IN TV v multiplexe AVISU, nov program v DVB-T
11.12.2015 16:41 • PeterHumax
Dnes sa objavil tento kanl na K44 Bansk Bystrica. Zatia sa jedn o testovacie vysielanie. ;)
 
Reakce (nejnovj jsou nahoe)
OK diky aj v TT kanal 49 ide vetko dobre.

13.12.2015 10:03 • Milan C
OK diky aj v TT kanal 49 ide vetko dobre. :)
 
 
kosak a kladivo

16.12.2015 04:19 • Putin TV
Konpiran televzia. Putin TV
 
 
IN TV screenshot

17.12.2015 05:54 • PeterHumax
http://i.imgur.com/hcIm8O7.jpg
 
 
Ez0vFoJo

23.12.2015 14:52 • BFvhCsVg
Tahle diskuse je exlelcentned uke1zkou "vfdměny dojmů", bez vědome9ho vědomed toho, že neme1te nejen dost zkušenosted, ale ani dost informaced. V tomle ste1tě, kde se fařady jaly propagovat konkurenceschopnost, se tato projevila v plne9 česke9 medře a překročila fanosnou medru. Motivů je nespočet.Abyste mohli pracovat efektivně s jakoukoli metodou (ne1strojem), na to nestačed akademicke9 vzděle1ned, ale často jen ojediněle1 vnedmavost a propracovanost. Teprve opakovane1 sebezkušenost děle1 ne1stroj v rukou člověka použitelnfdm. Bedda te9to metody je v tom, že s jejedmi vysledky te9měř nikdo nepracoval. Ve Zlednske9m kraji sloužila jako diagnf3za. No, jak jinak, když evaluace ve škole1ch opuchla nemoced, zvanou formalismus a nakonec zemřela na smrtedced očistu exministra Dobeše. Proto take9 byly proinvestove1ny milif3ny, bez toho, že by pomohly škole1m pohnout se z medsta.Jinak souhlasedm s obyčenfdm člověkem. Bude se někdo zabfdvat tou opiced? Aby pochopil na jakfdch ze1kladnedch bludech stojed věda, ktere1 vyde1ve1 různe1 prohle1šened?Mirek
 
 
© satCentrum :: esko-Slovensk satelitn a TV domna
http://www.satcentrum.cz/forum/