Škola
7.třída (7.hodina)
Nalaďte si: Slovenské stanice / Slovak Link

Obr.1 - TA3 (Intelsat 707 - 1 st. záp.)
Slovenské nekódované satelitné stanice dnes spočítame veľmi rýchlo. Sú totiž len dve. Je to spravodajská stanica TA3 a hudobný kanál MusicBox. Obe stanice možno nájsť na družici Intelsat 707 (1 st. záp.) v pakete Telenor Slovakia.

TA3 je prvá spravodajská televízia na Slovensku, ktorá začala vysielať 23. septembra 2001 o 18:00 hod. Náplň vysielania tvoria polhodinové spravodajské bloky s informáciami z domova, zo zahraničia, z oblasti ekonomiky, športu a financií. Vo vysielacej štruktúre tiež nechýbajú politické, ekonomické magazíny a relácie.

Obr.2 - MusicBox (Intelsat 707 - 1 st. záp.)
MusicBox je interaktívna hudobná stanica, ktorá hrá videoklipy na želanie. Stanica začala vysielať 30. novembra 2002. O odvysielaní videoklipov rozhodujú priamo diváci prostredníctvom telefonátu alebo SMS. Čím viacej hlasov získa sladba, tým je skôr odvysielaná.

Ďalšie nekódované stanice Slovensko nemá. Štátne kanály STV sú síce tiež dostupné zo satelitu, avšak nachádzajú sa v zakódovanom digitálnom pakete Slovak Link. Paket Slovak Link prevádzkujú Slovenské telekomunikácie (Slovak Telecom) cez družicu EuroBird 1 (28,5 st. vých.), teda cez rovnakú ako využíva český paket Czech Link. Ako kódovací systém sa používa CryptoWorks.

Obr.3 - Karta pre príjem paketu Slovak Link (CryptoWorks)
Prístupovú kartu Slovak Link si môže zakúpiť iba na Slovensku žijúca fyzická osoba, resp. na Slovensku pôsobiaca právnická osoba. Kartu je možné používať iba na území Slovenska. Maloobchodná cena je cca 3990 Sk. Jedná sa o jednorázový poplatok. Karty sú predávané v takzvanom transportnom režime, teda v režime dočasnej aktivácie po zasunutí do dekódera (karta bude aktívna 44 dní). Pri kúpe karty obdrží kupujúci aj návod na použitie karty a žiadosť o aktiváciu pre koncového zákazníka. Túto žiadosť je potrebné zaslať na adresu uvedenú v žiadosti. V prípade, že nebude riadne vyplnená a podpísaná žiadosť odoslaná do 30-tich dní od prvého zasunutia karty do prijímača, bude táto karta po uplynutí 44 dní automaticky zablokovaná.

Obr.4 - STV 1 (EuroBird 1 - 28,5 st. vých.)
V pakete Slovak Link sú dostupné oba kanály STV 1 a STV 2 slovenskej verejnoprávnej televízie. Od 1. januára 2004 má STV atraktívnejšiu programovú štruktúru, no naďalej si zachováva poslanie verejnoprávnej televízie. V pakete je ešte dostupná súkromná televízna stanica Markíza. Markíza má na slovenskom televíznom trhu dominantné postavenie. Divákov v dobe jej vzniku oslovila programovou ponukou dovtedy známou len z nemeckých satelitných kanálov. Jej pozícia bola mierne oslabená príchodom ďalšej súkromnej stanice JOJ, ktorá vysiela cez paket Telenor Slovakia, avšak stanicu JOJ nie je možné z tohoto paketu individuálne prijímať. To isté platí aj o televíznej stanici TVA, špecializovanej na obchodné správy, ktorá je distribuovaná do káblových rozvodov prostredníctvom družice a taktiež chýba možnosť individuálneho príjmu.

Pozícia 28,5 st. východne - EuroBird 1:

Obr.5 - Markíza (EuroBird 1 - 28,5 st. vých.)
  fr. 12,643 GHz/H (SR 27500, FEC 3/4) - paket Slovak Link
 • Markíza (*) - všeobecný/zábavný kanál
 • STV 1 (*) - prvý štátny kanál
 • STV 2 (*) - druhý štátny kanál
 • ® rádio stanice:
  • SRo 1 - Rádio Slovensko
  • SRo 2 - Rádio Devín
  • SRo 3 - Rock FM Rádio
  • SRo 4 - Rádio Regina Z/S/V
  • SRo 5 - Rádio Patria M/U
  • FUN Rádio
  • Rádio Expres
  • Rádio TWIST

 • (*) potrebná karta Slovak Link

Pozícia 1,0 st. západne - Intelsat 707:

Obr.6 - STV 2 (EuroBird 1 - 28,5 st. vých.)
  fr. 11,540 GHz/V (SR 26000, FEC 3/4) - paket Telenor Slovakia
 • TA3 - spravodajský kanál
 • MusicBox - hudobný kanál
 • ® rádio stanice:
  • SRo 1 - Rádio Slovensko
  • SRo 2 - Rádio Devín


Ďalšie informácie:

www.satelitshop.sk - internetový obchod v SR kde kúpite kartu Slovak Link (predaj aj do zahraničia)
www.satelitshop.cz - internetový obchod v ČR kde kúpite kartu Slovak Link
Platená televízia - prehľad európskych kódovaných digitálnych paketov
www.slovak-link.sk - oficiálne stránky Slovak Link
Karta SLOVAK LINK v praxi - informácie o prístupovej karte Slovak Link© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/skola/