Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 25.07.2024 - 14:09:57 satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu


Vyhledávání


Škola satelitního příjmu
Jak už z názvu našeho webu vyplývá, jde o odborně-populární web, kde by se měly setkávat různé skupiny užívatelů satelitní techniky. Naší ambicí je, aby si přišlo na své co nejširší spektrum čtenářů, počínaje odborníky, kteří se vyžívají v detailech, až po laiky, kteří potřebují jen zakoupit, zapnout a užívat. A protože už při vzniku tohoto webu jsme si pověděli, že nejvíce asi bude přibývat nováčků, rozhodli jsme se pro ně, a nejen pro ně, připravit jakéhosi průvodce satelitním příjmem. Dnes s potěšenim konstatujeme, že můžeme odstartovat první kapitolu jednoho z našich nejdůležitějších projektů - Školu satelitního příjmu. Víme, že každý, tak jako kdysi i my, musí jednou začínat od nuly a proto se budeme snažit držet populárně-naučného způsobu výkladu. Takže ...

Co se vyučuje v naší škole!

Projekt Škola satelitního příjmu má 3 stupně: Základní škola (vysvětlení základních pojmů a popisů komponentů), Škola mistrů (rozšíření vědomostí v oblasti dekódování, motorických natáčecích systémů, ...) a Bakalářská škola (nasazení teorie do praxe), přičemž každý obsahuje několik tříd a ty budeme postupně absolvovat.


 

4.třída (1.hodina)
Digitálny príjem: Strácate sa v pojmoch a skratkách?
Verze pro tisk
 Úvodní stránka Škola mistrů:

Prvé digitálne satelitné vysielanie na európskom kontinente sa uskutočnilo v Nemecku v polovici roku 1993. Z družice Kopernikus 2 nachádzajúcej sa na geostacionárnej pozícii 28,5 stupňov východne sa uskutočnilo vysielanie desiatich tv staníc z jedného transpondéru. Teda z transpondéru, ktorý dovtedy dokázal zabezpečiť prenos len jednej analógovej tv stanice.


Než si povieme viacej z oblasti digitálneho vysielania, zhrnieme si najrozšírenejšie skratky a pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame:


 • STB (Set Top Box)

 • Označenie digitálneho satelitného prijímača.

 • DVB (Digital Video Broadcasting)

 • Označenie pre európsky MPEG štandard. Ďalšie písmeno, ktoré nasleduje za slovom DVB charakterizuje prenosovú cestu (S-satelitná, T-terestriálna, C-káblová), teda DVB-S, DVB-T a DVB-C.

 • MPEG (Moving Pictures Experts Group)

 • Názov pracovnej skupiny, ktorá od roku 1988 pracuje na štandarde pre prenos videa, audia a dát.

 • MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Layer 2)

 • Digitálny formát. Najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s.

 • QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
 • Spôsob digitálnej modulácie.

 • HDTV (High Definition Television)

 • Je to zadefinovaný budúci systém televízie a počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú dnes u klasickej televízie.

 • SCPC (Single Channel Per Carrier)

 • Jediný kanál vysielaný na frekvencii. Je to ekonomickejšia cesta pre vysielateľov, pričom za použitia tohto systému, môže cez jeden transpondér vysielať naraz nezávisle niekoľko paketov. Často sa to používa pre rádiové a prenosové kanály.

 • MCPC (Multi Channel Per Carrier)

 • Vysielanie viacerých kanálov z transpondéru (na jednej frekvencii).

 • FTA (Free To Air)

 • Označenie pre nekódované vysielanie.

 • CAS (Conditional Access System)

 • Systém podmieneného prístupu. Je to označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti.

 • CAM (Conditional Access Module)

 • Dekódovací modul systému podmieneného prístupu.

 • CI (Common interface)

 • Rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače dostupné na trhu buď toto rozhranie vôbec nemajú (FTA prijímače), prípadne majú 1 CI slot alebo 2 CI sloty. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc.

 • OSD (On Screen Display)

 • Menu na obrazovke. Pri komunikácii s digitálnym prijímačom sa používa ako rozhranie medzi užívateľom a prijímačom menu na obrazovke. K dispozícii je niekoľko jazykov medzi ktorými sa čoraz častejšie objavuje aj čeština alebo slovenčina. Štandardne majú všetky prijímače k dispozícii minimálne angličtinu a nemčinu.

