Výpadky signálu u družice EUROBIRD 1 (Czechlink, Slovak link)
Autor: František Janda , e-mail: frantisek.janda@ct.cz Přidané: 28.02.2003
V příštích dnech bude docházet ke slunečním interferencím na signálu družice EUROBIRD 1 (na pozici 28,5 E), což je informace o to zajímavější, že její transpondér přenáší paket Czechlink. Bude tím tedy ovlivněn (a na pár minut i znemožněn):

- přímý příjem řady televizních i rozhlasových programů (viz czechlink.cz: ČT1, ČT2, Prima TV, Galaxie Sport, Stanice 0, ČRo 1 až 3, ČRo 6 a 7, ČRo Region a Proglas),
- příjem těch pozemních vysílačů, které jsou napájeny výhradně přes družici (paketem Czechlink) a
- příjem těch pozemních vysílačů, které jsou sice napájeny pozemní cestou (sítě ATM, případně ještě staré analogové trasy), ale jako zálohu maji družici (paket Czechlink) a na pozemní cestě dojde současně k poruše.

První dva případy jsou zajímavé pouze fyzikálně, třetí případ i provozně - znamenal by současný výskyt poruchy v síti Českého Telecomu (např. programy ČT1 a ČT2), nebo Českých Radiokomunikací (např. Prima TV). Pokud kdokoli bude svědkem popsaného výpadku na pozemních vysílačích a bude mít v této souvislosti nějaké pozorování, bude možná zajímavé i v konferenci - a pokud jej nebude chtít do poslat do konference, určitě jej uvítám na adrese frantisek.janda@ct.cz.

Ještě doplňuji údaji výpočtu časů (v SEČ) interferencí pro tři lokality (mezi nimiž lze interpolovat).

Jak vidíme níže, maximum interference nastane okolo 11:13 SEČ a nejhorší bude neděle 2.3.

Brno:
zač. max. konec dist.
27.2. 11:07 11:14 11:20 1,17
28.2. 11:06 11:13 11:20 0,79
1.3. 11:05 11:13 11:21 0,41
2.3 11:04 11:13 11:21 0,03
3.3 11:05 11:12 11:20 0,36
4.3 11:05 11:12 11:20 0,73
5.3 11:05 11:12 11:19 1,12

Ostrava:
zač. max. konec dist.
27.2. 11:07 11:14 11:21 1,1
28.2. 11:06 11:14 11:21 0,73
1.3. 11:06 11:14 11:22 0,35
2.3. 11:05 11:13 11:21 0,06
3.3. 11:05 11:13 11:21 0,41
4.3. 11:06 11:13 11:20 0,8
5.3. 11:06 11:13 11:19 1,18

Černá hora
zač. max. konec dist.
27.2. 11:06 11:13 11:20 1,04
28.2. 11:05 11:13 11:20 0,66
1.3. 11:05 11:13 11:21 0,29
2.3. 11:04 11:13 11:21 0,1
3.3. 11:04 11:12 11:20 0,48
4.3. 11:05 11:12 11:19 0,86
5.3. 11:06 11:12 11:18 1,25

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/464/vypadky-signalu-u-druzice-eurobird-1-czechlink-slovak-link/