Aká je služba UPC?
Autor: Sedlačko Vlado , e-mail: sedlacko.vlado@in.psg.sk Přidané: 25.07.2001
Služba UPC Direct a jej technické parametre boli už toľkokrát spomínané, že mnohým sa môže zdať, že všetko podstatné už bolo povedané. Ja by som predsa len rád poukázal na niektoré fakty, ktoré sa z môjho pohľadu zdajú podstatné.

Predpokladám, že ich neprehliadne ani bežný používateľ, a o to viac odborník, ktorý podrobnejšie pozná problematiku technickej stránky satelitného vysielania v systéme MPEG – 2. Bolo by preto vhodné napísať pár slov z pohľadu laika, ale zároveň sa aj pokúsiť o pohľad človeka, ktorý už o problematike vysielania v tomto systéme čosi vie.

Priznám sa, že som donedávna nemal praktické skúsenosti s príjmom programov služby UPC Direct a tak mi mnohé kritiky a výhrady na túto službu boli dosť vzdialené. Mnohokrát som si povedal, že to určite nemôže byť až také zlé, ako to mnohí opisovali. Veď jediná služba, ktorá vysiela satelitné programy základného balíka prevažne v zrozumiteľnom jazyku takzvane „priamo domov“, musí byť zaujímavá pre väčšinu obyvateľstva Slovenska. Keďže som v časopise Solid Europe čítal výzvy adresované pánom Luteránom na zaslanie príspevkov vo veci UPC Direct, rozhodol som sa aj ja uviesť svoje poznatky.

Ako účastník výstavy SATTECH 2001 v Prešove, som mal možnosť vypočuť si presvedčivé argumenty, ktoré pán Luterán predniesol o službe UPC Direct, avšak práve tu som získal možnosť detailne si pozrieť na televíznych prijímačoch i na premietacom plátne kvalitu jednotlivých programov UPC Direct. Výsledok môjho subjektívneho hodnotenia kvality obrazu však pre UPC nedopadol veľmi dobre. Bol som veľmi rozčarovaný, keď pri krátkom sledovaní renomovaného dokumentárneho programu DISCOVERY CHANNEL som zaregistroval len zopár pozerateľných záberov.

Problém určite nebol v samotnom programe. Totiž pri úplne bežnom zábere smerujúcom zvislo nadol sa obraz „rozštvorčekoval“ tak, ako keď v televízii sledujeme vyštvorčekovanú hlavu nejakého tajného svedka. A tu som sa vážne začal zamýšľať nad tým, čím je tento problém spôsobený. Ja ako bežný používateľ televízie by som si želal obraz čo najkvalitnejší. Pripadá mi to ako dehonestácia digitálneho vysielania, keď tento systém budúcnosti je prezentovaný samotným prevádzkovateľom tak nešťastne. A potom si naozaj mnohí môžu na kvalitu takéhoto obrazu položiť otázku „Čo toto je?“ Dokonca v porovnaní kvality obrazu služby UPC Direct a analógového satelitného vysielania by jednoznačne zvíťazila stará dobrá klasika. Ak chcem byť úprimný, prezentácia UPC Direct na SATTECHu bola presvedčila, avšak vidiac nedostatky v obraze, asi by som si túto za tieto peniaze v žiadnom prípade neobjednal.

A teraz vysvetlím pomocou technických kritérií digitálneho prenosu v MPEG – 2 príčiny môjho kritického postoja. Veľmi oceňujem, že v časopise SOLID EUROPE č.10/2001 boli prehľadne popísané dátové toky pre jednotlivé programy v balíku UPC Direct. Je nutné povedať, že iba 7 programov z celkovej ponuky 21 kanálov sa blíži k spodnej hranici prenosových požiadaviek pre normu PAL (4 – 6 Mbps) v systéme MPEG - 2. Z toho je 5 kanálov hudobných, kde je naozaj nutné použiť vyššie prenosové rýchlosti, pretože pri množstve rýchlych strihov v hudobných klipoch by divák mal pri nižšej prenosovej rýchlosti na obrazovke jednu poriadnu machuľu. Ostatné programy výrazne zaostávajú v prenosovej rýchlosti, čo sa spätne prejavuje v kvalite obrazu. A dokonca sa šetrí aj na kvalite zvuku! Z 21 vysielaných programov je 6 stereofónnych, ostatné programy s mono signálom sa prenášajú v nízkej kvalite, čo je zapríčinené tokom 96 kbps, ktorý je na hrane skreslenia zvuku.

Ako teda pracuje norma MPEG – 2? Je to pokročilá metóda kompresie signálu, ktorá umožňuje vysoké rozlíšenie (plné rozlíšenie televíznej normy PAL je 768 x 576 bodov, pri norme NTSC je to 768 x 484 bodov) a premenný tok dát podľa dynamiky obrazu. Je tu spojená redukcia objemu dát na minimum s elimináciou nadbytočných a irelevantných informácii. Kľúčové informácie sa komprimujú každú pol sekundu a zachytáva sa iba rozdiel medzi snímkami idúcimi za sebou. Z toho logický vyplýva, že ak sa vysiela signál, ktorý obsahuje veľa zmien, vtedy je na kvalitný obraz kladená vyššia požiadavka na množstvo prenášaných dát. V opačnom prípade nastane situácia, že obmedzenie dátového toku zapríčiní štvorčekovanie obrazu. Je to spôsobené chýbajúcimi údajmi, ktoré neboli prenesené na to, aby sa zabezpečil kvalitný obraz.

A to je práve situácia UPC, ktorá zrejme šetrí, kde sa len dá, čo je ale na úkor kvality a v konečnom dôsledku imidžu spoločnosti. Nečudo potom, že mnohí v krátkom čase vracali zostavy a veľmi pekne poďakovali. Ja by som to urobil tiež. A čo ostatní? Je smutné, že sa tak trochu zneužíva slovenská nátura, keď sa hovorí, že Slovák si zvykne na všetko. A tak si mnohí zvykli na to, že programy sú, aké sú, kvalita je, aká je, hlavne, že môžeme sledovať iné programy, aké ponúka slovenský terestriálny priestor. A napokon slogan UPC „sloboda výberu“ je namieste a každý má možnosť si vybrať. Ja osobne sa riadim parafrázou „sloboda nevýberu“.

- 4.07.2001, Solid Europe 13/2001 -


 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/47/aka-je-sluzba-upc/