Nový firmware pro Nokii 9800s
Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 17.02.2003
Digitální satelitní přijímač Nokia Mediamaster 9800s patří u nás k dosti rozšířeným receiverům. Jak už však bývá u severského výrobce zvykem, musí si satelitní fanouškové na update ovládacího software počkat řadu měsíců, v tomto případě dokonce více jak rok. Po mírně inovované verzi software MA 1.31, která následovala po MA 1.3 je dnes k dispozici přepracovaný firmware s označením MA 2.0. Protože jsme si chtěli ověřit, zda změny, popisované na webu www.nokia.com jsou opravdu tak přínosné, rozhodli jsme se provést upgrade jednoho z našich redakčních přijímačů.

Na základě našich postřehů a vašich případných reakcí v diskusi pod tímto článkem, se pak můžete sami rozhodnout, zda do toho jít, či zda zůstat u starší verze. Toto rozhodování bude asi snazší pro satelitního fanouška, který používá Nokii jen s originálními, neupravovanými přístupovými moduly (CAM) pro dekódování kanálů placené televize. Pro něj je naše doporučení jednoznačné – upgrade rozhodně prospěje přijímači k rychlejšímu přepínání kanálů, bezproblémovému teletextu, lepšímu ovládání motoru, k plné podpoře Dolby Digital, snadnější editaci kanálů s mazáním více předvoleb najednou a některým dalším funkcím, které popíšeme dále.

Pokud však používáte universální moduly FreeCAM či MagicCAM, tak jsou zde již první reakce některých satelitních diváků, že bohužel nový firmware je nedetekuje. Přesto, že je již možné dnes jednoduše pomocí zeleného tlačítka na dálkovém ovládání nastavit oddělené používání podmíněného přístupu pro interní čtečku Viaccess či externí moduly v CI slotu (Automatic, Viaccess anebo Common Interface). Možná je to záměrem výrobce, který chce tak znemožnit použití těchto stále více rozšířených modulů k dekódování více systémů naráz (5in1, 6in1). Uvidíme, zda se neobjeví v brzké době na internetu nějaká pomoc.

Pokud jsme se však rozhodli provést update, můžeme tak učinit jednoduše přímo ze satelitu. V době psaní tohoto příspěvku byl k dispozici update na satelitu ASTRA 1G, na pozici 19,2 stupňů východně, z transponderu 12,669 GHz, vertikální polarizace, SR 22000 a FEC 5/6 (kde např. vysílá německá zpravodajská televize NTV).

Pokud nemáte možnost příjmu z Astry, měl by se update v dohledné době objevit i dalších družicích. Na Hot Birdu (13,0 východně) bude na tr. 12,539 H, SR 27500, FEC 3/4, na Siriu (5,0 východně) v evropském svazku na 12,380 H, SR 27500, FEC 3/4, v nordic-beamu pak na 12,245 V, SR 27500, FEC 7/8 a nakonec i na Thoru (1,0 západně), na tr. 12,456 V, SR 28000, FEC 3/4.

Vlastní instalace není problémová – i když možná chvílemi znejistíme, zda se vůbec něco s naším přijímačem děje, anebo nám „zamrzl“. Update se spouští po nastavení na některou předvolbu s uvedenými parametry, navolením funkce Menu - System configuration - Receiver update. Po ověření, zda je nová verze k dispozici pak problikly na displeji nápisy ddl a rdl a naběhla číslovka 100. Teprve po cca 5 minutách zdánlivé nečinnosti se začalo odpočítávání 84, 76, 61 atd.. A až po skoro dvaceti pěti minutách se provedl self test a upgrade databáze a po restartu se již zahlásila nová verze MA 2.0.

A jaké jsou hlavní změny?

Překvapilo nás, že jsou nyní předvolby seřazeny po družicích od západního orbitu, v našem případě se začínalo na Hispasatu na 30,0 st. záp. a končilo na Turksatu na 42,0 st. vých.. Na každé družici, případně v bloku providera (např. Beta Digital či Czechlink) pak došlo k poněkud nelogickému abecednímu srovnání podle názvu přijímané stanice. V tomto přehledu můžeme vyhledávat i pomocí funkce hledání podle počátečních písmen. Naštěstí nám výrobce poskytuje možnost individuálně si přeskládat kanály do 18 favoritních skupin, kde v každém listu může být až 99 TV či rozhlasových stanic. Celkem se prý může do receiveru načíst až 5000 kanálů.

Přepracované je i menu, ve kterém přibyla položka Timer. V User preferences menu v Language preferences nastavíme i druh výstupu digitálního audia na MPEG či Dolby Digital.

V editaci kanálů došlo k podstatným vylepšením – jednak na pozadí vidíme konkrétní kanál, který chceme upravovat – tedy přesunovat, změnit název či vymazávat. Při mazání zaškrtáváme vybrané kanály, které se nakonec najednou vymažou při odchodu z menu po ještě jednom posledním ověřovacím dotazu, zda má opravdu dojít k výmazu všech označených předvoleb. Samozřejmě se dají odstranit z předvoleb i jednotliví provideři či družice.

Po stisku zeleného tlačítka Options na dálkovém ovládání se nám zobrazí na on screen obrazovce možnosti digitálního audia (MPEG/Dolby Digital), vysílaných zvukových mutací, jazyků titulků či dokonce úhlů pohledů kamery (angles). Samozřejmě, pokud jsou k dispozici ve vysílání. Dále je zde už na začátku zmiňovaná možnost preferovat dekódování z karty vložené ve štěrbině vestavěného dekodéru Viaccess, nebo z modulu vloženého do slotu CI. Třetí možností je automatická detekce. Při testu jsme ve většině případů ponechali Automatic, a nedošlo nikdy k problémům, pokud jsme testovali CAM Aston, Irdeto EuroCAM, CryptoWorks a Conax. Ve čtečce Viacces jsme testovali smart cards GW, Silver i FUN s příslušnými aktuálními klíči, stejně tak i v uvedených modulech, v CryptoWorksu jsme používali originální abonentské karty na Czechlink, UPC Direct a Slovak Link a v modulu Conax byla přístupová karta na TV JOJ.

Nakonec jsme zkusili i universální dekódovací modul. Bohužel Nokia na MagicCAM se softem Penta vůbec nereagovala, přestože před updatem ve verzi MA 1.31 fungovala (i když nedekódovala TPS na Hot Birdech a Galaxii sport na Eutelsatu W2). Doufejme, že najdeme v brzké době lék na tento problém a budeme pak moci i tyto moduly používat.

Zajímavou funkcí je možnost přiřazení až čtyř čísel receiverů pro oddělení kódů IR, kdy pak mohu používat stejné typy receiverů, aniž by se rušily dálkovým ovládáním. Nová je též možnost přenesení dat – klonování z jednoho přijímače do druhého.

Při nastavování antény a při ručním ladění kanálů nám určitě pomůže nově graficky ztvárněná indikace síly a kvality přijímaného signálu. Nové menu je též pro konfiguraci DiSEqC přepínače na dvě či čtyři paraboly, případně pro nastavení motoru, kde je upravený předdefinovaný souhrn dostupných družic pro Sat-Scan system včetně preferovaných kanálů.

Nový software rychleji, jak dříve načítá data F.U.N. a EPG (Electronic Programm Guides) u providerů ARD Digital a RTL World. Na řadě německých stanicích se objeví na krátkou dobu v levé horní části červený puntík a šipka, po zmáčknutí stejně označeného a vybarveného tlačítka na dálkovém ovladači receiveru se dostaneme k dalším informacím o programech a vysílání s možností individuálního přístupu a nastavení. Receiver však nepodporuje platformu Open Sky, kdy např. na kanálu Sky News na Astře 2A se na obrazovce objeví červená značka se šipkou, ale data se už nezpracují. Pokud se delší dobu načítají data, objeví se v pravém horním rohu obrazovky točící se terčík. Je to obdoba známých přesýpacích hodin z počítačových programů, které signalizují, že máme být trpěliví, že procesor usilovně pracuje.

Odstraněné jsou i problémy s teletextem, funguje jak ten vložený do on screen obrazu, tak i klasický teletext, který se individuálně vyvolá ovladačem televizního přijímače.

Tolik první postřehy z provedené inovace ovládacího software digitálního receiveru Nokia Mediamaster 9800s. Na další, ne tak na první pohled viditelné změny určitě dojdeme později, po delším používání přijímače. Už dnes však můžeme konstatovat, že satelitní přijímač reaguje rychleji na povely, nezamrzá a na nové funkce jsme si také snadno zvykli. Bohužel však může být pro někoho velkým omezením nespolupráce přijímače s universálními CA moduly.Popis obrázků:

Obr. 1 Automatické abecední seřazení předvoleb podle názvů kanálů
Obr. 2 Nová možnost preference interního CA či externího CAM
Obr. 3 Podpora Dolby Digital na digitálním koaxiálním výstupu
Obr. 4 Společná indikace síly a kvality přijímaného signálu
Obr. 5 Možnost hromadného mazání předvoleb při editaci
Obr. 6 Teletext se zobrazí i na televizích bez této funkce
Obr. 7 System information - byli jsme úspěšní, verze MA 2.0

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/454/novy-firmware-pro-nokii-9800s/