Škola
1.semestr (1.přednáška)
Chystám sa inštalovať

Počet nainštalovaných satelitných súprav neustále rastie. Stači sa porozhliadnuť po okolí svojho bydliska aby sme zistili, že takmer každá domácnosť bez káblovej prípojky už vlastní prijímací satelitný komplet. Mnoho ľudí si necháva komplet nainštalovať odbornou firmou, avšak nemalá skupina ľudí sa odhodlá urobiť si inštaláciu svojpomocne. Inštalácia nie je ničim zvláštna a využívajú sa pritom pracovné nástroje a materiály, ktoré bežne nájdeme doma (skrutkovače, imbusové kľúče, izolačné pásky atď.). V neposlednom rade je to samotný televízny prijímač.

Obr.1 - S pohárikmi slivovice sa montovala parabola vo filme Dedictví aneb K...
Určite poznáte film Dedictví aneb K ... s Bolkom Polívkom, v ktorom mu dvaja odborníci montujú prijímací komplet. Ich výrazy "skus zväčšiť eleváciu" či "potoč viacej doľava" spadajú do slovníka, do ktorého budeme musieť aj my počas inštalácie načrieť. Nie je nutné aby sme okopírovali ich systém namontovania, nakoľko metóda keď jeden točí anténou a druhý sleduje obraz a hlási aktuálny stav, je metóda určená pre ľudí s vysokým stupňom trpezlivosti. Pokiaľ inštalujeme komplet, a to obzvlášť po prvýkrát, anténu skôr nasmerujeme a doladíme na maximálny príjem ak to budeme robiť sami za pomoci sledovania obrazu na televíznom prijímači. Avšak aj ďalšie ruky osôb zúčastňujúcich sa inštalácie určite nezostanú vo vreckách.

Počas inštalácie musíme myslieť aj na zásady bezpečnosti pri práci, pretože či už pád z rebríka, zo strechy domu alebo zasiahnutie elektrickým prúdom môžu byť v najhoršom prípade smrteľné. Netreba preceňovať svoje sily a pokiaľ situácia inak nedá a musíme napríklad anténu namontovať v štíte domu vo výške niekoľkých metrov nad zemou, treba sa istiť lanom alebo iným bezpečným spôsobom.

Rovnako nie je vhodné inštaláciu vykonávať počas dažďa, búrky, hustého sneženia, námrazy a pri extrémnych výkyvoch počasia. Tieto faktory ovplyvňujú nielen našu bezpečnosť ale vlývajú aj na prijímaný signál. Výkyvy počasia budeme neskôr pri analógovom príjme vnímať ako tzv. "drop-outs" (rybičky) v obraze, alebo pri digitálnom príjme ako štvorčekovanie a mrznutie obrazu.

Konzola, držiak alebo anténny stožiar, na ktorom bude parabola umiestnená by mali byť rozhodne uzemnené. Pri zasiahnutí zariadenia úderom blesku sa nám minimálne na neuzemnené zariadenie nebude vzťahovať domová poistka.

Obr.2 - Nikdy nezabúdajte na svoju bezpečnosť pri práci.
Konektory a iné spojovacie prvky chránime pred vplyvom poveternostných podmienok izolačnou páskou. Našli sa aj ľudia, čo v snahe chrániť konvertor pred dažďom ho zabaľovali do mikroténového sáčku. Výrobný štítok nalepený na vrchu bol síce ešte dlhú dobu čitateľný, ale medzičasom mohla vlhkosť v sáčku spôsobiť zlýhanie elektrických obvodov v konvertore a definitívne ho vyradiť z činnosti. Občas sa nám dobre zmlýšľané plány nemusia vyplatiť. Konvertory sú stavané do poveternostných podmienok a nie je ich nutné dodatočne chrániť.

Vidíme síce, že progresívne metódy sa nasadzujú aj vo výrobe parabol, ale nakoniec sa korózia usadí aj na našej anténe. V tomto prípade treba preventívne ošetrovať kovové časti paraboly - najmä úchytný svorkový systém.

Na trhu existujú rôzne pomôcky, ktoré uľahčujú proces nastavenia antény a naladenia signálu zo satelitu. Sú to najmä merače satelitného signálu. Pokiaľ sa ale chystáme nainštalovať iba jeden komplet, určite si vystačíme aj bez tejto pomôcky a ušetríme na jej zakúpení. Preto je žiadúce aby sme mali blízko montovanej paraboly umiestnený satelitný prijímač s televíznym prijímačom, na ktorý budeme mať počas inštalácie dobrý výhľad.


Nabudúce si povieme ako si správne vybrať miesto pre náš vlastný analógový prijímací komplet a ako si ho sami svojpomocne namontujeme a nastavíme.
Marek Rybár
03.06.2002© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/skola/