Seznamte se: Kaon XSC 320 ANV – 2.část
Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 23.10.2003
V úvodní části jsme představili další receiver jihokorejské firmy Kaon Media. Jedná se o nový, výborně vybavený receiver s vestavěným dekodérem @Sky crypt a USB rozhraním @Sky Video Link. Dnes si jej podrobně popíšeme.


Po vybalení z pestré krabice, na které jsou vyjmenované základní funkce přijímače určitě každého mile překvapí vzhled a design stříbrné skříňky menších rozměrů (340 x 60 x 250 mm). Shodli jsme se v redakci, že design 520kové a 320kové řady s kulatým displejem na levé straně působí elegantně a nadčasově. Šasi, bočnice, kryt a zadní panel jsou vyrobené z plechu, přední panel je plastový, ale ve stejné stříbrné barvě, takže si na první pohled nevšimnete rozdíl v materiálu.

Levé straně vévodí velký kruhový otvor se stříbrným okrajem, za kterým se skrývá 4 místný LED displej. Ve stand by stavu na něm svítí hodiny, které se sami nastavují z informací vysílaných s programem, může tedy dojít i k případnému posunu podle časové zóny při sledování cizokrajných stanic. Hodiny se povypnutí síťového vypínače na zadní stěně receiveru úplně vynulují, nejsou zálohované, což však nevadí, protože se po zapnutí rychle načtou časové údaje z datového streamu vysílaného programu.

Nalevo vedle displeje je umístěno tlačítko vypnutí do pohotovostního stavu (stand by), ve středu přístroje najdeme geometricky uspořádaná malá tlačítka pro pohyb v menu a základní ovládání funkcí receiveru i bez dálkového ovladače. Prostřední kulaté tlačítko OK potvrzuje funkce, vlevo jsou tlačítka MENU a < VOL – pro vyvolání nabídky na obrazovce, pohyb v menu doleva a snížení hlasitosti. Vpravo najdeme tlačítka VOL + > a EXIT, sloužící pro pohyb v menu doprava, zvýšení hlasitosti a zrušení funkcí (opuštění menu apod.). Pod tlačítkem OK je tlačítko V CH – pro pohyb v menu směrem dolů a přepínání předvoleb směrem k nižším pozicím, nad ním je poslední tlačítko ^ CH + pro pohyb v menu nahoru a přepínání předvoleb k vyšším číslům.

Na pravé straně čelního panelu receiveru jsou sklápěcí dvířka, ukrývající štěrbinu čtečky universálního modulu @Sky crypt pro vložení přístupové karty (smart card) a dvě šachty CI pro vložení libovolného modulu (CAM).

Na zadní straně najdeme dva konektory F, horní je pro připojení LNB, spodní slouží jako výstupní smyčka na další receiver. Vedle něj je umístěný „počítačový“ konektor SUB 9 sériového portu RS 232, který využijeme pro download nového firmware a editaci předvoleb. Nad ním je čtvercový konektor USB. Jak už jsme se zmiňovali v úvodní první části testu, receiver má totiž zabudovanou novou funkci @Sky Video Link. Po propojení kabelem mezi tímto USB konektorem a USB konektorem ve stolním počítači anebo notebooku můžeme pomocí software @Sky video link dálkově ovládat satelitní přijímač z počítače anebo zaznamenávat přijímané televizní a rozhlasové pořady na hard disk počítače ve formátu MPEG 2 či VCD (Video-CD, tedy MPEG 1). Popis toho software si necháme do některé z příštích částí testu.

Dále na zadním panelu najdeme bohatě vybavené připojovací rozhraní k domácí video/audio soupravě. Jsou to dva konektory SCART se zapojením CVBS i RGB, 2x CINCH audio L a R kanál, CINCH video a CINCH s výstupem 12V k napájení externích přepínačů (switchů), nastavitelném v menu pro každou předvolbu (družici). Pro televizory bez konektorů SCART jsou zde vstupní IEC konektor 75 ohm pro připojení pozemní TV antény a výstupní IEC konektor 75 ohm výstupu signálu z modulátoru, nastavitelného v menu na celé UHF IV. A V. TV pásmo (21.-69. kanál, v normě PAL B/G, I, D/K, SECAM L a NTSC M). Pro připojení AV receiveru domácího kina použijeme SPIDF digitální zvukový výstup. Přijímač pošle na optický konektorem TOS link signál PCM, Dolby Digital 2.0 i 5.1, samozřejmě, pokud jej satelitní stanice vysílají. V pravé části zadního panelu je umístěn síťový vypínač a síťová napájecí šňůra.

Dálkové ovládání je přehledné a přestože obsahuje 45 tlačítek, nebude jeho používání po krátkém zácviku činit obtíže. Vlastně je jich funkčních o 8 méně, v dolní části jsou na odděleném bílém podkladu sdružena ovládací tlačítka pro ovládání PVR funkcí, tedy záznamu na hard disk, které testovaný přístroj neobsahuje. Začněme ale popořadě od shora. Úplně nahoře vlevo je tlačítko MUTE, vpravo pak červené tlačítko STAND BY. V druhé řadě následují tlačítka TV/RADIO pro přepínání TV a rozhlasových předvoleb, TV/STB přepíná signál na konektoru SCART na zadním panelu receiveru, P.STD přepíná standard televizní normy při příjmu a P.SIZE mění velikost obrazu 4:3/16:9. Následují tlačítka A.L/R k změně audio výstupu (levý, pravý kanál nono/stereo) a A.LANG kterým si vybíráme řeč programu, pokud je možnost výběru z více jazykových mutací. Jinou barvou jsou odlišené dvě dvojice tlačítek – CHANNEL pro změnu předvoleb a VOLUME pro změnu hlasitosti. Ve střední části dálkového ovládání dominují velká „směrová tlačítka“ - směrový kříž pro pohyb v menu, zde spíše ve tvaru čtyř čtvrtkruhů, uprostřed je potvrzovací tlačítko OK. Nad nimi jsou do oblouku uspořádaná bílá tlačítka pro funkci RECALL (předchozí poslední sledovaná předvolba), EPG (elektronický programový průvodce), EXIT a zobrazení MENU.

Dále na ovladači najdeme čtyři barevná „teletextová“ tlačítka, která ale mají přiřazena i další funkce. Červené SUBT/TEXT zapíná titulky či teletext, zelené aktivuje menu pro výběr satelitů, žluté se značkou hodin zapíná funkci timeru a modré INFO spustí OSD s informacemi o kanálu. Ve spodní části je deset číslicových tlačítek 0 …9 pro přímou volbu předvoleb a zadávání numerických hodnot při ladění, dále zde nalezneme tlačítko SLEEP pro nastavení opožděného vypnutí receiveru a PAUSE, sloužící pro ”zmrazení” - zastavení obrazu.


Tolik popis receiveru ze vnějšku, ještě před jeho zapnutím a popisem menu a obsluhy se ještě v krátkosti podíváme na základní technické údaje:

Satelitní receiver Kaon XSC 320 ANV – Extreme je určený k příjmu MCPC i SCPC satelitních digitálních kanálů, přenášených v Ku (11-12,5 GHz) i C (4 GHz) pásmu. Použitý tuner s jedním vstupem má rozsah 950-2150 MHz a zpracuje datové toky (SR) 2-45 Mbaud s poměrem chybové korekce (FEC) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. Systém ovládá rychlý procesor STi 5518, k dispozici je flash memory 1Mbyte a SDRAM paměť 8 Mbyte. Celkem je pro uživatele k dispozici až 9000 předvoleb a 60 satelitních pozic pro uložení TV a R stanic.


Pokračování příště

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/776/seznamte-se-kaon-xsc-320-anv-2-cast/