 • EPG (Electronic Program Guide)

 • Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch. Väčšina tv staníc ponúka prostredníctvom EPG televízny program svojej stanice na niekoľko dní dopredu. Užívateľ si môže vybraný program označiť a prijímač mu ho tesne pred jeho vysielaním pripomenie, či rovno naň prepne (v závislosti od nastavenia tejto funkcie).

 • SR (Symbol Rate)

 • Symbolová rýchlosť. Predstavuje počet symbolov, ktoré prejdú systémom (multiplexom). Bežne sa uvádza v symboloch/s resp. v Ms/s (Msymboloch/s). Pre symbol sa taktiež uvádza označenie Baud = počet symbolov/s. V satelitnej digitálnej televízii je najbežnejší údaj SR 22000 a SR 27500 pre pakety MCPC. SCPC využívajú SR nižšie než 10000 Ms/s. Uvádzané rozsahy digitálnych prijímačov sa pohybujú v rozmedzí od 1 Ms/s do 45 Ms/s. Výnimkou sú prijímače určené pre príjem niektorej pay-TV platformy. Napríklad prijímač Philips DSX 6010 má dolnú hranicu SR až okolo 10Ms/s, prijímače pre Sky Digital majú možnosť nastavenia dokonca iba dvoch volieb SR 22000 a 27500.

 • FEC (Forward Error Correction)

 • Pomer korekcie chýb pri prenose digitálneho signálu. Do prenášaného signálu sú pridané informácie o nadbytočnosti informačného signálu. Ich úlohou je rozpoznať chyby, ktoré vzniknú počas prenosu. V praxi sa stretávame zvyčajne s hodnotami 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. Digitálne prijímače podporujú všetky uvedené FEC.

 • A-PID (Audio Packed IDentification)

 • Jednotlivé audio nosné tv programov alebo rádio staníc v digitálnych paketoch musia byť vzájomne identifikované. Túto identifikáciu zabezpečuje štvormiestne číslo, v hexa-decimálnej sústave sú to teoreticky možné kombinácie 0000 - FFFF. Je to dôležité najmä preto, aby sa programy v rôznych SCPC paketoch vysielajúcich z jedného transpondéru vzájomne neprekrývali, resp. nerušili.

 • V-PID (Video Packed IDentification)

 • Jednotlivé tv stanice prenášané v jednom digitálnom pakete musia byť vzájomne identifikované. Obdoba vlastnosti pre Audio PID.

 • ID (Identification)

 • Identifikačný reťazec označujúci či ide o providera, transpondér, kanál alebo službu.

 • TID (Transponder Identification)

 • Identifikačný reťazec pre transpondér.

 • CHID (Channel Identification)

 • Identifikačný reťazec pre kanál.

 • SID (Service Identification)

 • Identifikačný reťazec pre službu (servis).

 • PMT (Program Map Table)

 • Nesie informácie o programe.

 • NIT (Network Information Table)

 • Tabuľku NIT vystavuje operátor paketov. Spoločne s PMT (Program Map Table) uvádza technické údaje služieb, obsiahnutých v jednom alebo vo viacerých multiplexoch.

 • PCR (Program Clock Reference)

 • Je to časová značka, ktorá je vysielaná spolu s televíznym signálom najmenej jeden krát za 100 ms v informačnom toku za účelom synchronizácie s dekóderom. 

 • DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

 • Signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat, ktorý sa používa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu motorického DiSeqC natáčania paraboly.

 • HDD (Hard Disk Drive)

 • Médium v satelitných prijímačoch na ktoré je možné zaznamenať vysielaný program. Prijímače s HDD umožňujú zaznamenávať a prehrávať vysielanie uložené na uvedenom médiu.

 • RS-232

 • Sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za účelom nahrania nového softvéru, alebo úpravy settingu.

 • USB

 • Univerzálne sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za rovnakým účelom než RS-232 len na vyššej rýchlosti. Naviac cez toto rozhranie je možné pri niektorých modeloch prijímačov prenášať aj dáta z HDD do počítača.

 • USALS

 • Tento údaj pri digitálnom prijímači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorom reagujúcim na povel Goto X stačí v prijímači zadať iba zemepisnú polohu miesta príjmu. To značne zjednodušuje inštaláciu a nastavenie natáčacieho zariadenia.


  ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
  Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist