Európska medzinárodná tv stanica - ALFA TV
Autor: Redakcia , e-mail: redakcia@satcentrum.com Přidané: 20.10.2001
V prvej polovici 90-tych rokov vznikla myšlienka vytvoriť televíznu stanicu celoeurópskeho charakteru, ktorej cieľom by bolo podporovanie vzájomného spoznávania sa a spolupráce zúčastnených krajín v oblasti kultúry, ekonomiky, histórie a súčasnosti.

Oficiálny názov pre novú stanicu znel Alfa TV - The Cooperation Channel a na jej vzniku sa zúčastňovalo 25 európskych krajín, Slovensko a Česká republika nevyjímajúc. Základná programová ponuka vychádzala z ústrednej myšlienky TV stanice - podporiť európsku filmovú tvorbu, ako aj európsku kultúru všeobecne.

Prvé pilotné vysielanie

Po prvýkrát prebiehalo vysielanie dňa 2.8.1995 na družici Hot Bird 1 (13º východne), frekvencia 11,080 GHz, polarizácia V. V ten deň sa dopoludnia aj popoludní viackrát odvysielali zábery z medzinárodného zasadania ohľadom projektu ALFA TV s podtitulom „televízna stanica pre tretie tisícročie” . 25 zúčastnených krajín Európy vrátane Slovenska deklarovalo podpisom svojich zástupcov účasť na vytvorení spoločného satelitného kanálu so zámerom podporovať rozvoj jednotnej Európy a jej kultúrnych hodnôt. Každý účastník zvlášť mal možnosť vyjadriť svoje oficiálne stanovisko pri slávnostnom podpisovaní dohody. Okrem všeobecných oficiálností napríklad slovenský zástupca správne uviedol obavy z toho, či pri takomto množstve partnerov nevzniknú rozpory v tom, kto bude do vysielania vstupovať prvý, kto posledný a pod. To, že udalosť prebiehala v Budapešti vyplynulo až z neskorších záberov, keď vtedajší premiér Horn predniesol názor v zmysle, že sa zakladá nová etapa európskych vzťahov a všetko úsilie by malo smerovať k zjednoteniu Európy tak, aby my všetci, ktorí tu žijeme, sme sa cítili Európanmi. Konkrétne termíny začiatku pravidelného vysielania sme sa však nedozvedeli (vysielanie sa ukončilo v ruštine) a celá akcia vyznela podľa mňa príliš honosne a so zbytočným luxusom.

Druhé pilotné vysielanie

Ďalšie pilotné vysielanie sa uskutočnilo 26.6.1998 o 1:00 hod. SEČ na satelite Eutelsat II-F3 (16º východne). Pre vysielanie bol použitý transpondér 33, downlink s frekvenciou 11,596 GHz, polarizácia H (EX - DUNA TV). Vysielanie pokračovalo až do 19:00 hod. toho istého dňa. Zvuk bol vysielaný na rôznych podnosných, a to: 6,60 MHz - rusky, 7,02 MHz - poľsky, 7,38 MHz - maďarsky. Na frekvencii 7,56 MHz sa vysielalo v originálnom jazyku. Vysielanie otvoril príhovorom generálny riaditeľ UNESCO F. Mayor. Z českej tvorby bol napríklad odvysielaný film „Vesničko má středisková”.

A ako to pokračovalo ďalej?

Bohužial nijako. Ale myšlienka to je a bude podľa mňa naďalej aktuálna. Veď vo všetkých európskych krajinách sa točia zaujímavé filmy, či už vo veľkom (Francúzsko) alebo v minimálnom množstve (Slovensko). Ich odvysielanie v iných krajinách zabezpečujú zatiaľ najmä verejnoprávne stanice. Tie si však nemôžu dovoliť vysielať ich vo väčšom množstve a častejšie z dôvodu malej konkurencieschopnosti voči komerčným staniciam.

Snaha spojiť západnú a východnú Európu prostredníctvom spoločného satelitného vysielania sa teda na prvýkrát nepodarila, ale snáď nie je ešte všetkým dňom pre projekt Alfa TV koniec.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/87/europska-medzinarodna-tv-stanica-alfa-tv/