Som majiteľom analógového satelitného kompletu - chcem digitál
Autor: Redakcia , e-mail: redakcia@satcentrum.com Přidané: 16.09.2001
Ako majiteľ analógového prijímacieho satelitného kompletu už vlastníte doma určitý hardvér (konvertor, parabolu, prijímač, kabeláž). Dá sa niečo z toho použiť aj pri príjme digitálneho signálu?

Konvertor
- Všeobecne sa dá povedať, že od roku 1999 boli u predajcov satelitnej techniky dostupné iba konvertory, ktoré boli pripravené k príjmu digitálnych signálov. Pokiaľ ste si ten svoj zakúpili po tomto roku, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si nebudete musieť zakúpiť novú prijímaciu jednotku - konvertor.

 • Prečo staršie konvertory nevyhovujú?
  - U starších konvertorov môže byť jedným z problémov ich šumové číslo.
  - Šumové číslo je meraním získaná hodnota u LNB, udávaná v dB - decibeloch (Ku pásmo) a v K - Kelvinoch (C pásmo). Z praktického pohľadu nižšia hodnota znamená kvalitnejší výrobok. Dnes si môžete bežne zakúpiť výrobok so šumovým číslom 0,6 dB.
  - Šumové číslo súvisí hlavne s veľkosťou prijímacej antény - paraboly. V tomto prípade platí čím nižšie šumové číslo, tým je nutný menší priemer prijímacej antény pre dosiahnutie rovnakej intenzity signálu v prijímacej jednotke.

 • Čo môže byť ešte prekážkou pri konvertoroch?
  - Problémom u starších konvertorov nemusí byť len šumové číslo, ale taktiež i neschopnosť obvodov konvertora zvládať spracovanie vysokých dátových tokov ním prechádzajúcich.
  - Ak si vezmeme pre príklad digitálny MCPC paket, tak v rámci neho sa za minútu vyšle k Zemi približne 150 000 MB. Obvody starších konvertorov neboli stavané na takýto obrovský dátový tok.

 • Príjem 11 GHz i 12 GHz pásiem na jeden konvertor
  - Pôvodne sa pre distribúciu satelitného signálu používalo pásmo 11 GHz a neskôr i 12,5 GHz. Dnes sú stanice vysielané v rozsahu 10,7 GHz - 12,75 GHz, preto pokiaľ nemáte konvertor na spracovanie celého tohto rozsahu, prichádzate o množstvo staníc.

 • Praktická skúsenosť
  - Osobne som vyskúšal príjem digitálneho signálu na konvertor Allsat, šumové číslo 1,0 dB a príjem pásma 10,950 GHz - 11,700 GHz. Tento konvertor má na štítku dátum výroby rok 1992! Lokálny oscilátor (LO) som si preladil, čím som naň mohol uskutočniť príjem až do 12,300 GHz. Pri každom pakete bezproblémov prijímač načítal providera paketu no pokiaľ bolo SR väčšie ako 6000, tak zoznam staníc už nenačítal. Tie stanice, ktoré boli načítané boli i bezproblémov sledovateľné.
  - Príjem digitálneho signálu na starší konvertor sa mi teda podarilo uskutočniť. Pri príjme digitálnych signálov však denne používam Sharp 0,6 dB (komplet s natáčaním) a Philips 0,7 dB (Sky Digital).


  Prijímacia anténa - parabola
  - Ak zub času nezanechal na prijímacej anténe výraznejšie stopy, potom nie je dôvod, aby ste si kupovali novú parabolu. Toto neplatí pokiaľ si musíte kúpiť nový konvertor, ktorý sa nedá uchytiť v ohnisku terajšej vašej paraboly.

 • Postačuje mi terajšia, ale ...
  - Po čase sa hlavne na parabolách vyrobených zo zliatin Fe vyskytne opadanie farby z reflexnej plochy a korózia na nepochrómovaných častiach. V takomto prípade treba odstrániť zvyšnú farbu a obrúsiť hrdzavejúce časti, ktoré natriete ochranným náterom. Na odraznú plochu paraboly sa odporúča použiť farbu s nízkym obsahom kovových prvkov. Samotný odraz signálu sa neuskutočňuje od náteru paraboly ale od kovovej plochy nachádzajúcej sa pod náterom, ktorá usmerňuje signál do ohniska, v ktorom sa nachádza konvertor. Akékoľvek kovové prvky vo farbe by spôsobovali odraz do iného smeru a tým by sa výrazne znížila intenzita signálu v ohnisku paraboly.

 • Potrebujem novú parabolu!
  - V obchodoch sú dostupné antény z materiálov Fe a Al-Fe a v prevažnej miere v prevedení off-set. Prime-focus (priame) antény sú už skôr výnimkou, resp. ich nasadenie je vhodné až od priemeru 2 m (pri príjme C pásma).
  - Ak máte konvertor so šumovým číslom 0,6 dB, tak pri priaznivých poveternostných podmienkach by Vám k príjmu väčšiny paketov postačovala parabola s priemerom od 40 cm (!) do 60 cm. S ohľadom na dážď a sneh je vhodnejšie zvoliť si priemer do 120 cm (východ SR).


  Koaxiálna kabeláž
  - I koaxiálna kabeláž si vyžaduje pravidelnú výmenu za novú a malo by sa tak stávať aspoň každé 2 roky. Ako je to u Vás doma?


  Prijímač
  - Digitálne televízne vysielanie (DTV) je na rozdiel od analógového vysielania prenosom bitového toku, teda všetkým dobre známych núl a jednotiek. S vývojom účinnejších kompresných algoritmov (štandard MPEG-2, MPEG-4 a výhľadovo MPEG-7) bude možné dosiahnutie stále nižšej náročnosti na dátový prenos a poskytované služby ďalej rozširovať.
  - V žiadnom prípade sa nedá preto analógový satelitný prijímač použiť k príjmu digitálneho signálu!
  - Neexistuje nič ako externé zariadenie pripojiteľné k analógovému zariadeniu, ktoré by jeho funkcie rozšírilo o digitálne spracovanie signálov. Jedinou možnosťou ako sa dostať k digitálnemu signálu je a aj bude zakúpenie si či už digitálneho DVB-S prijímača alebo DVB-PC karty do počítača.


 •  
  © satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
  http://www.satcentrum.cz/clanky/67/som-majitelom-analogoveho-satelitneho-kompletu-chcem-digital/