Sledovanosť TA3
Autor: tlačová správa , e-mail: uhrinovag@ta3.com Přidané: 24.10.2001
Spravodajská televízia TA3 dnes oficiálne zverejnila výsledky prieskumu sledovanosti, ktorý pre TA3 zrealizovala spoločnosť GfK Slovakia.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 24 - 30 septembra 2001 na
reprezentatívnej vzorke 1047 respondentov, vo veku 15 - 79 rokov v rámci Slovenskej republiky. Z prieskumu vyplýva, že 59,1 % respondentov počulo o novom subjekte na našom mediálnom trhu a z nich 90,2 % presne pomenovalo stanicu vlastným názvom - TA3.
33,3 % respondentov na Slovensku má možnosť sledovať vysielanie novej stanice TA3 a z nich 86,5 % túto možnosť aj využilo. Do 30. septembra 2001 videlo vysielanie TA3 28,8 % všetkých respondentov.

V týždni, kedy sa prieskum realizoval, dosiahla kumulatívna denná
sledovanosť stanice TA3 hodnoty v intervale od 13 - 15 %, to znamená, že dané percento divákov na Slovensku videlo v určitom dni vysielanie tejto stanice.

V čase od 18 - 20 hod sledovalo vysielanie tejto stanice 7,2 %
respondentov. Takmer 85 % divákov TA3 bolo s jej vysielaním spokojných. 31,5 % zo všetkých opýtaných vyjadrilo záujem sledovať vysielanie TA3 odteraz každý deň.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/91/sledovanost-ta3/