Škola
3.třída (2.hodina)
Konvertory pro C pásmo

Obr.1 - Feedhorn a polarizér pro konvertor pro C pásmo
V minulé hodině jsme probírali konvertory pro Ku pásmo. Dnes se budeme věnovat konvertorům pro C pásmo. Konvertory pro C pásmo jsou podobné jako pro Ku, avšak mají větší průměr vlnovodu. Je to kvůli tomu, že délka přijímané vlny je u C pásma větší. Taktéž jako u konvertorů pro Ku pásmo i tady je přijímané pásmo 3,4 - 4,2 GHz převáděno do rozsahu 950 - 1750 MHz. Lokální oscilátor je naladěn na kmitočet 5 150 MHz.

A jak vypadá LNB pro C pásmo? Na rozdíl od v minulé hodině popsaných typů konvertorů pro Ku band se pro toto pásmo používají "klasické" LNB v hojnější míře. Samozřejmě, že doplněné o polarizér a ozařovač. Pásmo C je nejlépe zpracovatelné klasickými mechanickými polarizéry. O nich si více povíme v další hodině. O C pásmu je známo, že nejrozšířenější je v zemích Asie, asi stejně tak jako u nás pásmo Ku a dá se tam přijímat i na 60 cm paraboly. Třeba říci, že i zde se dnes přešlo na výrobu konvertorů typu monoblok, tedy takových, kde je ozařovač a konvertor spřažený do jednoho celku a polarizace je přepínána elektricky po kabelu.

Obr.2 - Chaparral Corotor II Plus - kombinovaný C&Ku corotor
Rozdíl oproti Ku pásmu je v hodnocení šumu konvertoru. Zatímco u Ku pásma se používá označení šumové číslo, tady se setkáváme s pojmem šumová teplota. A tak pokud u C konvertoru nalezneme označení šumu 20K, 17K, 15K či dokonce 13K (Kelvinů), znamená to, že se pohybujeme v šumových číslech od cca 0,7 dB až po 0,3 dB. To už jsou ale velmi špičkové hodnoty, se kterými se u nás dají přijímat např. hlavní ruské programy vysílající v analogu, či po drobné úpravě v ozařovači některé exotické digitální programy i na 1 metrovou parabolu. Běžně historicky je k příjmu C pásma používána středová parabola s průměrem minimálně 160 - 180 cm. Vývoj konvertorů i parabol však spěje k tomu, že i parabola 120 cm by se mohla v tomto pásmu stát universálním nástrojem úspěchu.

Obr.3 - C/A PLL25LNB CBAND LNB konvertor (California Amplifier) pracující v pásmu 3,4 - 4,2 GHz
Pokud jste zvládli Ku pásmo a bádáte kam dál, pak C pásmo vás svojí zejména jihoamerickou exotikou zafixuje u satelitu natolik, že časem budete přemýšlet nad tím, jak přijímat obě tyto pásma s jedním konvertorem. Toto badatelství se šířilo koncem 80.let minulého století z Ameriky, kdy se začaly i u nás používat tzvn. corotory (korotory).

Co je to korotor?

Jedná se o integrovaný ozařovač pro Ku i C pásmo, opatřený mechanickým polarizátorem. Jinak je korotor osazen přírubovými "klasickými" konvertory na C a Ku pásmo. Jedna z finálních verzí byla opatřena dokonce ještě anténkou a konvertorem na S pásmo.

Výhodou tohoto poměrně hmotného zařízení (cca 1,5 kg) je univerzálnost i pro příjem kruhové polarizace a možnost doladění různých odchýlených polarizací především z velmi slabých družic. Nejznámějším modelem je asi Chaparral Wide Band III, podobné výrobky nabízela i firma California Ampl. a některé další výrobci.

Obr.4 - Crystal Pak 517 - C/Ku ozařovač s LNB
Jen pro zajímavost, vzhledem k tomu, že současné novější generace satelitů vysílají polarizačně kvalitněji a s větším výkonem, vyvinula skupina nadšenců (www.tel-satexp.cz) zařízení nazvané LNB Uniband. Jde o kombinovaný konvertor pro příjem Ku a C pásma s šumem konvertorů 0,6 dB a 17K. Konvertor i polarizér je ovládán plně elektricky po kabelu bez nutnosti použití dalších kablíků a plně tak supluje mechanické prvky uvedené v předcházejícím odstavci. A lze jej použít i na offsetové paraboly.

Většina moderních digitálních satelitních přijímačů už bývá na příjem C pásma předprogramovaná výrobcem. No i pokud máte přijímač pouze s jedním vstupem a k tomu vývod na ovládání 0/12 V, lze před přijímač předřadit jednoduchý přepínač a přijímat pásmo C i Ku bez toho, aniž bychom museli přívody od konvertorů manuálně přepínat.
Dr.Vladimír Mazálek, Ing.Václav Hrubec
25.02.2002© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/skola/