Praktické zkušenosti při příjmu z pozice 42°E
Autor: Petr Petrášek , e-mail: Petra.sat@seznam.cz Přidané: 01.06.2004
Na pozici 42°E nalezneme při pátrání v přehledech satelitních družic dva na orbitě umístěné satelity: TURKSAT 1C a EUROASIASAT 1. Jedná se o družice vysílající převážně, jak už z názvu vyplývá, turecké programy. Určitě však svou skladbou mohou zaujmout i zdejší satelitní „lovce“. Z důvodu praktických zkušeností s realizací příjmu z těchto satelitů v lokalitě našeho hlavního města a okolí, mohu nabídnout při lovu těchto programů několik následujících zkušeností.


Jedná se o dva satelity s poměrně odlišným vyzařovaným výkonem i vyzařovacím diagramem. Na stránkách přehledů sat programů zjistíme, že vyzařovací diagram je v podstatě dvojí: evropský svazek(West Beam) a asijský svazek(East Beam). Obě družice jsou specifické poměrně rychlými změnami počtu aktivních transpondérů i jejich parametry . Nové programy zde přibývají i ubývají poměrně často. Jejich celkový počet se však probíhajícími změnami stále zvětšuje. Vše, co zde vysílá, je již převážně v digitálu, jen jeden program (Show TV) ještě ke dnešnímu dni nepřešel na této pozici do MPEG-2 a stále vysílá v systému PAL. Kromě něj je zde, pravda, v analogu ještě několik dalších, avšak ty již paralelně vysílají i v digitální podobě. Programová skladba je zde bohatá, od sportu (Supersport, Jokey Kulubu, přenosy na Star či TRT) přes různé zábavné pořady (bývají na: ATV, Kanal 7, Kanal D, Show TV, TGRT), zpravodajství (CNN Turk, BBC World, NTV, CNBC-e, TV-8), hudba (Kral TV, Dream TV, Viva, Flash, Tatlises TV, Yeni TV, Yoy TV, 10TV), až k filmům, které zde nalezneme opravdu na mnoha stanicích.

Někteří provideři mají během dne dvojí vysílací schema – pro evropské a pro asijské diváky. Jejich skladba je pak pouze část dne totožná (např. obě ATV a TGRT, Kanal D-Kanal D Fun, NTV-NTV int, Kanal 7 – Kanal 7 int). Asijské variace těchto programů pochopitelně zachytíme drtivou většinou pouze v asijském svazku.

Kromě tureckých programů zde však nalezneme například tyto programy: BRT z turecké části Kypru, srbský BK Sat, gruzínské Rustavi2 a Imedi , britský God, arabský Al-Hayat či pakistánský PTV, všechny v evropském svazku. Aktuální změny programů můžeme kontrolovat na programu Euroasiasat promo, kde běží nonstop smyčka s údaji o vysílacích parametrech jednotlivých paketů.

Pro bezproblémový příjem ze samotného Euroasiasatu (West Beam) postačí antena o průměru 80-85cm. Pokud budeme chtít přijímat obě družice a pokusit se přitom i o příjem programů v asijském svazku, použijeme antenu min. 105-120cm (platí pro Středočeský kraj). Směrem na východ se pak podmínky příjmu lepší.

Elevační úhel je samozřejmě oproti Astře nižší a je proto třeba s tím dopředu počítat a zvolit tak vhodné místo pro montáž. Při vlastní instalaci anteny je třeba samozřejmě dobře ukotvit držák či stožár – namáhání větrem je u metrové anteny již velmi znatelné. Při příjmu z této pozice se též dobře prověří vlastnosti použitého LNB. Spektrální analyzer při zaměřování družice pak nemusí být nezbytností, ale opravdu dobrým služebníkem. Zjistíme to nejpozději ve finále naší montáže, kdy je třeba u konveroru opravdu citlivě natočit sklon proti zemské ose - skew. Úhel natočení se může značně lišit u různých provedení konvertorů a nelze ho proto zevšeobecnit. Bez správného seřízení anteny a skew se pak rozlučme s pokusem o příjem v asijském svazku. Vlastní ladění programů na satelitním přijímači bude alespoň z větší části nutno provést manuálně z důvodu častých změn parametrů transpondérů, které tak nebudou v paměti receiveru z výrobního závodu. Digitální programy mají navíc většinou atypické přenosové rychlosti.

Při správném nasměrování anteny, ideálním natočení skew, vhodně zvoleném konvertoru a citlivém přijímači můžeme po provedené montáži a naladění vyzkoušet i příjem programů, vysílajících v asijském svazku. U některých z nich může být příjem problematický, vyžadovat větší velikost paraboly, ale pokud jsme montáž provedli pečlivě, měli bychom i při této velikosti anteny větší část takto označených programů přijímat.


Text a foto Petr Petrášek – Petra.sat@seznam.cz
 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/994/prakticke-zkusenosti-pri-prijmu-z-pozice-42-e/