Škola
3.třída (5.hodina)
Extendry

Extender je součástka, která se používala na posun šířky přijímaného pásma u starších typů satelitních přijímačů, které nebyly konstruované pro příjem nově používaných frekvencí.

Obr.1 - extender ADX plus
Při zprovoznění družice Astra 1D nastaly totiž pro majitele mnoha dosavadních nainstalovaných satelitních souprav problémy. Jak zjistíme z přehledů používaných frekvencí této družice, pro vysílání programů se začaly používat kmitočty Sub Ku pásma od 10 700 do 10 900 MHz. Ty však nelze zachytit na starší analogové přijímače s úzkou šířkou mezifrekvenčního pásma od 950 do 1750 MHz a s konvertory s lokálním oscilátorem na 10 GHz.

Jsou tu dvě možnosti, jak tuto situaci řešit - výměnou konvertoru, ale pak nenaladíme některé stanice z družice Astra 1B - viz 1.hodina této třídy.

Anebo si pořídit další součástku - extender. Jedná se o vcelku nenápadnou krabičku o rozměrech cca 10 krát 10 cm se dvěma F konektory, přepínačem na čelní stěně a kablíkem k přivedení spínacího napětí na boku. Vtip je ten, že zařízení nám posune frekvenční pásmo vstupní mezifrekvence tuneru o určitý počet MHz dolů, tedy rozšíří (proto název extender) pásmo od 700 či dokonce 500 MHz před začátek pásma. Na jeden F konektor se připojuje současný konvertor, na druhý, výstupní potom satelitní přijímač. Pak, při využití přijímače pro púvodní vyšší frekvence z Astry 1B, se extender vypíná. A to buď manuálně pomocí přepínače na čelním panelu, nebo přivedením spínacího napětí 5 - 12 V např. z pinu č. 8 konektoru SCART, kde bývá zpravidla vyvedeno spínací napětí pro jiné účely, jako je např. přepínání TV/AV pro televizi. Pak lze k přepínání posunutého a původního pásma použít i dálkové ovládání, na kterém je tlačítko TV/AV.Obr.2 - extender ADX plus
V nabídkách satelitních firem se dříve vyskytovaly tři typy extenderů, lišící se hodnotou posunutí spodního kmitočtu v závislosti na používáném přijímači a konvertoru.


Prvním byl extender ADX pro příjem Astry 1D na starém typu s mezifrekvencí 950 - 1750 MHz a se starým konvertorem s lokálním oscilátorem 10 GHz.

Druhým typem byl extender TE4 pro staré přijímače s rozsahem 950 - 1 750 MHz a novým LNB 9,75 GHz.

Třetím typem byl potom extender HOPAD pro přijímače s mezifrekvencí 950 - 2 050 MHz a se starým konvertorem 10 GHz.

Šlo tedy o to vyhovět majiteli libovolného satelitního kompletu.

Pokud se ptáte na průchozí útlum tohoto zařízení, nijak zvláště se neprojevoval, jen asi jako prodloužení délky koaxiálního napájecího kabelu k parabole, kde však také nejsou řádově jednotky metrů nijak kritické.

Dnes z důvodu obměny satelitních komponentů za universální širokopásmové konvertory a moderní satelitní receivery se již extendery nepoužívají a málokterá prodejna je má ve své nabídce.
Václav Hrubec
08.04.2002© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/skola/