Slovensko zo satelitu - 1.časť
Autor: Redakcia , e-mail: redakcia@satcentrum.com Přidané: 07.10.2001
Seriál začneme u verejnoprávnej, či skôr štátnej Slovenskej televízie STV. Písal sa rok 1996, kedy po prvý krát zástupcovia STV oficiálne zverejnili svoj záujem vysielať prostredníctvom satelitu. Dnes sa píše rok 2001 a STV stále zo satelitu nevysiela.

Po prvý krát sa stanovisko STV k príprave vysielania cez satelit objavilo v časopise Solid Europe 8/96: ”Dňa 13.3.1996 podpísal ústredný riaditeľ STV PhDr. Jozef Darmo a riaditeľ Slovenských telekomunikácií (ST) Ing. Peter Valent zmluvu, v ktorej sa obe inštitúcie zaviazali uzatvoriť budúce zmluvy o zabezpečení prenosu a vysielania televízneho programu STV z pozemnej vysielacej stanice cez transpondér na príslušnej družici.”

V čase podpísania tejto zmluvy, vysielala zo satelitu len jedna slovenská stanica a to VTV (VašaTeleVízia), ktorá už v tomto období dávala najavo svoje existenčné problémy. Takmer rok predtým, 16.1.1995 sa uskutočnilo pokusné vysielanie inej slovenskej stanice DCTV (Danubius Cable Television). Rozhodnutie STV začať vysielať zo satelitu dávalo televíznym divákom nádej, že ide o pokračujúci trend a na orbit sa dostane ďalšia v slovenčine vysielajúca stanica, ktorá spestrí satelitnú ponuku. Naviac, začalo sa hovoriť o privatizácií pozemného okruhu STV2.

V podpísanej zmluve sa uvádzal záväzok uzatvoriť zmluvu o zabezpečení prenosu a vysielania analógového signálu programu STV z pozemnej vysielacej stanice cez transpondér na družici Eutelsat II-F2 (na pozícii 10 stupňov východne) a to na dobu určitú od 1.10.1996 do vypustenia a sprevádzkovania satelitu Hot Bird 4 a odovzdania transpondéra Eutelsatu na využívanie a do vybudovania a spostredkovania pozemnej vysielacej stanice. Zmluvné strany mali túto zmluvu uzatvoriť do 31.5.1996.

Cena, ktorú mala STV ročne platiť bola stanovená na 240 mil. Sk a mala byť vyplácaná z koncesionárskych poplatkov. K otázke, koľko ľudí bude môcť satelitný signál prijímať sa televízia vyjadrila v zmysle, že to nie je podstatné. Primárnou otázkou bola otázka prestíže, aby bola Slovenská televízia v ”satelitnom” éteri. Vysielanie malo byť určené hlavne pre zahraničných slovákov, teda mala to byť služba pre ľudí, čo neplatia koncesionárske poplatky.

Predmetom zmluvy bol aj záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu o zabezpečení prenosu a vysielania analógového signálu programu STV z pozemnej vysielacej stanice cez transpondér na družici Hot Bird 4 (na pozícií 13 stupňov východne) s možnosťou neskoršieho prechodu na digitálne vysielanie. S uzatvorením tejto zmluvy, na obdobie predpokladanej životnosti satelitu (12 rokov), sa ráta do 31.7.1997 a so sprevádzkovaním tohto satelitu v poslednom štvrťroku 1997.

Stále však nebolo jasné, čo sa bude cez satelit vysielať, keďže STV vyrábala 2 stanice: STV1 a STV2, a zmluva na satelitné šírenie bola podpísaná iba na jednu stanicu. Do úvahy prichádzali 2 varianty v závislosti od toho, či povolí NR SR privatizáciu druhého okruhu STV. Ak by k privatizácii došlo, tak by sa cez satelit šírila stanica STV2. Ak by k privatizácii nedošlo, tak by sa vytvoril tretí program.

V čase, keď malo dôjsť k spusteniu skúšobného satelitného vysielania však došlo k pohybu na politickej scéne a v Slovenskej televízii nastúpila tzv. ”Kubišova éra”. Nový ústredný riaditeľ už nemal záujem pokračovať v spolupráci s ST a o satelitné šírenie sa mal postarať súkromný Telenor Slovakia. V máji 1997 sa začalo s testovaním vysielania, na ktoré boli vyčlenené financie zo štátneho rozpočtu. Pre účel testovania vznikla stanica s pracovným názvom TV Slovakia. Ale o tom, až v pokračovaní.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/78/slovensko-zo-satelitu-1-cast/