všetkých spomínaných oblastí bude potrebné vykonať v Poľsku špeciálne školenia policajtov. Súčasťou tohoto procesu musí byť aj príprava špeciálnych regionálnych zástupcov, ktorí budú iniciovať políciu v prípade zistenia porušenia zákona. Veľmi dôležitým aspektom celej tejto činnosti však musí byť zvýšenie právneho povedomia celej poľskej spoločnosti, na čo bude potrebné uskutočniť informačnú kampaň, pretože väčšina občanov nie je ochotná si priznať, že používanie neautorizovaných kariet je vlastne obyčajným zlodejstvom. Jedine po splnení tejto úlohy bude možné konštatovať, že sa podarilo urobiť základný zvrat v myslení obyvateľstva.

To sa stane iba vtedy, keď si “abonent” piráta uvedomí, že nie je okrádaný iba on sám, ale aj prevádzkovateľ a tvorca programu.

- 6.06.2001, Solid Europe 11/2001 -

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/40/pirati-v-polsku-zlikvidovani/