Duální zvuk u Galaxie sport
Autor: PR Press Galaxie sport , e-mail: galaxie-sport@galaxie-sport.cz Přidané: 20.10.2003
Galaxie sport dnes rozesílala svým obchodním partnerům a provozovatelům kabelových sítí dopis, v němž žádá o kontrolu přijímacích stanic sítí, zda je zajištěn příjem duálního vysílání zvuku:


Vážení obchodní partneři, provozovatelé sítí kabelových televizí.

V kontextu dalšího zkvalitňování programu Galaxie sport jsme přistoupili, na základě řady podnětů našich diváků a Vašich předplatitelů, k možnosti sledovat sportovní přenosy a vybrané magazíny jak v českém, resp.slovenském jazyce, tak v jazyce původního výrobce pořadu. Jedná se o tzv. duální vysílání zvuku, kdy v levé zvukové stopě je vysílána verze v českém, resp. slovenském jazyce, a v pravé zvukové stopě je vysílána verze v původním jazyce. Přípravu této změny jsme Vám avizovali e-mailem dne 2.10.2003 a opakovaně 3.10.2003, s oznámením že realizace proběhne 8.10.2003. V důsledku drobných problémů na trase mezi H.Králové a odbavovacím pracovištěm satelitního signálu jsme duální vysílání zahájili dne 14.10.2003.

Od tohoto data se na nás obracejí někteří diváci s tím, že na svém televizním přijímači mají „smíchány obě zvukové stopy“. Důsledkem je negace původního záměru nabídnutí další služby a snížení kvality našeho programu Galaxie sport. Obojí vede k nespokojenosti našich diváků a Vašich předplatitelů, což jistě není naším společným cílem. Ověřovali jsme proto celou trasu distribuce signálu programu Galaxie sport přes satelit Eurobird I a zjistili, že sestupný signál je v pořádku.

Dovoluji si Vás tedy požádat o kontrolu přijímacích stanic Vašich sítí, zda je zajištěn příjem duálního vysílání zvuku.


Děkuji, přeji mnoho úspěchů a jsem s pozdravem.


Ing.Jiří Hojgr, jednatel Galaxie sport, s.r.o.


Vyjádření Galaxie sport k duálnímu zvuku při přenosech na Galaxii sport:

Vzhledem k častým dotazům diváků potvrzujeme, že dvoukanálové (duální) zvukové vysílání bylo již zahájeno a funguje. Pokud nefunguje na Vašem TV nebo Sat přijímači, chyba je na straně Vašeho kabelového nebo satelitního operátora a je nutné závadu reklamovat. Pro upřesnění uvádíme základní technické parametry : Zvukový kanál A1(CH1) = hlavní zvuková modulace (česká a slovenská jazyková verze), Zvukový kanál A2(CH2) = vedlejší zvuková modulace (originální jazyková verze). Zvuková modulace obou kanálů je do 0 dB.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/772/dualni-zvuk-u-galaxie-sport/