TA3 cez satelit Intelsat 707 pre všetkých?
Autor: Ing. Ján Luterán , e-mail: solideur@po.psg.sk Přidané: 30.08.2001
Cielene priškrcovaný slovenský televízny trh sa v priebehu mesiaca september 2001 oživí príchodom novej televízie pod staronovým názvom TA3, ktorá má veľkú šancu využiť medzeru na trhu spravodajstva a publicistiky. Pravdepodobný termín začiatku vysielania je stanovený na 16. 9. 2001.

Vysielanie stanice TA3 v podobe 17-tich hodín aktuálneho spravodajstva z domova i zo zahraničia budú tvoriť polhodinové bloky správ. V pondelok až v piatok bude vysielací čas od 7.00 do 24.00 hod., v sobotu a v nedeľu sa bude vysielať od 11.00 do 24.00 hod. Základná skladba 30 minútového bloku bude nasledovná: hlavné správy dňa, spravodajstvo TA3, dopravný servis, počasie, podrobnejšie zo Slovenska a zo zahraničia (reportáže, príbehy, analýzy, rozhovory, zaujímavosti, hostia), finančné a ekonomické spravodajstvo, šport.

Okrem programovej štruktúry sú zaujímavé informácie u TA3 i o kompletnej technológii zabezpečenia výroby spravodajstva a jeho vysielania. Štáby TA3 budú ako prvé na Slovensku používať pri svojej práci harddiskové kamery zn. IKEGAMI. Táto technológia je oproti doterajším výhodná v tom, že umožňuje skrátiť čas prípravy reportáže do vysielania v trojnásobne kratšom čase oproti konkurencii. Dátový digitálny tok informácií bude v televízii TA3 prebiehať na vysokorýchlostných sieťach a vysokokapacitných serveroch. Punc technickej modernosti a uplatňovanie najdokonalejších riešení štúdiovej techniky sa technickému riaditeľovi TA3 Jozefovi Sedlákovi dokonale podaril i v samotnom štúdiu TA3, ktoré využíva diaľkovo ovládané kamery. O tom, že stanica TA3 chce byť naozaj aktuálna a operatívna oproti iným svedčí i ďalší fakt v podobe využívania prenosového vozidla typu DSNG, ktoré zabezpečí živé vysielanie aktuálnych udalostí cez satelit z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Toľko teda v skratke o základných informáciách o TA3, ktoré sú v podstate prístupné i na web stránke www.ta3.com.

Televízny signál vyprodukovaný v štúdiu TA3, ktoré sa nachádza na Gagarinovej ulici v Bratislave sa mikrovlnným pojítkom dopraví do pozemskej stanice firmy Telenor v Mlynskej doline. Odtiaľ sa signál TA3 pomocou uplinku dostane na družicu Intelsat 707, ktorá je umiestnená na pozícii 1°západne do programového balíka SLOVAKIA definovaného frekvenciou 11 540 MHz, polarizáciou V, prenosovou rýchlosťou (SR) 26 000 kbps a opravným kódom (FEC) 3/4. Samotný televízny kanál TA3 bude súčasťou slovenského balíka programov, kde už vysiela TV Luna a TV Global kódovane v systéme Conax, pričom dátový prenos TA3 bude 4500 kbps.

Veľkou a zásadnou otázkou v čase prípravy tohoto článku v polovici augusta 2001 zostáva skutočnosť, či TA3 bude vysielaná len kódovane, rovnako ako programy Luna a Global, pretože v takom prípade bude prístupná iba tým slovenským divákom, ktorí sú abonentami televíznych káblových rozvodov. Toto riešenie by samozrejme zabraňovalo dosiahnuť stanici TA3 takú sledovanosť, ktorá by bola zaujímavá z pohľadu slovenského televízneho trhu. Našťastie sa však zdá, že vedenie TA3 si túto skutočnosť uvedomuje a podniká všetky kroky, ktoré by jej umožňovali priblížiť sa čo najviac k televíznym divákom i mimo obmedzenej siete prevádzkovateľov TKR. Bude teda veľmi zaujímavé sledovať, či sa práve TA3 podarí prelomiť bariéru úradníckej mašinérie v podobe Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá doteraz úspešne bránila vysielaniu televízii Luna a Global pre širokú verejnosť. TA3 má snahu rozšíriť svoje vysielanie tak, aby diváci jej program mohli sledovať i mimo sietí TKR v rámci služby UPC Direct a tiež individuálne pomocou digitálnych satelitných prijímačov. Tento cieľ je ušľachtilý a logický, nakoľko programová štruktúra TA3 je mimoriadne príťažlivá pre všetkých slovenských divákov bez rozdielu, či sú obyvateľmi veľkých miest, alebo mestečiek a obcí.

Ďalším mimoriadne dôležitým faktorom, ktorý TA3 môže dokonale využiť pre svoju sledovanosť a propagáciu v prípade vysielania nekódovaného digitálneho satelitného signálu je skutočnosť, ktorá je z pohľadu moderného užívateľa na nezaplatenie. Satelitný signál TA3 prístupný hocikde v teréne, na chate, či v zahraničí má obrovský význam v rámci modernej spoločnosti, nakoľko divák nie je odkázaný prispôsobiť sa iba jedinému miestu (napr. kábelovému rozvodu), ale je schopný zobrať si satelitný prijímač so sebou a sledovať aktuálne informácie o dianí na Slovensku a v zahraničí v zrozumiteľnom jazyku hocikde v Európe! Ak by sa toto TA3 podarilo, jej úspech je dokonalý a zvyšujúca sa úroveň samotného vysielaného programu by sledovanosť len znásobila tak, že plánovaných 10% by bolo veľmi rýchlo prekročených minimálne k hodnote 20%. Samozrejme, pre dosiahnutie takýchto hodnôt sledovanosti je veľmi dôležité to, či stanica TA3 chce skutočne naplniť dlhodobé ciele klasickej súkromnej televízie, ktorá počíta s existujúcou konkurenciou za normálnych trhových podmienok.

Doterajší priebeh vývoja televízneho trhu na Slovensku totiž nezodpovedá bežným podmienkam, pretože jeho noví účastníci musia rátať nielen s existujúcou konkurenciou, ale i s množstvom iných prekážok v podobe byrokracie, ktorá chráni záujmy “svojich klientov”. TA3 má teraz obrovskú príležitosť zmeniť zaužívané veci na televíznom trhu Slovenska, ktoré potrebujú pozitívny príklad. Ak TA3 uskutoční minimálne polovicu zo svojich predsavzatí, potom tu existuje veľká nádej na vznik prvej slovenskej televízie, ktorá sa bude tvrdo dožadovať svojich práv tak, aby jej diváci pocítili príchod média, ktoré im prináša reálne informácie zo skutočného života.


- 18.08.2001, Solid Europe 16/2001 -

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/57/ta3-cez-satelit-intelsat-707-pre-vsetkych/