Vybavení pro digitální satelitní příjem (2) – LNB, set-top-box, doplňky
Autor: Hans-Dieter Naumann , e-mail: info@funkamateur.de Přidané: 19.08.2003
V druhém pokračování se autor podívá, jaké jsou možnosti rozšíření sestavy v průběhu vlastní „reorganizace“ zařízení. A na co nesmíme při přechodu z analogu na digitál zapomenout.


K již zmíněným variantám LNB, uvedeným v první části textu, lze připojit ještě některé další. Vhodnou budoucí investicí je např. i univerzální LNB typu „quattro“, který má čtyři výstupy s rozdělenými pásmy kmitočtů a polarizací. LNB napájí např. vícenásobný přepínač, na který lze připojit v dnešní době až 20 účastníků. Možnosti přepínače lze podstatně rozšířit kaskádním řazením, takže se dá připojit až 120 účastníků. Podle kvality zařízení je skutečný počet ještě vyšší. Při pozdějších požadavcích na rozšíření sestavy pro satelitní příjem, zařízení vybavené univerzálním LNB typu „quattro“ může využít prakticky všechny možnosti.

Při kaskádním zapojení vícenásobných přepínačů je zapotřebí se především zaměřit na produkty stejných výrobců. Tento přepínač je zařazen přes připojovací kabel stejné délky a co možná nejblíže u LNB ale vždy je umístěn uvnitř v domě. Je třeba především dbát i na správné přiřazení (vyznačeného) výstupu LNB a vstupu přepínače, tedy např. připojit výstup pro low-band (dolní pásmo) na správný vstup pro low-band.


Vhodný set-top-box

K reprodukci digitálně přenášených signálů v televizním přijímači je třeba set-top-box, který z digitálních signálů vytvoří opět analogový „obraz“. Výběr vhodného boxu v současném přechodném období od analogového k digitálnímu příjmu nelze zcela jednoduše posoudit. Jsou přístroje, které zřejmě nyní využijí jen část nabídky programů, zatímco u jiných asi již během několika let nebude analogový díl zapotřebí.

Je třeba uvážit i to, aby vedle digitálního (obměněného) zařízení byl i nadále využitelný analogový satelitní a ADR box. Kdo tudíž bude chtít rozšířit toto vybavení pouze o digitální příjem, potřebuje samostatný digitální box jako dodatečný komponent. K sestavení nového analogového a vhodného digitálního vybavení jsou v současnosti k dispozici samostatné jednotlivé komponenty nebo kombinované přístroje složené z digitálního a analogového boxu, analogového boxu a přijímače ADR a rovněž lze využít televizní přijímač s integrovaným set-top-boxem.


Digitální set-top-box jako samostatný komponent je nabízen ve třech základních provedeních:

- box FTA, pro příjem pouze volných, nekódovaných programů a není vybaven pro příjem placené televize,

- box s pevně vestavěným dekodérem, zahrnuje vedle příjmu nekódovaných programů i případný příjem placené televize díky speciálnímu modulu,

- box CI/CAM, zahrnuje moduly pro příjem různých placených televizních programů, moduly lze i vyměnit, lze přijímat všechny volně přijímatelné programy.

Od boxu CI/CAM se očekává velká budoucnost, poněvadž box není vázán na žádný kódovací systém a také se dá měnit kódování. Aby bylo možné přijímat zakódované vysílání je vždy potřebná karta smart programového provozovatele, kterou lze zpravidla zakoupit u specializovaného prodejce.


Doplňky

U prodejce se většinou dozvíme to, co nás o satelitním příjmu zajímá a také se důkladně informujeme o různých možnostech zařízení pro příjem signálu a o doplňkových funkcích boxů, jako je elektronický programový průvodce EPG, o tom, zda je box vhodný pro platformu MHP nebo zda se hodí pro příjem audiosignálů AC3. Ten, kdo klade důraz na videozáznam signálu, si v současnosti např. vybere box s integrovaným (nebo i v budoucnosti dodatečně vestavěným) pevným diskem.


Celkové zhodnocení zařízení pro příjem satelitního signálu

Závěr bude ještě patřit všeobecným informacím. Uživatel, který vlastní analogový komplet a chtěl by jej rozšířit, neměl by tak učinit bez souhrnného zhodnocení svého vybavení. Některé „prohřešky“ staršího data lze ještě tolerovat u analogového příjmu, při digitálním příjmu však někdy způsobí velké problémy. Tato „revize“ by měla zahrnovat následující body:

- přesné nasměrování paraboly, nejlépe pomocí přístroje pro „zaměření“ satelitního signálu,

- vyzkoušení stavu (jakosti) povrchu paraboly a případnou renovaci vhodným nátěrem,

- kontrolu kabeláže a vedení (kabelů) po stěnách, zejména na porézních místech, ohybech a v místech záhybu,

- zhodnocení připojení konektorů, zejména ve venkovním prostoru.

Podle této prohlídky je přitom potřebné uvážit případnou současnou renovaci zařízení pro příjem satelitního signálu.


Zdroj: Funkamateur (magazín pro vysílání, elektroniku, počítače), 8/2003, s. 788, Berlín, přeložil Petr Miklík, volně upraveno a zkráceno.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/664/vybaveni-pro-digitalni-satelitni-prijem-2-lnb-set-top-box-doplnky/