Digitalny rozhlas na Slovensku - kde to viazne?!
24.05.2013 11:49 • majsat007
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR (MDVRR) stale (zase!!!) len analyzuje. A to podla dokumentov schvalenych vladou v roku 2001 malo byt DAB realitou vo vacsich mestach uz v roku 2006. V 2009 sa tato tema opat otvorila a stanovil sa ciel do konca roka 2013 zrealizovat testy a stanovit podmienky pre pravidelne vysielanie. Podla zakazok, ktore MDVRR v tomto roku zadalo, to opat nevyzera na splnenie cielov.

Príprava skúšobného digitálneho rozhlasového vysielania v systéme T-DAB/T-DAB+
za 37,2 tis. EUR (dodanie do 9 mesiacov)

Predmet zákazky je zameraný na výskum perspektívneho systému pozemského digitálneho rozhlasového vysielania pre pásma TV III/L v súlade s cieľom Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013 schválenej vládou SR uznesením č. 360/2009 pre oblasť pozemského digitálneho rozhlasového vysielania. Projekt bude zahŕňať nasledujúce základné časti:
- Analýza možností realizácie digitálneho rozhlasového vysielania na Slovensku v pásmach TV III/L,
- Výber vhodnej lokality na realizáciu vysielania
- Návrh vysielacej frekvencie
- Návrh parametrov vysielania
- Analýza a návrh vhodných technologických zariadení na vysielanie a príjem
- Výskum možností šírenia rôznych druhov zvukových a dátových služieb v rámci vysielania T-DAB / T-DAB+.

Analýza východísk stratégie zavádzania digitálneho pozemského rozhlasového vysielania
za 25,2 tis. EUR (dodanie do 5 mesiacov)

Projekt bude zahŕňať nasledujúce základné časti:
Analýzu stavu implementácie pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v Európe a vo svete.
Analýzu dokumentov CEPT a národných dokumentov z hľadiska digitálneho rozhlasového vysielania.
Posúdenie potrieb slovenských vysielateľov z hľadiska rozhlasových programových služieb.
Spracovanie námetov a odporúčaní na určenie východísk stratégie zavádzania digitálneho pozemského rozhlasového vysielania.
Poskytovanie odborných konzultácií objednávateľovi, spracovávanie požadovaných analýz.

K dnesnemu dnu vo Vestniku este nevysiel oznam o vybratom uchadzacovi, resp. o zruseni verejnej zakazky.
 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/forum/